Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 15 май 2018 14:24

Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия

В периода 07-11 май 2018 г. осъществих обмен с цел обучение в Автономния университет в гр. Лисабон, Португалия. Университетът се помещава в няколко административни сгради, като тази, предвидена за обучение е снабдена с модерни и практически зали от различен характер: радио и тв студио, библиотека, галерия и др., с което се допълва нагледно разнообразието на предлаганите програми. Формата на собственост е частна и обемът на администриране е в много по-малък мащаб в сравнение с този в УНСС и съответно и структурата на звената се различава доста. 

Участието в програмата осигури възможността за споделяне и обмяна на добри практики между университетите-партньори в областта на бюджетирането.

Бяха представени опорните точки и предизвикателствата при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, възприетите сходства, но и отличителното в работните практики, предвид различния характер на средата и фокуса на всеки от двата партньорски университета. 

Вляво: Изабел Силва, координатор по проект Еразъм+, в средатаКаролина Пералта, директор на Международния отдел, Стоян Гигов – гл. експерт, отдел Бюджет, стипендии и проекти, участник в мобилността.