Съвет на настоятелите

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 03 юли 2020 20:22

Контакти


Организационен секретар

Велина Белева - Влахова


Административен секретар
Лилия Величкова
 E-mail: liliavel@unwe.bg
 Телефон: (02) 962 53 05; (02) 8195 515
 Кабинет: 1024