Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 04 май 2018 11:26

Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва

През периода 26-30.03 208 г. доц. д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 бакалавърски програми на литовски.

Между УНСС и SMK е подписано междуинституционално споразумение през 2014 г. През летния семестър на 2017/2018 г. на мобилност с цел обучение е студентката от УНСС Михаела Тенева, която се обучава в специалност Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“.

От три години SMK в град Вилнюс се помещава в нова и модерна сграда. Университетът разполага с функционални аудитории,  компютърни лаборатории, библиотека, бюфет и кътове за отдих, решени в съвременен архитектурен стил.

Доц. Тошева изнесе кратък курс по приложна статистика със SPSS. Групата беше от чуждестранни студенти и студенти, които реализират мобилност по Еразъм. Лекциите бяха посрещнати с интерес и студентите имаха възможност да приложат основни умения за работа с програмата за решаване на конкретни практически казуси.

По време на престоя си доц. Тошева проведе и няколко срещи с Еразъм координатора, с представител на Международния отдел и с началника на отдел „Студенти“, за обсъждане на сътрудничеството между двете висши учебни заведения в рамките на програмата Еразъм+. Тя се срещна и със студентката Михаела Тoнева, която има изключително добри впечатления за мобилността си в SMK.