Синдикална организация на Асоциация на демократичните синдикати в УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 юли 2019 13:34

История

АДС е учредена на 23 януари 1993 година.

АДС е национално утвърден легитимен синдикат, регистриран във фирмено отделение при СГС под партиден № 788, том 12, разд. 5, стр. 118, с което придоби качество на юридическо лице с нестопанска цел.
    
АДС е доброволно сдружение, изградено от демократични синдикални структури на професионален и териториален принцип, на дееспособни физически лица, както и на юридически лица. Всички негови структури са легитимно представени и се ползват равнопоставени с другите легитимни синдикати всички права в трудовите и осигурителни отношения, регламентирани в КТ.

АДС е независима от органите и институциите на държавното и местното самоуправление, от политическите и други обществени формирования, а така също и от работодателите.

Синдикалната организация на АДС в УНСС е учредена през 1997 г. и работи за защита на трудовите, социалните и осигурителните права на своите членове съобразно действащото национално законодателство.