Резултати от търсене за преподавателска мобилност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... и трето, чрез осигуряване на преподавателска мобилност - вътрешна за ПН 3.8. (ежегодно на 5-10 преподаватели от други катедри на УНСС) и предимно външна за ПН 3.1. (привличане на над 30 преподаватели на хонорар от различни институции, 15 от които от ИС при ...
История 22.12.2018 г. ... доценти и 2 асистенти) и трето, чрез осигуряване на преподавателска мобилност - вътрешна за ПН 3.8. (ежегодно на 5-10 преподаватели от други катедри на УНСС) и предимно външна за ПН 3.1. (привличане на над 30 преподаватели на хонорар от различни институции, 15 от които от ИС при БАН); - разработване на ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... Преподавателска мобилност с цел преподаване O      Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение Интензивни програми ЕРАЗЪМ Интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ Подготвителни визити УНСС се ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, тъй като в общия случай контактно лице е институционалният ...
Реализиране и отчитане 25.9.2020 г. ... Декларация по преподавателска мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли); 3.      Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя сметка - (изтегли) 4 ...
Правила 7.2.2017 г. ... селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, тъй като в общия случай контактно лице е Институционалният ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... мобилност с цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в ...
Дейности 9.3.2020 г. ... кандидатстват към тази организация. Преподавателска мобилност с цел преподаване Преподавателската мобилност с цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки - минимум 8 часа курсове от лекции (в период от една седмица) в ...

Новини

14 results found
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2020-2021 година На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... страни“ в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех  и доц.Самир АлД жабали от  Middle East University и доц. Емад Салим Ал Сукни от Yarmok University. Те изнесоха лекции на ...
доц. д-р Кирил Димитров в Nottingham Trent University, Nottingham Business School 8.5.2018 г. ... . д-р Кирил Димитров, осъществи преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в края на месец април 2018г. в Бизнес училището на Нотингам Трент Юнивърсити (Nottingham Trent University, Nottingham Business School) в Обединеното Кралство Великобритания и Северна ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 27.2.2017 г. ... изследвания и студентската и преподавателска мобилност. Проф. Канда разясни условията за обучение на студенти от УНСС в Meiji Gakuin University. От 10:30 часа в зала „Тържествена“ проф. Макото Канда изнесе публична лекция на тема „The Very ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... науки в гр. Хоф, Германия по преподавателска мобилност на програма Еразъм+. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен ...
Преподавател от катедра "Международни отношения" води лекции в университета в Ебора, Португалия 26.5.2016 г. ... Евора, Португалия в рамките на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“.  Пред студентите от специалност „Международни отношения“ д-р Хабова води лекции по теми, свързани с външната политика на Китай, отношенията ЕС – ...
Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала 20.5.2016 г. ... по преподавателска мобилност на програма „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно, Според  изследване на International ...
Лекция-дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ 20.5.2016 г. ... по преподавателска мобилност на програмата „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно. Според  изследване на International ...
Открита лекция – дискусия на тема „Как се развива теорията на международната търговия“ – 17 май, зала Тържествена 20.5.2016 г. ... по програмата "Еразъм+" за преподавателска мобилност. Мероприятието, проведено на 17 май в зала Тържествена на УНСС, беше организирано  от катедра „Логистика“ със съдействието на Университетски център за мобилност на студенти и ...
Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания 4.6.2015 г. ... месец май 2015 г. ас. Николай Величков изнесе лекции на тема „Fiscаl Policy at the International Level: Consistency and the Role of Coordination” пред студенти и представители на академичния състав в Университета на Сарагоса, Испания. Лекциите ...
Лекции на гръцки колеги 4.5.2015 г. ... на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване. Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Д-р ...
Чуждестранен лектор за „Принципите в управлението на човешките ресурси и приложението им“ 4.5.2015 г. ... европейска програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност.  Лекторът Лекцията бе изнесена като съвместна в рамките на лекционния курс по Икономическа социология (семинар по тема Социални аспекти на управление на персонала и на ЧР), воден от ...
Лекция на преподавател от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция 30.4.2015 г. ... в рамките на програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност ...

Предстоящо

1 results found
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в международен обмен по програма “ERASMUS” за учебната 2013-2014 година   На основата на сключените от УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене