Съвет на настоятелите

Обновено: сряда, 07 януари 2015 13:41

Поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС"

Поредицата  се издава за целите на академичната наука и обучение и е без търговска реализация


  • "Учредява се поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС", като ежегодно всеки член на настоятелството финансира издаването на една книга, по собствена преценка, на нобелови лауреати по икономика или на известни общественици, икономисти, политици, мениджъри, представители на бизнеса."
  • "Тиражът на изданията да не надвишава 300 бр."
Решения на Съвета на настоятелите на УНСС