Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС

Синдикална организация ВОН-КНСБ при

Университета за национално и световно стопанство

      

vonknsb_2a695_Logo CO UNSS - 2 color (1).png


Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" (ВОН)-КНСБ е основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07.2001 г. по фирмено дело 7502/2001 г.

ВОН–КНСБ е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи и на Европейската конфедерация на профсъюзите. Ръководните органи на ВОН-КНСБ на национално равнище са както следва:

 • Председател - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева;
 • Зам. председател - доц. д-р  Александър Николов;
 • Председател на Контролния съвет - доц. д-р Силвия Трифонова;
 • Зам. председател на Контролния съвет - доц. д-р Анелия Радулова;
 • Секретар на Контролния съвет - доц. д-р Владимир Владов.
Синдикалната организация ВОН-КНСБ при УНСС има дългогодишна история. Във връзка с избора на ново ръководство, на основание Устава на ВОН-КНСБ и Протокол от 24.02.2016 г., Изпълнителният съвет на НБС ВОН удостовери принадлежността на синдикалната организация при УНСС към Националния браншов синдикат "Висше образование и наука". Към настоящия момент, организацията ВОН-КНСБ при УНСС се представлява от Синдикален съвет със следните членове:
 • доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева -  председател;
 • доц. д-р Гергана Василева Боянова - секретар;
 • доц. д-р Надя Викторова Гилина  - секретар;
 • доц. д-р Ивайло Бориславов Иванов - секретар;
 • Камелия Игнатова Мутафчийска - секретар;
 • Албена Тодорова Марковска - секретар;
 • Боян Георгиев Димитров – секретар.
 
От 01.07.2020 г. влезе в сила новият Колективен трудов договор. Последният може да бъде изтеглен в PDF формат от ТУК.
 

ЗА КОНТАКТИ: