Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 15 декември 2015 11:04

Номинации за ръководни органи на УНСС

 

Номинация за ректор на УНСС

проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)11 Концепцията се публикува в съответствие с изискването
на чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС.

 

Номинации за членове на Академичен съвет на УНСС

Забележка: Номинациите за хабилитирани членове на АС се подреждат по факултети, като списъкът на всеки факултет се води от декана и след това следват преподавателите по азбучен ред на личните имена съгласно чл. 4, ал. 5 от „Правила за организиране и провеждане на избори на органи на УНСС“  

Номинации за членове на Академичния съвет на УНСС
Хабилитирани преподаватели

доц. д-р Лилия Йотова Борисова - декан на Общоикономически факултет

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

проф. д-р Валентина Ангелова Драмалиева

проф д.с.н. Елка Николаева Тодорова

проф. д-р  Лалко Стойчев Дулевски

дроф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

доц. д-р Пенчо Денчев Пенчев

проф. д-р Светла Бориславова Тошкова

проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

доц. д-р Стела Стоянова Ралева

проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет

проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

доц. д-р Георги Шинков Забунов

проф. д-р Диана Илиева Копева

доц. д-р Димитър Марчев Благоев

доц. д-р Димитър Методиев Терзиев

проф. д-р Йорданка Христова Йовкова

доц. д-р Кирил Валентинов Димитров

доц. д-р Костадин Горанов Коларов

доц. д-р Николай Христов Щерев

доц. д-р Радко Асенов Радев

доц. д-р Румяна Любомирова Брестничка

проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

проф. д-р Симеон Денев Желев - декан на факултет "Управление и администрация"

доц. д-р Александър Иванов Вълков

доц. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

проф. д-р Соня Петрова Докова

доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

доц. д-р Християн Анастасов Танушев

доц. д-р Христо Иванов Катранджиев

доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

проф. д-р Снежана Александрова Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет

доц. д-р Димитър Ненков Ненков

проф. д-р Емилия Георгиева Миланова

проф. д-р Маргарита Русева Александрова-Борисова

проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов

доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров - декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“

доц. д-р Бисер Христов Петков

доц. д-р Светла Драганова Цветкова

доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

проф. д-р Таня Петрова Парушева

проф. д-р Филип Иванов Тодоров

проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов

доц. д-р Цветан Монов Кулевски

доц. д-р Игор Симеонов Дамянов - декан на факултет "Международна икономика и политика"

доц. д-р Андрей Любенов Георгиев

доц. д-р Блага Иванова Благоева

проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова

доц. д-р Иван Стоянов Стойчев

доц. д-р Миланка Димитрова Славова

доц. д-р  Живко Иванов Драганов - декан на Юридически факултет

доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов

доц. д-р Константин Веселинов Танев

проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика"

доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева

проф. д-р Валентин Димитров Гоев

проф. д-р Веселка Христова Павлова

проф. д-р Димитър Георгиев Велев

доц. д-р Мая Данаилова Микренска

проф. д.м.н. Николай Сашов Божинов

доц. д-р Росен Иванов Кирилов

проф. д-р Стоян Петров Цветков

проф. д-р Тодор Калоянов Николов


За членове на Академичния съвет на УНСС
Нехабилитирани преподаватели

гл. ас. д-р Ангел Ангелов Марчев

ст. преп д-р Антония Иванова Пенчева*

гл. ас.  д-р Даниел Стоянов Йорданов*

гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова

гл. ас. д-р Ивайло Дончев Беев

гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

ст. преп.  Калина Филипова Ишпекова-Братанова*

гл. ас.  д-р Костадин Георгиев Шейретски

гл. ас. д-р Марин Георгиев Маринов

гл. ас. д-р Мария Георгиева Василска*

гл. ас.  д-р Мария Сашкова Воденичарова

гл. ас.  д-р Мартин Николаев Осиковски*

гл. ас.  д-р Митко Генчев Радоев

гл. ас. д-р Николай Кръстев Кръстев*

ст. преп. д-р Спас Богданов Ставрев

гл. ас. д-р Тома Маринов Дончев

гл. ас. д-р Цветомир Георгиев Цанов*

ас. д-р Янко Чавдаров Христозов

 

За членове на Академичния съвет на УНСС
Студенти и докторанти

Габриела Димитрова Наскова

Даниел Славеев Парушев

Денис Христов Димитров

Калина Иванова Даскалова

Николай Димитров Кацарски

Станимир Пенев Стаматев

Христена Константинова Цветкова


За член на Академичния съвет на УНСС
Административен персонал

Николай Василев Бакърджиев

 

Номинации за председател и зам.-председатели на Общото събрание на УНСС и за председател,
зам.-председатели и членове на Контролния съвет на УНСС

За председател на Общото събрание на УНСС

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

За зам.-председатели на Общото събрание на УНСС

проф.  д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

проф. д-р Тодор Калоянов Николов

За председател на Контролния съвет на УНСС

проф. д-р Виолета Димитрова Цакова

За зам.-председатели на Контролния съвет на УНСС

проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян

доц. д-р Иван Цветанов Иванов

За членове на Контролния съвет на УНСС

доц. д-р Биляна Иванова Томова

доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

доц. д-р Галина Пенчева Младенова

доц. д-р Даниела Николова Иванова

доц. д-р Емил Асенов Атанасов

Кристин Василева Божанина

доц. д-р Мариана Кирилова Янева

доц. д-р Марияна Тонева Кузманова

доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска

проф.  д-р Румен Йорданов Брусарски

доц. д-р Светла Богданова Бонева

доц. д-р Христина Георгиева Дончева* Съгласно чл. 4, ал. 6 от „Правила за организиране и провеждане на избори на органи на УНСС“ в листата  на нехабилитираните преподаватели за членове на Академичен съвет от всеки факултет могат да се включат до две кандидатури. В нарушение на тези правила в листата на нехабилитираните преподаватели за членове на Академичен съвет от факултет „Икономика на инфраструктурата“ са предложени трима, а от факултет „Международна икономика и политика“ – четирима кандидати. Независимо от това Комисията по предложенията публикува пълния списък на кандидатите от двата факултета.