Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 22 януари 2019 8:26

Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша

През месец декември 2017 г. посетихме „Университет на Долна Силезия“ във Вроцлав, Полша за преподавателски обмен по програма „Еразъм+“ в първото ни пътуване по обмен.

Впечатленията, с които се прибрахме в България, са изцяло положителни – както от организацията на обмените, така и от осъщественото сътрудничество с приемащия университет. Запознахме се с техните методи на преподаване, споделихме и своя опит, а също така обсъдихме общите си научни интереси и бъдещи възможности за съвместни конференции и семинари с колегите от Полша. Срещнахме интерес и от страна на техните международни студенти, с които с удоволствие дискутирахме предвидените в програмата теми.

Щастливи сме от факта, че бяхме поканени да участваме в съставянето на учебно помагало по една от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с лекционните ни теми, изнесени пред студенти.

В крайна сметка сме впечатлени от факта, че обменът по „Еразъм+“ дава много повече възможности от обикновената преподавателска дейност, която е в основата му, свързани с дългосрочни професионални контакти, възможности за партньорство, обмяна на опит и опознаване на интересна чужда култура.

        

С удоволствие бихме участвали в програмата отново, за да разширим мрежата от контакти на университета и катедрата с повече партньорски институции и преподаватели от различни държави.