Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС

Синдикална организация ВОН-КНСБ при

Университета за национално и световно стопанство

      

vonknsb_2a695_Logo CO UNSS - 2 color (1).png


ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СО ВОН-КНСБ ПРИ УНСС

ЗА ДОСТОЙНО И СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ НА

НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 

            Непреподавателският състав в държавните висши училища (ДВУ) от години е с унизително ниски заплати. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства, а средствата от БВП за висше образование и наука намаляват. Продължаващото с години недофинансиране на висшето образование и наука нарушава пряко и съществено трудовите и социалните права на работещите.

Държавата не изпълнява основни свои задължения, произтичащи от Конституцията на РБ и българското законодателството. Липсва законово установен цялостен подход и единни правила при провеждане на държавните политики по доходите във висшите училища и определянето на възнагражденията на преподавателския и на непреподавателския състав. Няма прозрачност и сигурност при финансирането на ДВУ. Увеличават се неравенствата. Държавата не изпълнява основни свои задължения, произтичащи от Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. Държавата не изпълнява поети ангажименти като член на Европейския съюз в сферата на финансиране на висшето образование и науката.

            НАСТОЯВАМЕ ЗА ДОСТОЙНО И СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ В ДВУ ЧРЕЗ НОРМАТИВНО ГАРАНТИРАН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНИ МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ ЗА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ, КАКТО СЛЕДВА.

1.      ДА СЕ ПРЕДВИДИ НАЧАЛНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗМЕР НА 115 % ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 2.      ДА СЕ ПРЕДВИДИ НАЧАЛНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗМЕР НА 130% ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ЗА  СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ОКС „СПЕЦИАЛИСТ“.

 3.      ДА СЕ ПРЕДВИДИ НАЧАЛНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗМЕР НА 145 % ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ОКС „БАКАЛАВЪР“

 4.      ДА СЕ ПРЕДВИДИ НАЧАЛНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗМЕР НА 160 % ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ОКС „МАГИСТЪР“.

 

Синдикалните членове на ВОН-КНСБ при УНСС подкрепят обявените протестни декларации на преподавателския и на непреподавателския състав в други ДВУ за достойно и справедливо заплащане. Категорично се подкрепят усилията, анализите и предложенията на НБС ВОН-КНСБ за увеличаването на възнагражденията на академичния състав и на непреподавателския състав.

Протестната декларация може да бъде подкрепена при административните секретари на катедрите и при членовете на Синдикалния съвет за съответната структура на администрацията.

Във връзка с настоящата протестна декларация е и Становището на ВОН-КНСБ относно отпадането на таксите за студенти и докторанти:

https://knsb-bg.org/index.php/2024/02/05/stanovisthe-na-von-knsb-otnosno-otpadaneto-na-taksite-za-studenti-i-doktoranti/

както и Отворено писмо на ВОН-КНСБ до премиера акад. Николай Денков:

https://knsb-bg.org/index.php/2024/01/29/otvoreno-pismo-ot-knsb-do-premiera-akad-nikolaj-denkov/

Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" (ВОН)-КНСБ е основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07.2001 г. по фирмено дело 7502/2001 г.

ВОН–КНСБ е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи и на Европейската конфедерация на профсъюзите. Ръководните органи на ВОН-КНСБ на национално равнище са както следва:

 • Председател - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева;
 • Зам. председател - доц. д-р  Александър Николов;
 • Председател на Контролния съвет - доц. д-р Силвия Трифонова;
 • Зам. председател на Контролния съвет - доц. д-р Анелия Радулова;
 • Секретар на Контролния съвет - доц. д-р Владимир Владов.
Синдикалната организация ВОН-КНСБ при УНСС има дългогодишна история. Във връзка с избора на ново ръководство, на основание Устава на ВОН-КНСБ и Протокол от 24.02.2016 г., Изпълнителният съвет на НБС ВОН удостовери принадлежността на синдикалната организация при УНСС към Националния браншов синдикат "Висше образование и наука". Към настоящия момент, организацията ВОН-КНСБ при УНСС се представлява от Синдикален съвет със следните членове:
 • доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева -  председател;
 • доц. д-р Гергана Василева Боянова - секретар;
 • доц. д-р Надя Викторова Гилина  - секретар;
 • доц. д-р Ивайло Бориславов Иванов - секретар;
 • Камелия Игнатова Мутафчийска - секретар;
 • Албена Тодорова Марковска - секретар;
 • Боян Георгиев Димитров – секретар.
 
От 01.07.2020 г. влезе в сила новият Колективен трудов договор. Последният може да бъде изтеглен в PDF формат от ТУК.
 

ЗА КОНТАКТИ: