Университетска библиотека

Служебни бележки

вторник, 07 декември 2021 15:18

Във връзка със заповед №2590/01.10.2021г., отпада издаването на служебни бележки, че не се дължат библиотечни материали за срока на обучение. Бележка се издава единствено на завършилите курса на обучение.

Анкетна карта

Галерия снимки от Служебни бележки ...