Съвет на настоятелите

Обновено: сряда, 23 март 2022 16:57

Контакти


Председател на Съвета на настоятелите

доц. д-р маг. инж. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА

 E-mail: valili777@yahoo.com

               

Организационен секретар

Мартин Петков

 E-mail: martin.petkov@unwe.bg

Административен секретар
Лилия Величкова
 E-mail: liliavel@unwe.bg
 Телефон: (02) 962 53 05; (02) 8195 515
 Кабинет: 1024