Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

петък, 19 юни 2020 16:08

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за участие на студенти и докторанти

в мобилност по програма ERASMUS+

за учебната 2020 – 2021 година

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН.

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка със свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС. При попълнено несъответствие на професионалното направление с областта на знание в желания чужд университет, студентите носят отговорност за нереализирана мобилност.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

 

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 22.06 – 09.07.2020г. включително, в кабинет 1003.

 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 13 юли 2020 г. на сайта на УЦМСП.

 

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-             Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно - Изтегли

-             Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;

-             Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

-             Препоръка от преподавател (не е задължителна).

 

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програмата размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави. Можете да изтеглите таблицата с информация за размера на финансовата помощ от ТУК.

СПИСЪКЪТ СЪС СВОБОДНИТЕ МЕСТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

УНСС, Партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА У ...