Съвет на настоятелите

Обновено: петък, 05 април 2024 18:51

Контакти


Председател на Съвета на настоятелите

МАКСИМ БЕХАР            


Организационен секретар

ЙОВКО АТАНАСОВ


 Административен секретар

Лилия Величкова
 Телефон: (02) 962 53 05; (02) 8195 515
 Кабинет: 1024