Синдикална организация на Асоциация на демократичните синдикати в УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 юли 2019 13:37

Какво предлагаме от АДС?

 • Юридическа защита
 • Социално и солидарно подпомагане
 • Борба срещу уволненията
 • Контрол върху спазване на КТД
 • Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодателя
 • Безусловна валидност на КТД и споразумения на ниво работодател/работник
 • Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ
 • Информираност по условията на труд, финанси, закони и нормативна документация
 • Повишаване на трудовата квалификация и специализация
 • Стимулиране на младите хора