Библиотека на УНСС

УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество

вторник, 19 октомври 2021 16:04

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Университетът за национално и световно стопанство подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и директорът на библиотеката доц. д-р Красимира Александрова.

Доц. д-р Красимира Александрова и проф. д-р Димитър Димитров

„Подписването на такива меморандуми за сътрудничество с различни организации е важно за УНСС, стремим се да разширяваме партньорствата. Мисля, че можем да си бъдем много полезни защото съвместната работа носи много добавена стойност. Традиционното разбиране за библиотека вече не е същото и не се свързва само с книгите по рафтовете, сега има регистри и много дигитални ресурси“, отбеляза проф. Димитров и посочи, че библиотеката на УНСС също има потенциал в тази насока и работи за дигитализация на фонда, за да може да обслужва по-добре студентите.

   
„Убеден съм, че благодарение на съвместното ни сътрудничество в Националната библиотека ще се появяват и повече книги на издателството на УНСС. Всяка култура е безсилна без знание, вярвам, че това, което постигнем заедно днес ще го завещаем на бъдещите поколения утре“, заяви проф. Димитров.

„Изпитвам огромен респект към вашия университет, който е с изключителни възможности,  ресурси и потенциал. Този меморандум е много важен и за нас като възможност за партньорство. По отношение на вашите студенти, мога да предложа, след предоставяне на списък, започвайки с първокурсниците, да им издадем читателски карти и така да ги стимулираме да влязат в Националната библиотека, за да развиват изследователските си интереси и търсения“, каза доц. д-р Красимира Александрова.

„Много са възможностите за сътрудничество и с удоволствие ще работим заедно“, подчерта доц. Александрова

Двете организации ще подпомагат качеството на обучението на студентите и докторантите в УНСС чрез предоставянето им за ползване на информационни бази данни и библиотечни и библиографски материали от фонда на НБКМ.

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на дисциплините залегнали в учебната дейност на УНСС и провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други инициативи от съвместен интерес.

В документа е записано още, че страните ще работят и за подпомагане дейността на Университетската библиотека с консултации, обучения и специалисти. Предвижда се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики по обучение в тази сфера.

Проф. Димитров подари на доц. Александрова прототип на „Златната книга“ на университета, енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ и книга за проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС. От своя страна доц. Александрова връчи на ректора и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, тефтер и химикал с гравюра на логото на Националната библиотека

Ректорът проф. Димитров връчи на директора на библиотеката на УНСС г-н Петър Петров, който е и координатор на споразумението, книга за българо-руската дипломация, подарена му при посещение в Москва, от посланика на Република Българи в Руската федерация Н. Пр. Атанас Кръстин.

Проф. Димитров и Петър Петров, директор на библиотеката на УНСС
 Книгата е с послание от Н. Пр. Атанас Кръстин
На подписването присъстваха Петър Петров, директор на библиотеката на УНСС,  проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Румяна Петрова, зам.-директор дирекция „Създаване на информационни ресурси“ и Ваня Аврамова, зам.-директор дирекция „Библиотечни дейности“ от НБКМ (от ляво надясно)

Галерия снимки от УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за ...