Университетска библиотека

Обновено: петък, 01 март 2024 10:57

Бюлетин

ФЕВРУАРИ 2024Г.

Фиш

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ДАВИДКОВ, Цветан. Изследвания върху трудови ценности / Цветан Давидков, Ия Петкова. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 27-46.

Сист. N: 110007

- 2 -

Тъмбнейл

Цб П I 1066

ЛИК 

: Издание на БТА за литература, изкуство и култура / гл. ред. - Георги Лозанов. - 1965- - . - София : Българска телеграфна агенция (БТА), 2024-. - 28 см

ISSN 0324-0444

Сист. N: 110107

- 3 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

КРЪСТЕВА-БЛАГОЕВА, Евгения. Иден тичността / Евгения Кръстева-Благоева. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 80-90.

Сист. N: 110481

- 4 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ВУКОВ, Николай. "Писането на културата" като постмодерно направление в антропологията / Николай Вуков. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 162-177.

Сист. N: 110488

- 5 -

Тъмбнейл

Цб I 6243

ПРЕГЛЕД на печата. 100 интригуващи статии от старите вестници (1884-1943) / Състав. и автор на предг. Антонио Станоев ; Автор на текстовете Мартин Чорбаджийски ; Ред. Мирела Мишева ; Коректор Ася Атанасова ; Граф. оформ. и кор. Александра Младенова. - София : Българска история, 2023. - 228 с. : с факс. ; 29 см

Вестниците, поместени в книгата, са от личната колекция на Антонио Станоев

ISBN 978-619-7688-23-8

Сист. N: 110051

- 6 -

Тъмбнейл

Цб II 93112

ДЕЧЕВ, Захарий

Методология на научното изследване в туризма : [Монография] / Захарий Дечев ; Науч. ред. Диана Радойнова ; Ред. Катя Пеева ; Коректор Виктория Димова ; Рец. Марияна Асенова, Велина Казанджиева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 312 с. : с фиг. ; 24 см

Библиогр. под. линия

ISBN 978-954-07-5549-6

Сист. N: 110090

- 7 -

Тъмбнейл

Цб II 80991а

ПЕТЕВ, Тодор

Комуникационната спирала - трансформации и конфликти / Тодор Петев ; Рец. Иван Стефанов. - 2. изд. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2012. - 330 с. ; 21 см

ISBN 978-954-383-019-0

Сист. N: 110407

Философия

- 8 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ДИМИТРОВ, Стефан. Съзнание, предмет, значение. Външният корелат на съзнанието и въпросът за значението / Стефан Димитров. ( Тяло и образ, предмет и метафора ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 7-16.

Сист. N: 110298

- 9 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

НИКИТИН, Владимир Н. Боговете в нас: Отношението на съзнанието към тялото / Владимир Н. Никитин. ( Тяло и образ, предмет и метафора ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 17-30.

Сист. N: 110305

- 10 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

БАЦКОВА, Ивелина. Кога метафорите престават да бъдат метафори / Ивелина Бацкова. ( Тяло и образ, предмет и метафора ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 31-39.

Сист. N: 110308

- 11 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

КАЦАРСКИ, Иван. Епигенетика, социални науки, етика и политика / Иван Кацарски. ( Епигенетика, изкуствен интелект, неолиберална теория ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 66-81.

Сист. N: 110318

- 12 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

АЛЕКСАНДРОВ, Николай. Неолиберал измът на Фридрих фон Хайек като опит за разобличаване на колективизма и централизираната икономика / Николай Александров. ( Епигенетика, изкуствен интелект, неолиберална теория ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 82-92.

Сист. N: 110321

- 13 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

СТАВРУ, Стоян. Собствеността и остатъкът : Между приобщаващо докосване и завладяващото хващане / Стоян Ставру. ( Етически въпроси на собствеността ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 106-118.

Сист. N: 110325

- 14 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ABDUL Awal. English and Sustainable Language: Collective Consciousness in Bangladesh / Abdul Awal. ( Техногенна социолингвистика и нови херменевтични полета ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 40-56.

Сист. N: 110310

- 15 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

CHARLEY, Edmond. Mental Health Analysis Using Philosophical Tenets / Edmond Charley. ( Техногенна социолингвистика и нови херменевтични полета ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 57-65.

Сист. N: 110312

- 16 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

КАМБУРОВ, Иван. Възможната свобода: От логосна метафизика към метафизична постъпка : Метафизиката е "първа наука" защото е и "последна наука" / Иван Камбуров. ( Политическото във философията ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 7-20.

Сист. N: 110334

- 17 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ВЕНЦИСЛАВОВ, Денис. Политическия т екзистенциализъм на Карл Шмит / Денис Венциславов. ( Политическото във философията ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 42-52.

Сист. N: 110338

- 18 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ГРОЗЕВ, Станул. Към началото на прагматизма в България - възторг и откровение : (по повод смъртта на Уилям Джеймс) / Станул Грозев. ( Социалното битие на човека ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 67-80.

Сист. N: 110343

- 19 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

АГАМБЕН, Джорджо. Какво е боязънта? / Джорджо Агамбен. ( Нови преводи ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 90-96.

Сист. N: 110383

- 20 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

РАДЕНКОВ, Владимир. Образцовите отклонения във философстването на Димитър Зашев / Владимир Раденков. ( В памет на Димитър Зашев ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 113-116.

Сист. N: 110384

- 21 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

FILETTI, Vincenzo. The Original Technicality of the Human Being / Vincenzo Filetti. ( Социалното битие на човека ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 81-89.

Сист. N: 110356

- 22 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ГАРНИЗОВ, Васил. От екологичен детерминизъм към нови екологии / Васил Гарнизов. ( Човек и природа ). // Ловци на умове : III. Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 11-44.

Сист. N: 110478

- 23 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЕЛЧИНОВА, Магдалена. Ритуал и видове ритуално действие (увод в антропологическото познание за ритуала) / Магдалена Елчинова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 45-63.

Сист. N: 110479

- 24 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

СЕРАФИМОВА, Мария. Религията: Символната логика на модерните общества / Мария Серафимова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 64-79.

Сист. N: 110480

- 25 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

КРЪСТЕВА-БЛАГОЕВА, Евгения. Иден тичността / Евгения Кръстева-Благоева. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 80-90.

Сист. N: 110481

- 26 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ГЕОРГИЕВ, Борислав. Комуникацият а чрез езика като институция: езиково-антропологичен подход / Борислав Георгиев. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 91-107.

Сист. N: 110482

- 27 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЛАЗОВА, Цвете. Времето и Другият: две перспективи в антропологичното разбиране за Времето / Цвете Лазова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 108-116.

Сист. N: 110483

- 28 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

БОКОВА, Ирина. Човекът - възраст и поколение (I част). Призмата на възрастта : (Уводна лекция към курса "Човекът - възраст и поколение") / Ирина Бокова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 117-127.

Сист. N: 110484

- 29 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

БОЧКОВ, Пламен. Рефлексивна антропология / Пламен Бочков. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 128-133.

Сист. N: 110485

- 30 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

АЛЕКСАНДРОВ, Харалан. Знание, организация и социална промяна / Харалан Александров. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 134-147.

Сист. N: 110486

- 31 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ВАРЗОНОВЦЕВ, Дмитрий. Проблемът за участието в социологическото изследване / Дмитрий Варзоновцев. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 148-161.

Сист. N: 110487

- 32 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ВУКОВ, Николай. "Писането на културата" като постмодерно направление в антропологията / Николай Вуков. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 162-177.

Сист. N: 110488

- 33 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ТОДОРОВ, Орлин. Антропологията и психоанализата като теоретични практики за разбиране / Орлин Тодоров. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 178-189.

Сист. N: 110489

- 34 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ДЖАМБАЗОВ, Венцислав. Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания / Венцислав Джамбазов. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 190-195.

Сист. N: 110490

- 35 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

КРАЕВ, Георг. За монтажното мислене на фолклорния човек / Георг Краев. ( Академично есе ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 196-203.

Сист. N: 110491

- 36 -

Тъмбнейл

Цб II 93131

ДОЙКОВ, Йордан Стоянов

Методологическо конструиране в социалния анализ : Том 1 - : Монография / Йордан Стоянов Дойков ; Рец. Трендафил Митев, Витан Стефанов. - Парадигма

С автограф

ISBN 978-954-326-412-4

Т. 1. За познанието, опита и практиката. - София, 2019. - 308 с. ; 20 см

Сист. N: 110060

- 37 -

Тъмбнейл

Цб II 93113

АРУКО - Четения : (Студии, статии и доклади от годишните Четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование през 2021/2022) : Логос, догма, фантазия / Състав. Димка Гичева-Гочева, Силвия Кръстева, Петър Горанов. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 600 с. : с фиг. ; 22 см

Библиогр. след отд. материали - Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-954-07-5639-4

Сист. N: 110086

- 38 -

Тъмбнейл

Цб II 69426

ПЛАТОН 

Избрани диалози / Платон ; Прев. от старогр. ; Ред. кол. и състав. Георги Михайлов ; Състав. Анна Николова, Богдан Богданов ; Отг. ред. Иван Генов ; Рец. Петър Димитров. - 2. изд. - София : Народна култура, 1982. - 279 с. - 20 см

Сист. N: 7421

- 39 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЛОВЦИ на умове : III

Ловци на умове : I - : Лекции по антропология / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова. - Нов български университет (НБУ); Департамент "Антропология"

ISBN 978-954-535-500-4

III. . - Офс. изд. - София, 2008. - 203 с. ; 21 см

Сист. N: 110406

- 40 -

Тъмбнейл

Цб II 93137

ЕДМЪНДС, Дейвид

Ръженът на Витгенщайн. Историята на един десетминутен спор между двама велики философи / Дейвид Едмъндс, Джон Айдинау ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Ясен Захариев. - 1. изд., английска. - София : "41Т" ЕООД, 2004 (София : Сериграф Консулт България). - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Ориг. загл. Wittgenstein's poker / David Edmonds, John Eidinow

ISBN 954-91458-3-2

Сист. N: 110418

Психология

- 41 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ДАВИДКОВ, Цветан. Изследвания върху трудови ценности / Цветан Давидков, Ия Петкова. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 27-46.

Сист. N: 110007

- 42 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

НИКИТИН, Владимир Н. Боговете в нас: Отношението на съзнанието към тялото / Владимир Н. Никитин. ( Тяло и образ, предмет и метафора ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 17-30.

Сист. N: 110305

- 43 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

CHARLEY, Edmond. Mental Health Analysis Using Philosophical Tenets / Edmond Charley. ( Техногенна социолингвистика и нови херменевтични полета ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 57-65.

Сист. N: 110312

- 44 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

АГАМБЕН, Джорджо. Какво е боязънта? / Джорджо Агамбен. ( Нови преводи ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 90-96.

Сист. N: 110383

- 45 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ТОДОРОВ, Орлин. Антропологията и психоанализата като теоретични практики за разбиране / Орлин Тодоров. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 178-189.

Сист. N: 110489

Религия

- 46 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

AKINNAWO Abolaji. Women and Christianity in Southwestern Nigeria from 19th to mid-20th Century: Implication for Contemporary Churches in Nigeria / Akinnawo Abolaji. ( Ролята на жените в историята на църквите в Африка ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 53-66.

Сист. N: 110340

- 47 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

СЕРАФИМОВА, Мария. Религията: Символната логика на модерните общества / Мария Серафимова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 64-79.

Сист. N: 110480

- 48 -

Тъмбнейл

Цб II 93114

NOVUM Testamentum in Vetere Latet, Vetus Testamentum in Novo Patet = Новият Завет е скрит в Стария, Старият Завет се разкрива чрез Новия : [Сборник доклади от международна научна конференция] : 20 години Библейска библиотека / Състав. Ивайло Найденов. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 294 с. ; 21,5 см. - (Поредица "Библейска библиотека" ; 12)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. и нем. ез.

ISBN 978-954-07-5704-9

Сист. N: 110092

Обществени науки

- 49 -

Тъмбнейл

Цб П I 1064

СПИСАНИЕ "15"

- . - София : Фондация "Америка за България" (America for Bulgar, 2023-. - 28 см

Сист. N: 110035

- 50 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

КАЦАРСКИ, Иван. Епигенетика, социални науки, етика и политика / Иван Кацарски. ( Епигенетика, изкуствен интелект, неолиберална теория ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 66-81.

Сист. N: 110318

- 51 -

Тъмбнейл

Цб FL 1

СТАНОВИЩА, резолюции и анализи на Икономическия и социален съвет на Република България (2003-2023 г.). - София : Икономически и социален съвет, 2023

Изданието включва всички 174 акта, приети от ИСС за периода 2003-2023 г.: 105 становища, 44 резолюции и 25 анализа.

ISBN 978-619-04-0148-3

Сист. N: 110221

Статистика. Демография. Социология

- 52 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ЗЛАТЕВА, Мария. Статични и динамични оценки на вероятността за миграция в Германия / Мария Златева. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 47-71.

Сист. N: 110008

- 53 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

СТАТИСТИЧЕСКО изследване на цените на жилищата в България; Statistical aurey of housing prices in Bulgaria / Деница Бозева. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 140-143.

Сист. N: 110349

- 54 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

АЛЕКСАНДРОВ, Харалан. Знание, организация и социална промяна / Харалан Александров. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 134-147.

Сист. N: 110486

- 55 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ВАРЗОНОВЦЕВ, Дмитрий. Проблемът за участието в социологическото изследване / Дмитрий Варзоновцев. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 148-161.

Сист. N: 110487

- 56 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ДЖАМБАЗОВ, Венцислав. Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания / Венцислав Джамбазов. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 190-195.

Сист. N: 110490

- 57 -

Тъмбнейл

Цб II 93131

ДОЙКОВ, Йордан Стоянов

Методологическо конструиране в социалния анализ : Том 1 - : Монография / Йордан Стоянов Дойков ; Рец. Трендафил Митев, Витан Стефанов. - Парадигма

С автограф

ISBN 978-954-326-412-4

Т. 1. За познанието, опита и практиката. - София, 2019. - 308 с. ; 20 см

Сист. N: 110060

- 58 -

Тъмбнейл

Цб II 93116

НИКОЛОВА, Йорданка

Перспективи за семеен живот и родителство в контекста на семейната педагогика : [Монография] / Йорданка Николова ; Рец. Сийка Костова-Чавдарова, Тони Манасиева ; Ред. Вержиния Райкова ; Предпеч. подгот. Мария Николова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 159 с. ; 24 см

Библиогр. в текста.

ISBN 978-954-07-5618-9

Сист. N: 110094

- 59 -

Тъмбнейл

Цб II 93132

ВОЙНАТА, военното дело и армията (Социалнонаучни подходи към тяхното концептуализиране) : Т. 1 - : Монография = The war, the warfare and the army : Vol. 1 - / Йордан Стоянов Дойков ; Рец. Трендафил Митев, Антоний Тодоров ; Науч. ред. Благовест Георгиев. - Парадигма

С автограф Библиогр.: с. 329-335

ISBN 978-954-326-519-0

Т. 1. Социологически и политологически подходи. - София, 2023. - 336 с. ; 20 см

Сист. N: 110363

- 60 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЛОВЦИ на умове : III

Ловци на умове : I - : Лекции по антропология / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова. - Нов български университет (НБУ); Департамент "Антропология"

ISBN 978-954-535-500-4

III. . - Офс. изд. - София, 2008. - 203 с. ; 21 см

Сист. N: 110406

- 61 -

Тъмбнейл

Цб II 80991а

ПЕТЕВ, Тодор

Комуникационната спирала - трансформации и конфликти / Тодор Петев ; Рец. Иван Стефанов. - 2. изд. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2012. - 330 с. ; 21 см

ISBN 978-954-383-019-0

Сист. N: 110407

- 62 -

Тъмбнейл

Цб II 72108

ПЕТЕВ, Тодор

Теории за масовата комуникация / Тодор Петев ; Рец. Иван Стефанов. - Офс. изд. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004. - 200 с. ; 20 см

Съдържа: Комуникацията през XX век - кратка хронология. - с. 187-189 Библиогр. с. 189-197

ISBN 954-8194-66- Х

Сист. N: 110408

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 63 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

HAMIDEH Mirshahi. Social Media Capacity on Customer Attraction in Small, Medium and Entrepreneurial Companies in Semnan Industrial Town / Hamideh Mirshahi. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 427-437.

Сист. N: 110000

- 64 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

АНГЕЛОВА, Вяра. БНР и професионалното (само)осъзнаване на обществената медия / Вяра Ангелова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015 / Състав. и ред. Вяра Ангелова ; Ред. Жана Попова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 14-71.

Сист. N: 110125

- 65 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ВЛАДКОВ, Александър. Журналистик ата е огромна отговорност / Интервю Александър Владков ; Автор на интервю Еленица Маринова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 72-83.

Сист. N: 110126

- 66 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ТУНЕВ, Вячеслав. Държавата беше бедна и това се отразяваше върху БНР / Интервю Вячеслав Тунев ; Автор на интервю Христо Френгов. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 84-93.

Сист. N: 110127

- 67 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПОПОВА, Лиляна. Не може да получаваш пари от държавата и да си слагаш титлата "обществена медия" / Интервю Лиляна Попова ; Автор на интервю Елена Цветкова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 94-99.

Сист. N: 110128

- 68 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

МИНКОВ, Мартин. През 90-те години беше важно БНР да се развие като реална обществена медия / Интервю Мартин Минков ; Автор на интервю Николета Атанасова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 100-104.

Сист. N: 110129

- 69 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ВЕЛЕВ, Александър. Радиото се ползваше с доверието на хората / Интервю Александър Велев ; Автор на интервю Владимир Кисимдаров. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 105-117.

Сист. N: 110130

- 70 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ДАНОВ, Данаил. Регулаторната рамка допуска корпоративните цели да се налагат над обществения интерес / Интервю Данаил Данов ; Автор на интервю Николета Атанасова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 118-124.

Сист. N: 110131

- 71 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

СТАНЧЕВА, Поля. Радиото само отвоюва своята независимост и я брани всеки ден / Интервю Поля Станчева ; Автор на интервю Христо Френгов. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 125-133.

Сист. N: 110132

- 72 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ТОДОРОВ, Валерий. Върнахме доверието в обществените медии / Интервю Валерий Тодоров ; Автор на интервю Владимир Кисимдаров. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 134-149.

Сист. N: 110133

- 73 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ЯНКУЛОВ, Радослав. БНР прави героични опити да бъде безпристрастна медия / Интервю Радослав Янкулов ; Автор на интервю Елена Цветкова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 150-159.

Сист. N: 110134

- 74 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПОПОВА, Жана. БНТ - телевизия на нацията или на обществото / Жана Попова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 162-242.

Сист. N: 110135

- 75 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

БОКОВ, Филип. Радиото и телевизията можеха да се управляват под една шапка само в условията на комунизма / Интервю Филип Боков ; Автор на интервю Николета Атанасова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 243-248.

Сист. N: 110136

- 76 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПИСАРЕВ, Павел. Държавната телевизия в цял свят служи на правителството / Интервю Павел Писарев ; Автор на интервю Николета Атанасова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 249-255.

Сист. N: 110137

- 77 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

САПАРЕВ, Огнян. В телевизията не можеш да наблюдаваш всички и да контролираш всичко / Интервю Огнян Сапарев ; Автор на интервю Еленица Маринова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 256-265.

Сист. N: 110138

- 78 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

АГОВ, Асен. Отказът от реформи направи прехода в България тъй дълъг и скъп / Интервю Асен Агов ; Автор на интервю Еленица Маринова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 266-275.

Сист. N: 110139

- 79 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ГРАНИТСКИ, Иван. БНТ не бива да е рупор на властта / Интервю Иван Гранитски ; Автор на интервю Владимир Кисимдаров. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 276-284.

Сист. N: 110140

- 80 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ТОКАДЖИЕВ, Иван. Колкото по-слаба е една медия - толкова е по-зависима / Интервю Иван Токаджиев ; Автор на интервю Елена Цветкова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 285-294.

Сист. N: 110141

- 81 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ДИМИТРОВ, Стефан. По силата на своята програма БНТ е обществена медия / Интервю Стефан Димитров ; Автор на интервю Николета Атанасова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 295-297.

Сист. N: 110142

- 82 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПОПЙОРДАНОВ, Иван. С никой от нас не започва и не свършва историята на БНТ / Интервю Иван Попйорданов ; Автор на интервю Жана Попова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 298-304.

Сист. N: 110143

- 83 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ИВАНОВ, Тома. БНТ трябва да бъде откъсната от финансовата зависимост от управляващите / Интервю Тома Иванов ; Автор на интервю Христо Френгов. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 305-313.

Сист. N: 110144

- 84 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПОПОВА, Лиляна. Все още носехме бремето на единствена телевизия, в чиято програма трябваше да има всичко / Интервю Лиляна Попова ; Автор на интервю Елена Цветкова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 314-323.

Сист. N: 110145

- 85 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ГОЦЕВ, Кирил. Никой нямаше интерес от една силна телевизия / Интервю Кирил Гоцев ; Автор на интервю Еленица Маринова. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 324-337.

Сист. N: 110146

- 86 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

ПРЪМОВА, Уляна. Защо БНТ трябва да се превърне в боксовата круша на политиците? / Интервю Уляна Пръмова ; Автор на интервю Христо Френгов. // БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 338-347.

Сист. N: 110147

- 87 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ТЕРЗИЕВ, Владимир. Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" / Владимир Терзиев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 74-88.

Сист. N: 110152

- 88 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Европейските избори през 2019 г. в съдържанието на българските онлайн медии / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 20-62 : с табл., граф.

Сист. N: 110190

- 89 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. БНТ: Европейският дебат на сайта на обществената телевизия / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 63-82.

Сист. N: 110192

- 90 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. БНР: Информационният портал на общественото радио в България - експертен поглед върху обществения живот / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 83-121 : с граф.

Сист. N: 110193

- 91 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът vesti.bg: Европейските избори през призмата на една от най-четените онлайн медии в България / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 122-129.

Сист. N: 110196

- 92 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът blitz.bg: Европейските избори - повод за създаване на сензеционно съдържание без посочен автор / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 130-139.

Сист. N: 110197

- 93 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ВАСИЛЕВА, Силвия. Сайтът на Нова телевизия: Популярност и продуктивност / Екип Силвия Василева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 140-147.

Сист. N: 110198

- 94 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът dnes.bg: Липса на аналитично съдържание / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 148-176.

Сист. N: 110199

- 95 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът fakti.bg: Широк поглед върху политическите играчи / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 177-187.

Сист. N: 110200

- 96 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТОЙЧЕВА, Ралица. Сайтът offnews.bg: Отразяване на поведението на политиците от онлайн медия, ползваща се с високо доверие и популярност / Ралица Стойчева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 188-196.

Сист. N: 110201

- 97 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТЕФАНОВ, Панайот. Сайтът dariknews.bg: Почти "Дарик" / Панайот Стефанов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 197-202.

Сист. N: 110204

- 98 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът pik.bg: Неетични практики и липса на безпристрастност и обективност в отразяването / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 203-236.

Сист. N: 110205

- 99 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът webcafe.bg: пит за спазване на журналистическите стандарти / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 237-244.

Сист. N: 110206

- 100 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът news.bg: Медията, която не се фокусира предимно върху поведението на политиците / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 245-250.

Сист. N: 110207

- 101 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът frognews.bg: Анонимни политически предизборни кампании / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 251-284.

Сист. N: 110208

- 102 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът на новините на bTV: Неутрално отразяване, собствено съдържание и сравнително балансиран дискурс / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 285-305.

Сист. N: 110209

- 103 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът novini.bg: Отразяване на дневния ред на кандидатите за членове на ЕП на ГЕРБ / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 306-312.

Сист. N: 110210

- 104 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

КОНДАРЕВА, Илияна. Сайтът mediapool.bg: Информираност отвъд българската тематика / Илияна Кондарева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 313-323.

Сист. N: 110214

- 105 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТЕФАНОВ, Панайот. Сайтът segabg.com: Без изненади, освен лошата организация на сайта / Панайот Стефанов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 324-329.

Сист. N: 110215

- 106 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът clubz.bg: Отразяване на националните теми с елементи от европейския дневен ред / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 330-338.

Сист. N: 110216

- 107 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът actualno.com: Присъствие на теми и от дневния ред на ЕС / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 339-349.

Сист. N: 110217

- 108 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът capital.bg: Европейските избори от гледната точка на икономическо издание / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 350-360.

Сист. N: 110218

- 109 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

НИКОЛОВА, Гергана. Сайтът trud.bg: Опит за баланс, водещ към липса на информативна стойност за избирателя / Гергана Николова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 361-372.

Сист. N: 110219

- 110 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът epicenter.bg: Копи/пейст журналистика, наклонена към предизборната кампания на социалистите / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 373-405.

Сист. N: 110225

- 111 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът glasove.com: Европейските избори като противопоставяне между БСП и ГЕРБ / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 406-416.

Сист. N: 110226

- 112 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът monitor.bg: Медийно съдържание без отразяване на теми от дневния ред на ЕС / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 417-427.

Сист. N: 110227

- 113 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът svobodnaevropa.bg: Качествена журналистика и собствен дневен ред / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 428-445.

Сист. N: 110229

- 114 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Станислава. Сайтът standartnews.com: Стандартно, но слабо отразяване / Станислава Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 446-458.

Сист. N: 110230

- 115 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СИЛЯМОВА, Мая. Сайтът на телевизия Bulgaria ON AIR: Наличие на качествено медийно съдържание / Мая Силямова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 459-469.

Сист. N: 110232

- 116 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

НИКОЛОВА, Гергана. Сайтът на телевизия "Канал 3": Онлайн медия на телевизия без допълнителна добавена стойност / Гергана Николова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 470-480.

Сист. N: 110235

- 117 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът lentata.com: Отсъствие на темата за европейските избори / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 481-485.

Сист. N: 110236

- 118 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът terminal3.bg: Бутиково издание, отразяващо теми от европейския дневен ред / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 486-490.

Сист. N: 110240

- 119 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СИЛЯМОВА, Мая. Сайтът на телевизия "Европа": Предимно видео съдържание / Мая Силямова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 491-499.

Сист. N: 110241

- 120 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Европейските избори (2019) и поведението на българските кандидати за членове на ЕП в официалните им профили и страници в социалните медии : (сравнителен анализ) / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 500-579.

Сист. N: 110243

- 121 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Александър Йорданов - втвърдяване на политическите и идеологическите възгледи / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 580-591.

Сист. N: 110244

- 122 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Ангел Джамбанзки - изключително активно и ангажиращо аудиторията присъствие в социалните мрежи / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 592-620.

Сист. N: 110245

- 123 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНДРЕЙ Новаков - предимно емоционална, но успешна предизборна кампания / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 621-634.

Сист. N: 110247

- 124 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Андрей Слабаков - един (не)политик и единственият български кандидат, станал член на ЕП през 2019 г. благодарение на преференциалния вот на избирателите / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 635-644.

Сист. N: 110248

- 125 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Асим Адемов - лоялност към партията и агитация / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 645-652.

Сист. N: 110249

- 126 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Атидже Алиева-Вели - кандидат, за когото присъствието в социалните медии не е приоритет / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 653-654.

Сист. N: 110250

- 127 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Ева Майдел - активен политически маркетинг в социалните медии, насочен към младите хора / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 655-671.

Сист. N: 110251

- 128 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Елена Йончева - профилите в социалните медии като собствени комуникационни канали на разследващ журналист / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 672-684.

Сист. N: 110252

- 129 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Емил Радев от ГЕРБ - старт на нов мандат в ЕП и рестарт на социално-медиен профил / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 685-691.

Сист. N: 110253

- 130 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Иво Христов - късно, но ударно включване в предизборната кампания с ясни позиции по европейски теми / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 692-705.

Сист. N: 110254

- 131 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Илхан Кючюк - качествено поддържаните профили в социалните медии на скрития водач в листата на ДПС на изборите за ЕП през 2019 / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 706-727.

Сист. N: 110255

- 132 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Искра Михайлова - свръхактивност в ЕП, но вяла кампания в социалните медии / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 728-732.

Сист. N: 110256

- 133 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Петър Витанов - опит за изграждане на образа на млад политик с недостатъчна употреба на социалните медии / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 733-746.

Сист. N: 110257

- 134 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Радан Кънев - политик 2.0 / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 747-757.

Сист. N: 110258

- 135 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Сергей Станишев от БСП - битка за лидерство с всички средства / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 758-773.

Сист. N: 110259

- 136 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Цветелина Пенкова - отсъствие преди 2019 г. и засилено присъствие в социалните медии след обявяване на кандидатурата й / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 774-776.

Сист. N: 110260

- 137 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАВРОДИЕВА, Иванка. Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт / Иванка Мавродиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 22-30.

Сист. N: 110447

- 138 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ЙОРДАНОВА, Мария. Обучението по "История и цивилизации" в социалната мрежа Facebook - възможности и предизвикателства / Мария Йорданова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 164-173.

Секция: Педагогическа комуникация и социални мрежи

Сист. N: 110461

- 139 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАВРОДИЕВА, Мария. Популяризиран е на успехи на класа през социалните мрежи / Мария Мавродиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 174-181.

Секция: Педагогическа комуникация и социални мрежи

Сист. N: 110462

- 140 -

Тъмбнейл

Цб II 93109

БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015 / Състав. и ред. Вяра Ангелова ; Ред. Жана Попова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 348 с. ; 20 см

Изданието е осъществено по проект № 128/17.04.2015 г. на ФНИ към СУ "Св. Климент Охридски"

ISBN 978-954-07-4235-9

Сист. N: 110073

- 141 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИЗБОРИТЕ за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 807 с. : с граф., табл. ; 21 см. - (Библиотека Европейски изследвания)

Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-07-5646-2

Сист. N: 110095

- 142 -

Тъмбнейл

Цб II 93120

ПОПОВА, Жана

Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. / Жана Попова ; Науч. ред. Венцислав Димов ; Рец. Снежана Попова, Розмари Стателова ; Худ. на кор. Антонина Георгиева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 112 с. ; 21 см

Библиогр. с. 108-111

ISBN 978-954-07-5084-2

Сист. N: 110104

- 143 -

Тъмбнейл

Цб II 72108

ПЕТЕВ, Тодор

Теории за масовата комуникация / Тодор Петев ; Рец. Иван Стефанов. - Офс. изд. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004. - 200 с. ; 20 см

Съдържа: Комуникацията през XX век - кратка хронология. - с. 187-189 Библиогр. с. 189-197

ISBN 954-8194-66- Х

Сист. N: 110408

- 144 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 336 с. : с фиг. ; 20 см

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-0712-8

Сист. N: 110430

- 145 -

Тъмбнейл

Цб II 93134

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : Традиционна и дигитална : Сборник доклади от Втора междунар. науч. конф., проведена на 05-06 април 2019, София / Рец. Пламен Макариев и др. ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2019. - 452 с. : с фиг. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-0929-0

Сист. N: 110433

- 146 -

Тъмбнейл

Цб II 93135

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : В условията на криза : Сборник доклади от научно-пратическа конф., проведена на 14-15 октомври 2022, гр. София / Рец. Гергана Дянкова и др. ; Науч. ред. Иванка Мавродиева, Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2022. - 412 с., : с фиг. и диагр. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-1558-1

Сист. N: 110439

- 147 -

Тъмбнейл

Цб II 93136

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : Социална и емоционална : Сборник доклади от национална научно-практическа конф., проведена на 9-10 февруари 2024, УНСС, гр. София / Рец. Николай Цанков и др. ; Науч. ред. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева, Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2024. - 432 с. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-1723-3

Сист. N: 110441

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 148 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

ИВАНОВ, Искрен. България: Обект от особен интерес в два геополитически сценария / Искрен Иванов. ( Анализи ). // Мениджър., 2024, N 1 , 6-9.

Сист. N: 109984

- 149 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

НОРЛЬОФ, Карла. Червени флагове пред икономическата сигурност / Карла Норльоф. ( Анализи ). // Мениджър., 2024, N 1 , 10-11.

Сист. N: 109985

- 150 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

ВАСИЛЕВ, Бойко. Тромб в системата. Един от най-важните въпроси за Близкия изток е: ще се променя ли Иран? / Бойко Василев. ( Анализи ). // Мениджър., 2024, N 1 , 12-15.

Сист. N: 109986

- 151 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ЗЛАТЕВА, Мария. Статични и динамични оценки на вероятността за миграция в Германия / Мария Златева. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 47-71.

Сист. N: 110008

- 152 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

POLITICKA misao : Croatian Political Science Review

/ Ed. board - Nebojsa Blanusa - . - Zagreb : Faculty of Political Sciences University of Zagreb, 2023-. - 22 см

ISSN 0032-3241

Сист. N: 110031

- 153 -

Тъмбнейл

Цб П II 1667

ЧЕРНА книга на правителственото разхищение в България

/ Ред.- Весислава Антонова - . - София : Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2023-. ("Булвест Принт" АД). - 21 см

ISSN 2815-4177

Сист. N: 110032

- 154 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

RIBAREVIC, Luka. Thucydides and Hobbes on Epidemics and politics: From the Plague of Athens to England`s Rabies / Luka Ribarevic. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 7-30.

Сист. N: 110110

- 155 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

BOBAN, Davor. The Failure of the Nagorno-Karabakh Conlict Resolution: Shortcomings of Facilitative Mediation or an Unsuitable Mediator? / Davor Boban, Iva Blazevic. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 69-92.

Сист. N: 110113

- 156 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

PIKALO, Jernej. The Concept of Awkward Powers in Foreign Relations: Comparative Analysis of Canada and the European Union / Jernej Pikalo, Mitja Durnik. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 93-121.

Сист. N: 110114

- 157 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

TAKEYUKI, Hasegawa. Russia`s Constitutional reform in the Second Putin administration: Presidential power in the Russian Political System / Hasegawa Takeyuki. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 61-80.

Сист. N: 110120

- 158 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

TAKESHI, Watanabe. Coercive Diplomacy for Political Objective: North Korea Threatened the Moon Jae-in Administration of South Korea / Watanabe Takeshi. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 81-96.

Сист. N: 110121

- 159 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

TOMOTAKA, Shoji. ASEAN Political Securoty Community: Development of Multilateral Cooperative Frameworks and Further Challenges / Shoji Tomotaka. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 97-110.

Сист. N: 110122

- 160 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

MASAHIRO, Kurita. The 2019 Pulwama Crisis and India-Pakistan Deterrence Stability in the New Era / Kurita Masahiro. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 111-127.

Сист. N: 110123

- 161 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Европейските избори през 2019 г. в съдържанието на българските онлайн медии / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 20-62 : с табл., граф.

Сист. N: 110190

- 162 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. БНТ: Европейският дебат на сайта на обществената телевизия / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 63-82.

Сист. N: 110192

- 163 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. БНР: Информационният портал на общественото радио в България - експертен поглед върху обществения живот / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 83-121 : с граф.

Сист. N: 110193

- 164 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът vesti.bg: Европейските избори през призмата на една от най-четените онлайн медии в България / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 122-129.

Сист. N: 110196

- 165 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът blitz.bg: Европейските избори - повод за създаване на сензеционно съдържание без посочен автор / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 130-139.

Сист. N: 110197

- 166 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ВАСИЛЕВА, Силвия. Сайтът на Нова телевизия: Популярност и продуктивност / Екип Силвия Василева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 140-147.

Сист. N: 110198

- 167 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът dnes.bg: Липса на аналитично съдържание / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 148-176.

Сист. N: 110199

- 168 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът fakti.bg: Широк поглед върху политическите играчи / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 177-187.

Сист. N: 110200

- 169 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТОЙЧЕВА, Ралица. Сайтът offnews.bg: Отразяване на поведението на политиците от онлайн медия, ползваща се с високо доверие и популярност / Ралица Стойчева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 188-196.

Сист. N: 110201

- 170 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТЕФАНОВ, Панайот. Сайтът dariknews.bg: Почти "Дарик" / Панайот Стефанов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 197-202.

Сист. N: 110204

- 171 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът pik.bg: Неетични практики и липса на безпристрастност и обективност в отразяването / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 203-236.

Сист. N: 110205

- 172 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът webcafe.bg: пит за спазване на журналистическите стандарти / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 237-244.

Сист. N: 110206

- 173 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът news.bg: Медията, която не се фокусира предимно върху поведението на политиците / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 245-250.

Сист. N: 110207

- 174 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът frognews.bg: Анонимни политически предизборни кампании / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 251-284.

Сист. N: 110208

- 175 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът на новините на bTV: Неутрално отразяване, собствено съдържание и сравнително балансиран дискурс / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 285-305.

Сист. N: 110209

- 176 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът novini.bg: Отразяване на дневния ред на кандидатите за членове на ЕП на ГЕРБ / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 306-312.

Сист. N: 110210

- 177 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

КОНДАРЕВА, Илияна. Сайтът mediapool.bg: Информираност отвъд българската тематика / Илияна Кондарева. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 313-323.

Сист. N: 110214

- 178 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СТЕФАНОВ, Панайот. Сайтът segabg.com: Без изненади, освен лошата организация на сайта / Панайот Стефанов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 324-329.

Сист. N: 110215

- 179 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът clubz.bg: Отразяване на националните теми с елементи от европейския дневен ред / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 330-338.

Сист. N: 110216

- 180 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът actualno.com: Присъствие на теми и от дневния ред на ЕС / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 339-349.

Сист. N: 110217

- 181 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът capital.bg: Европейските избори от гледната точка на икономическо издание / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 350-360.

Сист. N: 110218

- 182 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

НИКОЛОВА, Гергана. Сайтът trud.bg: Опит за баланс, водещ към липса на информативна стойност за избирателя / Гергана Николова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 361-372.

Сист. N: 110219

- 183 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Сайтът epicenter.bg: Копи/пейст журналистика, наклонена към предизборната кампания на социалистите / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 373-405.

Сист. N: 110225

- 184 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът glasove.com: Европейските избори като противопоставяне между БСП и ГЕРБ / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 406-416.

Сист. N: 110226

- 185 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът monitor.bg: Медийно съдържание без отразяване на теми от дневния ред на ЕС / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 417-427.

Сист. N: 110227

- 186 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът svobodnaevropa.bg: Качествена журналистика и собствен дневен ред / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 428-445.

Сист. N: 110229

- 187 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Станислава. Сайтът standartnews.com: Стандартно, но слабо отразяване / Станислава Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 446-458.

Сист. N: 110230

- 188 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СИЛЯМОВА, Мая. Сайтът на телевизия Bulgaria ON AIR: Наличие на качествено медийно съдържание / Мая Силямова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 459-469.

Сист. N: 110232

- 189 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

НИКОЛОВА, Гергана. Сайтът на телевизия "Канал 3": Онлайн медия на телевизия без допълнителна добавена стойност / Гергана Николова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 470-480.

Сист. N: 110235

- 190 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ПОГОРЕЛЧУК, Анна. Сайтът lentata.com: Отсъствие на темата за европейските избори / Анна Погорелчук. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 481-485.

Сист. N: 110236

- 191 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Сайтът terminal3.bg: Бутиково издание, отразяващо теми от европейския дневен ред / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 486-490.

Сист. N: 110240

- 192 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

СИЛЯМОВА, Мая. Сайтът на телевизия "Европа": Предимно видео съдържание / Мая Силямова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 491-499.

Сист. N: 110241

- 193 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Европейските избори (2019) и поведението на българските кандидати за членове на ЕП в официалните им профили и страници в социалните медии : (сравнителен анализ) / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 500-579.

Сист. N: 110243

- 194 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Александър Йорданов - втвърдяване на политическите и идеологическите възгледи / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 580-591.

Сист. N: 110244

- 195 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Ангел Джамбанзки - изключително активно и ангажиращо аудиторията присъствие в социалните мрежи / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 592-620.

Сист. N: 110245

- 196 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНДРЕЙ Новаков - предимно емоционална, но успешна предизборна кампания / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 621-634.

Сист. N: 110247

- 197 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Андрей Слабаков - един (не)политик и единственият български кандидат, станал член на ЕП през 2019 г. благодарение на преференциалния вот на избирателите / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 635-644.

Сист. N: 110248

- 198 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Асим Адемов - лоялност към партията и агитация / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 645-652.

Сист. N: 110249

- 199 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Атидже Алиева-Вели - кандидат, за когото присъствието в социалните медии не е приоритет / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 653-654.

Сист. N: 110250

- 200 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Ева Майдел - активен политически маркетинг в социалните медии, насочен към младите хора / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 655-671.

Сист. N: 110251

- 201 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Елена Йончева - профилите в социалните медии като собствени комуникационни канали на разследващ журналист / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 672-684.

Сист. N: 110252

- 202 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Емил Радев от ГЕРБ - старт на нов мандат в ЕП и рестарт на социално-медиен профил / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 685-691.

Сист. N: 110253

- 203 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

АНГЕЛОВ, Божидар. Иво Христов - късно, но ударно включване в предизборната кампания с ясни позиции по европейски теми / Божидар Ангелов. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 692-705.

Сист. N: 110254

- 204 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Илхан Кючюк - качествено поддържаните профили в социалните медии на скрития водач в листата на ДПС на изборите за ЕП през 2019 / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 706-727.

Сист. N: 110255

- 205 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Искра Михайлова - свръхактивност в ЕП, но вяла кампания в социалните медии / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 728-732.

Сист. N: 110256

- 206 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Петър Витанов - опит за изграждане на образа на млад политик с недостатъчна употреба на социалните медии / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 733-746.

Сист. N: 110257

- 207 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Радан Кънев - политик 2.0 / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 747-757.

Сист. N: 110258

- 208 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИВАНОВА, Иглика. Сергей Станишев от БСП - битка за лидерство с всички средства / Иглика Иванова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 758-773.

Сист. N: 110259

- 209 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ЮРУКОВА, Мария. Цветелина Пенкова - отсъствие преди 2019 г. и засилено присъствие в социалните медии след обявяване на кандидатурата й / Мария Юрукова. // Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 774-776.

Сист. N: 110260

- 210 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ВЕНЦИСЛАВОВ, Денис. Политическия т екзистенциализъм на Карл Шмит / Денис Венциславов. ( Политическото във философията ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 42-52.

Сист. N: 110338

- 211 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

GAVRILOVIC, Darko. The Continuing Socio-Political Appeal of Thermopylae Symbolism and the War in Ukraine / Darko Gavrilovic, Milos Petrovic. ( Политическото във философията ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 21-41.

Сист. N: 110336

- 212 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

ИЗМЕСТЬЕВ, Сергей. Криза на политиката през XXI век: Алтернатива между глобалното бъдеще и „ритуалната“ държава / Сергей Изместьев. ( Глобализъм и кризи ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 51-58.

Сист. N: 110389

- 213 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

АВРЕЙСКИ, Никола. Съвременен поглед върху взаимоотношенията Турция - Европа / Никола Аврейски. ( Европийски спектър ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 73-86.

Сист. N: 110391

- 214 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

ТЕОДОСИЕВ, Пламен. Съвременната външна политика на Турция - противоречивост или реалност / Пламен Теодосиев. ( Европейски спектър ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 1 , 87-96.

Сист. N: 110392

- 215 -

Тъмбнейл

Цб II 93117

ИЗБОРИТЕ за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии / Състав. и общ. науч. ред. Мария Юрукова и др. ; Ред. Христина Йотова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 807 с. : с граф., табл. ; 21 см. - (Библиотека Европейски изследвания)

Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-07-5646-2

Сист. N: 110095

- 216 -

Тъмбнейл

Цб I 6248

ШМИТ, Карл

Теория на партизанина. Случайна бележке относно понятието за политика / Карл Шмит ; Прев. от фр. Йордан Дойков ; Науч. ред. Благовест Георгиев ; Ред. Велина Брадинска. - София, 2023 (София : [Копи принт груп]). - 53 с. ; 29 см

С автограф

ISBN 978-619-7627-04-6

Сист. N: 110364

Икономика. Икономически теории

- 217 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

НЕДИН, Стоян. Новата парадигма : Различните правила за бизнеса / Стоян Недин. ( Тема ). // Мениджър., 2024, N 1 , 22-25.

Сист. N: 109987

- 218 -

Тъмбнейл

П II 1370

ZVARYCH, Ihor. Organizational and finansial support of investment project management in the economic development of the regions of Ukraine / Ihor Zvarych, Olena Zvarych. // Икономически изследвания, 33, 2024, N 1 , 3-13.

Сист. N: 110029

- 219 -

Тъмбнейл

П II 1370

KHAIR, Jufrizen. Factor affecting workplace apirituality, job satisfaction and organizational citizenship behavior: Evidence from Indonesia / Jufrizen Khair, et al. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 27-48.

Сист. N: 110036

- 220 -

Тъмбнейл

П II 1370

AHMETI, Faruk. Exploring the impact of technology acceptance model constructs on consumer behavior in SMEs: With a focus on E- marketing strategies / Faruk Ahmeti, Hykmete Bajrami. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 66-88.

Сист. N: 110040

- 221 -

Тъмбнейл

П II 1370

ALKHUZAIE, Abbas Saad Hamada. Compliance with accounting standards by Jordanian SMEs / Abbas Saad Hamada Alkhuzaie. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 89-107.

Сист. N: 110041

- 222 -

Тъмбнейл

П II 1370

HUSEYNLI, Bahman. The effect of tourism revenues and inflation on econoomic growth in Balkan countries / Bahman Huseynli. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 150-165.

Сист. N: 110048

- 223 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ГАНЕВ, Георги. Енергийната обезпеченост като частен случай на общата стопанска сигурност / Георги Ганев. // Polis : Журнал за политика и сигурност, N 2 , 49-56.

Сист. N: 110068

- 224 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ПО пътя на енергийната независимост : Игра на енергия: Укрепване на българската енергийна сигурност в променящата се геополитическа обстановка / Тихомир Христов. // Polis : Журнал за политика и сигурност, 2023, N 2 , 57-67.

Сист. N: 110069

- 225 -

Тъмбнейл

П I 1043

МАНЧЕВ, Борислав. Мощна хибридна зарядна станция за електромобили с фотоволтаична централа и батерии / Борислав Манчев. // Ютилитис, XXII, 2024, N 1 , 22-25.

Сист. N: 110109

- 226 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

АЛЕКСАНДРОВ, Николай. Неолиберал измът на Фридрих фон Хайек като опит за разобличаване на колективизма и централизираната икономика / Николай Александров. ( Епигенетика, изкуствен интелект, неолиберална теория ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 82-92.

Сист. N: 110321

- 227 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

АНТОНОВА, Катя. Интегриране на LCA, LCC,S-LCA в оценката на устойчивостта на сградите в условията на кръгова икономика; Integration of LCA, LCC and S-LCA in the assessment on the sustainability of buildings in the conditions of the circular economy / Катя Антонова, Румен Калчев. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 89-97.

Сист. N: 110332

- 228 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

ПАНТЕЛЕЕВ, Красимир. Влиянието на дигиталната трансформация върху бизнеса; The impact pf digital transformation on business / Красимир Пантелеев, Саад Алансари. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2, 128-133.

Сист. N: 110339

- 229 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

АНДРЕЕВ, Людмил. Бизнес успех на жените предприемачи: Примери от световната практика; Business success of women enterpreneurs: Example from world practice / Людмил Андреев, Рашид Алкайтуб. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2, 134-139.

Сист. N: 110341

- 230 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

СТАТИСТИЧЕСКО изследване на цените на жилищата в България; Statistical aurey of housing prices in Bulgaria / Деница Бозева. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 140-143.

Сист. N: 110349

- 231 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

ИВАНОВ, Димитър. Световната икономика (през 2024 г.) - в търсене на изход от сложния и опасен кръстопът / Димитър Иванов. ( Глобализъм и кризи ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 33-50.

Сист. N: 110388

- 232 -

Тъмбнейл

Цб II 93119

КАНАЗИРЕВА, Рая

Корпоративно предприемачество : Изследване на български софтуерни фирми : [Монография] / Рая Каназирева ; Науч. ред. Цветан Давидков ; Ред. Елеонора Николова ; Рец. Желю Владимиров, Десислава Йорданова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 174 с. : с табл., фиг. ; 24 см

Библиогр. в текст и на с. 139-152

ISBN 978-954-07-5506-9

Сист. N: 110101

Икономикс

- 233 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ИВАНЧЕВ, Боян. "Страхът от пропускане" (FoMO) и "страхът от по-добра опция" (FoBo): психологическа същност и ефекти върху участниците на финансовия пазар / Боян Иванчев. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 73-106.

Сист. N: 110011

- 234 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ПЕНЕВА, Теодора. Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България / Теодора Пенева. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 153-169.

Сист. N: 110015

- 235 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

РАЕВ, Михаил. Европейският икономически и паричен съюз и теорията за оптимална парична зона (критични бележки към представянето им от П. Кругман и М. Обстфелд) / Михаил Раев. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 171-187.

Сист. N: 110016

- 236 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

СЕДЛАРСКИ, Теодор. Индивидуализъ м, колективизъм и богатство на народите / Теодор Седларски. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 189-228.

Сист. N: 110017

- 237 -

Тъмбнейл

Цб II 93141

ВЕЛКОВА, Дочка Ангелова

Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 234 с. : с диагр., табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 229-234

ISBN 978-619-91769-3

ISBN 978-619-7740-00-4 (pdf)

Сист. N: 110442

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 238 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ДАВИДКОВ, Цветан. Изследвания върху трудови ценности / Цветан Давидков, Ия Петкова. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 27-46.

Сист. N: 110007

- 239 -

Тъмбнейл

Цб П I 1058

ПАПАРДОВА, Яна. Ключ към успешния бизнес : Принципите за устойчивост, разнообразие и включване са основополагащи за Schwarz IT Bulgaria / Яна Папардова. // Business BGlobal, N 1 , 112-113.

Сист. N: 110022

- 240 -

Тъмбнейл

Цб II 93126

МИСИЯ и отдаденост. Посвещава се на 33-годишнината от основаването на Синдиката на българските учители : Сборник с материали за дейността на СБУ / Състав. Янка Такева, Велина Антова, Иван Кънчев. - София : Синдикат на българските учители, 2023. - 304 с.: с цв. сн. ; 23,5 см

Интервю с Янка Такева / разговорът води Велина Антова: с. 13-24

ISBN 978-954-9924-25-1

Сист. N: 110222

- 241 -

Тъмбнейл

Цб II 93140

ИЛИЕВ, Йосиф Илиев

Управление на човешките ресурси / Йосиф Илиев Илиев, Калоян Радостинов Димитров ; Рец. Маргарита Атанасова, Димитър Благоев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021. - 292 с.: с табл., граф. ; 24 см

ISBN 978-619-232-462-9

Сист. N: 110405

- 242 -

Тъмбнейл

Цб II 93143

ПРОМЕНИТЕ в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда : Монография / Дочка Ангелова Велкова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 176 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Кн. е на базата на защитен дисертационен труд Библиогр.: с. 172-176

ISBN 978-619-7740-01-1

Сист. N: 110444

Регионална икономика. Геоикономика

- 243 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

ПЕТРОВ, Камен. Проблеми и развитие на европийската енергийна геополитика и търсене на решения / Камен Петров, Николай Цонков. ( Европийски спектър ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 59-72.

Сист. N: 110390

- 244 -

Тъмбнейл

Цб II 93123

ГОТОВНОСТТА за полагане на административен труд относно формиране на знания и умения на студентите по регионално развитие : Колективна монография / Камен Петров, Николай Цонков, Владимир Вълков, Цветелина Берберова-Вълчева, Цвятко Толев ; Науч. консулт. Лучиян Милков ; Рец. Петър Борисов, Ангел Марчев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 242 с. : с цв. диагр. ; 24 см

Моногр. е осъщ. в рамките на проект НИД НИ-5/2022 на тема "Изграждане на готовността за административен труд на студентите по регионално развитие в УНСС" с ръков. доц. д-р Камен Петров

ISBN 978-954-232-781-1

Сист. N: 110096

- 245 -

Тъмбнейл

Цб II 93122

ВЛАДИМИРОВ, Желю

Минералните води в България като ресурс за местно развитие : [Изследване] / Желю Владимиров, Соня Милева ; Рец. Иван Илчев, Оля Харизанова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 192 с. : с табл. ; 23,5 см

ISBN 978-954-07-5862-6

Сист. N: 110097

- 246 -

Тъмбнейл

Цб II 93124

ДИНАМИКА в регионалното развитие на общините с население между 10 и 30 хиляди в Източна България : Монография / Николай Цонков, Камен Петров, Красимира Славева, Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Петър Борисов, Ангел Марчев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 296 с. : с табл., граф. ; 24 см

Моногр. е финан. от УНСС по проект НИД 4/2021, с ръков. доц. д-р Николай Цонков

ISBN 978-619-232-777-4

Сист. N: 110099

- 247 -

Тъмбнейл

Цб II 93138

СЪВРЕМЕННИ концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities) : Сборник с доклади от Студентска научна конференция / Ред. съвет Лино Бианко, Георги Николов, Ангел Стойков. - София : Издателски комплекс - УНСС; Студентски съвет при УНСС; Катедра "Регионално развитие", 2019. - 204 с. ; 20,5 см

ISBN 978-619-232-207-6

Сист. N: 110410

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 248 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

ИЛИЕВА, Николета. Евро в обектива: 10 факта за евробанкнотите / Николета Илиева. ( Тема ). // Мениджър., 2024, N 1 , 32-35.

Сист. N: 109988

- 249 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

ЧАУШЕВ, Ивайло. На борсовата сцена / Ивайло Чаушев. ( Бизнес ). // Мениджър., 2024, N 1 , 50-52.

Сист. N: 109989

- 250 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ИВАНЧЕВ, Боян. "Страхът от пропускане" (FoMO) и "страхът от по-добра опция" (FoBo): психологическа същност и ефекти върху участниците на финансовия пазар / Боян Иванчев. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 73-106.

Сист. N: 110011

- 251 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

НЕНОВА-АМАР, Мариела. Българския т лев във валутен механизъм 2. Възможно ли е изпълнение на критериите за членство в еврозоната в минималния срок от две години / Мариела Ненова-Амар. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 131-152.

Сист. N: 110014

- 252 -

Тъмбнейл

П II 1370

ISTAN, Muhammad. Analysis of the influence of assets structure, earning volatility and financial flexibility on capital structure and corporate performance in manufacturing sector companies on the IDX / Muhammad Istan. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 49-65.

Сист. N: 110037

- 253 -

Тъмбнейл

П II 1370

FINANCIAL literacy, financial inclusion and financial statements on MSMEs performance and sustainability with business length as a moderating variable / Erna Listyaningsih, et al. // Икономически изследвания, 33, 2024, N 1 , 108-127.

Сист. N: 110043

- 254 -

Тъмбнейл

П II 1370

OPPUSUNGGU, Lis Sintha. Analysis of return on asset for Buku IV: Jakarta interbank spot dollar rate, capital adequacy ratio and loan-to-deposit ratio / Lis Sintha Oppusunggu, Ika Pratiwi Simbolon. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 166-182.

Сист. N: 110049

- 255 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ВАСИЛЕВА, Валентина. Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г. / Валентина Василева. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 35-43.

Сист. N: 110169

- 256 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ПОПОВА, Евгения. Предоставяне на информация в НАП за 2023 г. / Евгения Попова. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 44-52.

Сист. N: 110170

- 257 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

ИМУЩЕСТВЕНИ данъци в контекста на индекса за междунардна данъчна конкурентоспособност; Property taxes in the light of the international tax competitiveness index / Величка Николова, Ангел Ангелов. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2, 115-127.

Сист. N: 110337

- 258 -

Тъмбнейл

Цб II 93141

ВЕЛКОВА, Дочка Ангелова

Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 234 с. : с диагр., табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 229-234

ISBN 978-619-91769-3

ISBN 978-619-7740-00-4 (pdf)

Сист. N: 110442

- 259 -

Тъмбнейл

Цб II 93142

ФИНАНСОВИ възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 229 с. : с табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 227-229

ISBN 978-619-91769-7-9

ISBN 978-619-91769-8-6 (pdf)

Сист. N: 110443

- 260 -

Тъмбнейл

Цб II 93144

КИРИЛОВА, Яна Цветанова

Общински инвестиции и източници за тяхното финансиране : Монография / Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 156 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Моногр. е на базата на защитен дисертационен труд Библиогр.: с. 151-156

ISBN 978-619-91769-5-5

Сист. N: 110445

- 261 -

Тъмбнейл

Цб С I 513

THE New Palgrave Dictionary of Money and Finance : In 3 Volumes / Ed. by Peter Newman, Murray Milgate, John Eatwell. - The Macmillan Press Limited; The Stockton Press, 1992 -

ISBN 0-333-52722-4

ISBN 1-56159-041-X

Vol. 1. A-E. - London etc., reprinted 1994. - 865 p. ; 27 sm

Сист. N: 110044

- 262 -

Тъмбнейл

Цб С I 513

THE New Palgrave Dictionary of Money and Finance : In 3 Volumes / Ed. by Peter Newman, Murray Milgate, John Eatwell. - The Macmillan Press Limited; The Stockton Press, 1992 -

ISBN 0-333-52722-4

ISBN 1-56159-041-X

Vol. 3. N-Z. - London etc., reprinted 1994. - 860 p. ; 27 sm

Сист. N: 110045

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 263 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

АНКОВА, Илияна. Проблеми на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България в контекста на устойчивото развитие / Илияна Анкова. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 5-25.

Сист. N: 110003

- 264 -

Тъмбнейл

П II 1370

SUSILAWATI, Susi. Green accounting, CSR disclosure, film value, anad profitability mediation / Susi Susilawati, et al. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 14-26.

Сист. N: 110034

- 265 -

Тъмбнейл

П II 1370

ALKHUZAIE, Abbas Saad Hamada. Compliance with accounting standards by Jordanian SMEs / Abbas Saad Hamada Alkhuzaie. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 89-107.

Сист. N: 110041

- 266 -

Тъмбнейл

П II 1370

NURPEISSOVA, Dina. Desk audit in the state audit system / Dina Nurpeissova, et al. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 183-194.

Сист. N: 110050

- 267 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ДОСЕВ, Христо. Промени в Закона за счетоводството от 19.12.2023 г. / Христо Досев. ( Счетоводство ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 2-6.

Сист. N: 110164

- 268 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

БРЕЗОЕВА, Бойка. Счетоводно отчитане на лихвен суап към банков заем според НСС / Бойка Брезоева. ( Счетоводство ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 7-14.

Сист. N: 110166

- 269 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ДИМИТРОВА, Мина. Преобразуване на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2023 година / Мина Димитрова. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 15-34.

Сист. N: 110167

- 270 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ВАСИЛЕВА, Валентина. Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г. / Валентина Василева. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 35-43.

Сист. N: 110169

- 271 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ПОПОВА, Евгения. Предоставяне на информация в НАП за 2023 г. / Евгения Попова. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 44-52.

Сист. N: 110170

- 272 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

МИНЧЕВ, Иван. Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупени лични предпазни средства на работниците и служителите в условията на епидемична обстановка / Иван Минчев. ( Данъци ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 53-55.

Сист. N: 110171

- 273 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

НАЧКОВА, Мая. Съставяне на финансовите отчети на строителните предприятия в условия на дигитализация; Preparation of financial statements of construction companies in conditions of digitalization / Мая Начкова. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 98-102.

Сист. N: 110333

- 274 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

ИВАНОВА, Р. Анализ на ефективността от използавенто на дълготрайните материални активи/на примера на недвижими имоти/; Analysis of the efficient use of fixed tangible assets/for example real estate/ / Р. Иванова. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 103-113.

Сист. N: 110335

Управление

- 275 -

Тъмбнейл

Цб П I 1058

МАРИНОВА, Елена. Сърцето на успеха: Хора, екипи, среда : От баланса и добрата спойка между лидери, мениджъри и изпълнители зависи създаването на „плодородна“ среда и успешни екити, в които 1+1 е много повече от 2 / Елена Маринова. // Business BGlobal, 2024, N 1 , 14-17.

Сист. N: 110020

- 276 -

Тъмбнейл

П II 1370

ZVARYCH, Ihor. Organizational and finansial support of investment project management in the economic development of the regions of Ukraine / Ihor Zvarych, Olena Zvarych. // Икономически изследвания, 33, 2024, N 1 , 3-13.

Сист. N: 110029

- 277 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

МИХОВА, Лиляна. Корпоративна социална отговорност в логистиката в България; CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN LOGISTICS IN BULGARIA / Лиляна Михова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 31-38.

Съвременните икономически процеси са много динамични и повлияни от множество фактори като промени в климата, пандемии, военни конфликти и други. В тези условия редица международни организации се опитват да предложат развитието на устойчива икономика, която да устоява на динамични промени като запазва своята ефективност без да вреди на хората и околната среда. Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от лостовете на въздействие върху организациите по отношение на тяхното въздействие върху околната среда, обществото и служителите. Основната цел на настоящия доклад е да представи развитието на концепцията за КСО и да проследи нейното развитие в България, както и какво е нейното приложение в логистиката и верите на доставки като специфична област на фирменото управление.

Сист. N: 110070

- 278 -

Тъмбнейл

Цб II 93140

ИЛИЕВ, Йосиф Илиев

Управление на човешките ресурси / Йосиф Илиев Илиев, Калоян Радостинов Димитров ; Рец. Маргарита Атанасова, Димитър Благоев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021. - 292 с.: с табл., граф. ; 24 см

ISBN 978-619-232-462-9

Сист. N: 110405

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 279 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

КОСТАДИНОВ, Бисер. Бързо, лесно и без драми : Горещите тенденции в маркетинга / Бисер Костадинов. ( Реклама&Медии ). // Мениджър., 2024, N 1 , 96-99.

Сист. N: 109991

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 280 -

Тъмбнейл

Цб П I 917

МАРМОРШТЕЙН, А. А. Влиянието на климатичните условия върху стойностите на коефициентите на родовитост при сортове от западноевропейската еколого-географска група / А. А. Марморштейн и др. // Лоза и вино (Лозарство и винарство), 2023, N 4 , 4-10.

Сист. N: 109983

- 281 -

Тъмбнейл

Цб П I 1000

НЕЙЧЕВ, Николай. Парадоксът с цените на жилищата / Николай Нейчев. ( Бизнес ). // Мениджър., 2024, N 1 , 54-57.

Сист. N: 109990

- 282 -

Тъмбнейл

П II 1370

KABADZHOVA, Monika. Farmers` attitude to implementation of cap greening practices in both the Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria / Monika Kabadzhova, Mihaela Mihailova, Daniela Tsvyatkova. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 128-149.

Сист. N: 110047

- 283 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ЖЕЧЕВА, Керанка. Сравнително изпитване устойчивостта на образци фасул към склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiorum) чрез директен и индиректен метод / Керанка Жечева, Иван Киряков. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 40-46.

Сист. N: 110174

- 284 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

КРУМОВ, Симеон. Реакция на черешови сортове и хибриди към ниски зимни температури и засушаване / Симеон Крумов. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 56-63.

Сист. N: 110176

- 285 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ЙОНЧЕВ, Йонко. Pepper vein mottling virus (PVMV)- нов вирус по тютюна в България / Йонко Йончев и др. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 70-75.

Сист. N: 110178

- 286 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ПЕТРОВА, Вилина. Влияние на микоризни гъби върху растежните прояви при различни черешови сортове в района на Кюстендил / Вилина Петрова, Симеон Крумов. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 76-82.

Сист. N: 110179

- 287 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ЕЛЕНОВ, Благой. Влияние на технически и технологични параметри на вентилатор на въздушно ротационен разпръсквач върху разпределението на работната течност при третиране на трайни насаждения / Благой Еленов, Георги Костадинов. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 88-97.

Сист. N: 110181

- 288 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

АПОСТОЛОВА-СПАСОВА, Величка. Изс ледване на морфологични и качествени показатели на нови линии ориенталски тютюн от екотип Крумовград; Study of morphological and qualitative indicators of new oriental tobacco lines from ecotype Krumovgrad / Величка Апостолова-Спасова и др. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 19-26.

Сист. N: 110184

- 289 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

АПОСТОЛОВА-СПАСОВА, Величка. Изс ледване на основни химични показатели никотин, общи захари и общ азот при линии тютюн от екотип Крумовград; Study of mainchemical indicators nicotine, total sugar and total nitrogen in tobacco lines of Krumovgrad ecotype / Величка Апостолова-Спасова и др. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 27-36.

Сист. N: 110185

- 290 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

МЛАДЕНОВА, Анелия. Етерично масло от лавандула - свойства и приложения; Lavender essential oil - properties and uses / Анелия Младенова. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 48-59.

Сист. N: 110188

- 291 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ПЕТРОВА, Вилина. Влияние на биологични торове върху кафявото гниене (Monilinia spp.) и неприятелите при слива (Prunus domestica L.); Effect of organic fertilizers on brown rot (Monilinia spp,) and insect pest of plum (Prunus domestica L.) / Вилина Петрова, Анелия Здравкова. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 60-65.

Сист. N: 110189

- 292 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

STOYANOV, Hristo. Influence of drought on the heading in Bulgaria triticale / Hristo Stoyanov. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 3-16.

Сист. N: 110163

- 293 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

UHR, Zlatina. Technological evaluation and determination of the traits stability in breeding materials in the early generations / Zlatina Uhr, Teodora Angelova, Evgeniy Dimitrov, Rangel Dragov. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 17-27.

Сист. N: 110165

- 294 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

ATANASOV, Atanas. Effect of main agronomy factors on the productivity and physical characteristics of common winter wheat (Triticum aestivum L.) grown under conventional and transitional-organic production / Atanas Atanasov, Margarita Nankova. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 28-39.

Сист. N: 110168

- 295 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

AVRAMOV, Zhelyu. Study of the Earliest Symptoms of Plum Pox in the Sofia Valley and Vratsa Region / Zhelyu Avramov. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 47-55.

Сист. N: 110175

- 296 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

DYULGERSKI, Yovko. Hybridologica l analysis of inheritance of length and width of leaves in hybrid combinations Burley tobacco / Yovko Dyulgerski. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 64-69.

Сист. N: 110177

- 297 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

OSTONAKULOV, Toshtemir. Influenc e of different norms of fertilizars and application of growth stimulant on growth, development and productivity of sweet pepper variety in the conditions of Kashkadarya region / Toshtemir Ostonakulov, et al. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 5 , 83-87.

Сист. N: 110180

- 298 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

POPOVA, Toshka. New genetic diversity of winter two-row barley lines resistant to Loose smut Ustilago nuda (Jensen) Rostrup / Toshka Popova, Darina Valcheva. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 3-10.

Сист. N: 110182

- 299 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

LEVITSKAYA, Kristina. Identifica tion of sunflower seed pathogens and their effect on seed germination against the background of plant damage by Septoria leaf spot / Kristina Levitskaya, et al. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 11-18.

Сист. N: 110183

- 300 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

DIMITROVA, Valentina. Heterosis and combining ability in intraspecific (G. hirsutum L.) and intrespecific (G. hirsutum L. x G. barbadense L.) cotton hybrids / Valentina Dimitrova, Minka Koleva, Neli Valkova. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 37-47.

Сист. N: 110187

- 301 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

KADAM. Kshitija. Genetic diversity analisys of indigenous pomegranate (Punica granatum L.) germplasm lines / Kadam. Kshitija, et al. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 66-73.

Сист. N: 110191

- 302 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

PETROVA, Sofiya. Lathyrus diversity: resources with different origin with relevance to crop improvenent / Sofiya Petrova. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 74-84.

Сист. N: 110194

- 303 -

Тъмбнейл

Цб П I 929

OSTONAKULOV, Toshtemir. The yield of cucumber hybrids in double cultivation at different mineral nutrition and stand density / Toshtemir Ostonakulov, Meiliyeva Khilola. // Растениевъдни науки, 60, 2023, N 6 , 85-91.

Сист. N: 110195

- 304 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

PAZAJ, Eglantina. Interdependenc e between actors in the system and their role in increasing the performance of agribusiness in Albania - in focus Olive branch / Eglantina Pazaj. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 767-773.

Сист. N: 110202

- 305 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

KOZLOVSKYI, Serhii. Forecasting the competitiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of War and European integration / Serhii Kozlovskyi ; et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 774-783.

Сист. N: 110203

- 306 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

STATE aid for excise duty refund of fuels used in agriculture in Bulgaria in the context of the common European green policy / Vanya Georgieva, Nadezhda Blagoeva. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 784-791.

Сист. N: 110211

- 307 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

BELMAHI, Mohamed. Assessment of the impacts of the meteorological drought on the Livestock Setor in the Province of Taza, Morocco / Mohamed Belmahi, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 792-799.

Сист. N: 110212

- 308 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

ENCHEV, Stanimir. Productivity of sweet sorghum in conditions of ecological production / Stanimir Enchev. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 800-804.

Сист. N: 110213

- 309 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

IRAWAN, Suko. Evaluation of soil quality index in different types of land use for Theobroma cacao L. development in Kebonagugn subdistrict, Pacitan district / Suko Irawan, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 805-812.

Сист. N: 110220

- 310 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

NANKOVA, Margarita. Effect of the main soil tillage systems on the productivity and yield structural elements of sunflower (Helianthus annuus L.) - hybrid Deveda / Margarita Nankova, Nina Nenova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 813-824.

Сист. N: 110228

- 311 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

GEORGIEVA, Natalia. Productivity and stability of grasses in the Middle Balkan Mountains region / Natalia Georgieva, Valentin Kosev, Dimitar Mitev. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 825-832.

Сист. N: 110231

- 312 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

MARI, Irshad Ali. Discrete Element Method (DEM) simulation of three-dimensional forces of full-scale mouldboard plow on paddy soil / Irshad Ali Mari, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 833-840.

Сист. N: 110233

- 313 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

KATOVA, Aneliya. Bulgarian varieties of perennial forage grasses developed at the Institute of Forega crops - Pleven / Aneliya Katova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 841-853.

Сист. N: 110234

- 314 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

NENOVA, Lyuba. Macronutrient content and export with biomass and lysimetric water from a field experiment with barley (Hordeum vulgare L.) grown as after-effect / Lyuba Nenova, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 854-860.

Сист. N: 110237

- 315 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

ROYCHEV, Venelin. Comparative biometric characteristics of the organic in the female part of the flower in seedless varieties of vines (Vitis vinifera L.) / Venelin Roychev, Neli Keranova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 861-872.

Сист. N: 110238

- 316 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

BUDARAGA, Ketut. The study of the utilization of wuluh starfruit (Averrhoa bilimbi L.) in cottage cheese from goat milk prepared with acidification method based on physicochemivcal properties and organoleptic evaluation / Ketut Budaraga, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 873-881.

Сист. N: 110239

- 317 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

VATCHEV, T. D. Preliminary report on stem and root rot, a novel disease of cultivated Mursalitza mountain tea (Sideritis scardica Griseb.), first observed in Bulgaria / T. D. Vatchev, I. T. Yanashkov. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 882-885.

Сист. N: 110242

- 318 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

IVANOVA, Petya. Improvement of fatty acid profile in breads supplemented with chestnut, pumpkinq and rosehip flours / Petya Ivanova, Denka Zlateva, Rosen Chochkov, Dana Stefanova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 886-894.

Сист. N: 110246

- 319 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

YONCHEVA, Tatyana. Tehnological characteristic, aromatic profile and biological potential of wines from the local white wine variety Kokorko / Tatyana Yoncheva, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 895-907.

Сист. N: 110263

- 320 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

BOUANAKA, Hamza. First report of Fusarium asiaticum and Fusarium incarnatum in Algeria, and evaluation of their pathogenicity on wheat crown rot / Hamza Bouanaka, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 908-916.

Сист. N: 110267

- 321 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

MASHEVA, Veselina. Phenotypic deversity and fruit characterization of eggplant (S. melomgena L.) landraces in IPGRQ Sadovo genebank / Veselina Masheva, Katya Uzundzhalieva, Mariya Sabeva. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 925-931.

Сист. N: 110270

- 322 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

DUCHEV, Zhivko. Population and geographical distribution analysis of the Rhodope Tsigai sheep / Zhivko Duchev, Tsonka Odjakova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 933-937.

Сист. N: 110271

- 323 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

LALEV, Mitko. Effect of inclusion insect meals in feed on performance, blood biochemival and immune parameters of layer hens / Mitko Lalev, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 938-945.

Сист. N: 110272

- 324 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

LAHUF, Adnan A. Isolation and moleculer characterization of Fusarium solani as a causal agent of Fusarium wilt on cowpea (Vigna unguicukata) / Adnan A. Lahuf, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 946-950.

Сист. N: 110274

- 325 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

KIRIKCI, Koray. Screening of Inverdale (FecXI), Hanna (FecXH), Belclare (FacXB), Galway (FacXG) and Boorola (FecB) mutations in Karayaka sheep breed / Koray Kirikci, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 951-955.

Сист. N: 110276

- 326 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

ALDOSARY, Naser. Nanoinsecticide toxicity of the essential oil of Eucalyptus camaldulensis towart date palm white scale insect Parlatoria blanchardii / Naser Aldosary, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 956-966.

Сист. N: 110277

- 327 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

GUNCHEVA, Radostina. Study of the relationship between fluorescence type and percentage content of good-quality cocoons of the silkworm Bombyx mori L. breeds and hybrids / Radostina Guncheva. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 967-972.

Сист. N: 110279

- 328 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

EBRAHIMI, Saeede Sadat. Factors influencing climat change adaptation practices and their impacts on food security dimensions in horticultural crops evaluated using PLS-SEM analysis / Saeede Sadat Ebrahimi, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 978-993.

Сист. N: 110281

- 329 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

IVANOVA, Yanka. Energy independent temperature sensor with fiber optic interface for application in agriculture / Yanka Ivanova, Svetoslav Ivanov, Rosen Bozhilov. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 994-998.

Сист. N: 110283

- 330 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

ALEKSANDROV, Yanko. Arcitectural and construction solutions for the technological spaces of agricultural clusters located in an arcology skyscraper / Yanko Aleksandrov. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 999-1007.

Сист. N: 110285

- 331 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

BANOV, Martin. Survey of geological materials for the purpose of reclamation / Martin Banov. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1011-1014.

Сист. N: 110286

- 332 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

DIMITROV, E. V. Irrigation rate and fertilization as factors determining yield in tomatoes - mid-early outdoor production / E. V. Dimitrov, Iv. Mitova, V. Branicheva. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1015-1021.

Сист. N: 110287

- 333 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

HUBENOV, Venelin. Agricultural waste utilization for biomethane and algae-based fertilizer production for circular economy / Venelin Hubenov, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1022-1026.

Сист. N: 110288

- 334 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

NAQVI, Syeda Wajeeha. Phytoecological distribution of plant communities of two dominant tree species and their dendrochronological analysis in Jhika Gali, Murree, Pakistan / Syeda Wajeeha Naqvi, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1027-1036.

Сист. N: 110289

- 335 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

PETROVA, Sofiya. Evaluation resistance to detach the pod`s pedicels of chicpea (Cicer arietinum L.) accessions, part of the Bulgarian chicpea collection / Sofiya Petrova, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1037-1042.

Сист. N: 110290

- 336 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

MARKOVA, Dima. Bioagent and plant extract strategy of control against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) of greenhouse cucumber / Dima Markova, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1043-1048.

Сист. N: 110291

- 337 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

SIMEONOVA, Tsetska. Nitrogen balance at the maize cultivation in Southern Bulgaria under anthropogenic loading / Tsetska Simeonova, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1049-1056.

Сист. N: 110292

- 338 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

IVANOVA, Vanya. Evaluation of the resistance to P. triticina of Bulgarian common and durum wheat cultivar under controlled conditions and in infection field / Vanya Ivanova, Svetlana Boyadzhieva. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1057-1064.

Сист. N: 110293

- 339 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

RADEV, Zheko. Test of bio-insecticidal activity of tobacco extracts against Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) / Zheko Radev, Liliya Stoyanova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1075-1078.

Сист. N: 110301

- 340 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

MARCHEVA, Marina. Mutagenesis as tool for enhancement of fatty acid composition of rapeseed (Brassica napus L.) / Marina Marcheva, Mariana Petkova, Stefka Atanassova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1079-1089.

Сист. N: 110302

- 341 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

SUPRIADI, Devie Rienzani. Differences in seedling age in several lowland varieties of cauliflower (Brassica oleraceae L.) for cultivation development efforts in Kabupaten Karawang / Devie Rienzani Supriadi, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1090-1095.

Сист. N: 110303

- 342 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

DYULGEROV, Nikolay. Application of genotype by yield trait biplot approach for selection of winter barley varieties / Nikolay Dyulgerov, Boryana Dyulgerova. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1096-1102.

Сист. N: 110306

- 343 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

STOEVA, Daniela. Fusarium species producers of trichothecenes in wheat - characteristics and control- Review / Daniela Stoeva, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1103-1111.

Сист. N: 110307

- 344 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

TANEVA, Krasimira. Mechanisms of inheritance in durum wheat genotypes / Krasimira Taneva, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1112-1119.

Сист. N: 110313

- 345 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

IVANOVA, Boyana. Effect of different cryoprotectants, equilibration time, and warming regiments on canine spermatozoa after vitrification using coconut water extender / Boyana Ivanova, Anton Antonov. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1120-1127.

Сист. N: 110315

- 346 -

Тъмбнейл

Цб 332.8 / И 21

ИВАНОВ, Петър Насков

Изследване на жилищните цени и обуславящите тяхното изменение фактори : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "Доктор" / Петър Насков Иванов ; Науч. рък. Драгомир Стефанов. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2023. - 233 с. : с фиг., табл.. - 21х22 см + Автореферат

Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. в текст и под линия

Сист. N: 110394

Икономика на индустрията

- 347 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

HAMIDEH Mirshahi. Social Media Capacity on Customer Attraction in Small, Medium and Entrepreneurial Companies in Semnan Industrial Town / Hamideh Mirshahi. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 427-437.

Сист. N: 110000

- 348 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

NEIRE Maria Mendes Ferreira. Gas exchange, carbon metabolism and biomass in Clusia grandiflora submitted to water deficit and evaluation period / Neire Maria Mendes Ferreira, et al. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 6 , 1065-1074.

Сист. N: 110300

- 349 -

Тъмбнейл

Цб П I 1055

ИВАНОВА, Р. Анализ на ефективността от използавенто на дълготрайните материални активи/на примера на недвижими имоти/; Analysis of the efficient use of fixed tangible assets/for example real estate/ / Р. Иванова. // Недвижими имоти & бизнес, VII, 2023, N 2 , 103-113.

Сист. N: 110335

Транспорт. Логистика. Съобщения (Телекомуникации)

- 350 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

РАКОВСКА, Мирослава. Приложение на симулацията и технологията на дигиталния близнак при проектиране на веригата на доставките; APPLICATION OF SIMULATION AND DIGITAL TWIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN DESIGN / Мирослава Раковска. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. / Предс. на ред. кол. Мирослава Раковска ; Ред. кол. Мария Воденичарова, Николай Драгомиров и др. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 13-21.

Целта на доклада е да се оценят възможностите за приложение на основни симулационни модели и технологията на дигиталния близнак при проектиране на веригата на доставките и да се илюстрират с примери от практиката на компания от хранително-вкусовата промишленост. Докладът представя накратко мястото на проектирането на веригата на доставките в обхвата на решенията, свързани с нейното управление, след което разглежда симулационното моделиране и технологията на дигиталния близнак като важни средства за дигитализация и оптимизация на веригата на доставките и илюстрира тяхното приложение в практиката. Оценени са три метода за симулационно моделиране и анализ, като се има предвид тяхната пригодност за подпомагане на вземането на решения при различни проблеми и сценарии за управление на веригата на доставки.

Сист. N: 110066

- 351 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

КОЛАРОВА-НОЖАРОВА, Петя. Иноваци онната политика на българските пристанищни оператори: фактор за повишаване на конкурентоспособността им; INNOVATION POLICY OF BULGARIAN PORT OPERATORS: A FACTOR FOR INCREASING THEIR COMPETITIVENESS / Петя Коларова-Ножарова, Щерьо Ножаров. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 22-30.

Дигиталната и зелената трансформация, която се развива на глобално ниво с различна скорост през първата половина на XXI век, оказва натиск върху българските пристанища да променят своите иновационни политики. Този процес оказва влияние върху конкурентоспособността на пристанищата в контекста на състоянието на българската икономика, която все още догонва средните нива на БВП на човек от населението в ЕС и остава една от малкото държави – членки на ЕС, които не са част от Еврозоната. Целта на изследването е да постави въпроса дали дигиталната и зелената трансформация, която се развива на глобално и европейско ниво е ограничител или ускорител на конкурентоспособността на пристанищата в държави, които са икономики в преход.

Сист. N: 110067

- 352 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

МИХОВА, Лиляна. Корпоративна социална отговорност в логистиката в България; CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN LOGISTICS IN BULGARIA / Лиляна Михова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 31-38.

Съвременните икономически процеси са много динамични и повлияни от множество фактори като промени в климата, пандемии, военни конфликти и други. В тези условия редица международни организации се опитват да предложат развитието на устойчива икономика, която да устоява на динамични промени като запазва своята ефективност без да вреди на хората и околната среда. Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от лостовете на въздействие върху организациите по отношение на тяхното въздействие върху околната среда, обществото и служителите. Основната цел на настоящия доклад е да представи развитието на концепцията за КСО и да проследи нейното развитие в България, както и какво е нейното приложение в логистиката и верите на доставки като специфична област на фирменото управление.

Сист. N: 110070

- 353 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ДЖАМБАЗОВ, Боян. Оценка по критериите на Gartner на системите за управление на склад разработени от български компании; EVALUATION OF WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPED BY BULGARIAN COMPANIES ACCORDING GARTNER’S CRITERIA / Боян Джамбазов. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 39-53.

Изборът на подходяща система за управление на склад (WMS) е сериозна задача за всяка една компания, която работи и се развива в сферата на материалното производство и дистрибуцията. Той се затруднява и от многото на брой решения, които се предлагат от различни софтуерни разработчици. В настоящия доклад са използвани качествените критериите на световната консултантска компания Gartner публикувани в тяхно проучване „Магически квад-рант на Гартнер за системи за управление на склад“ На база на критериите е извършена оценка на три системи, разработени от български компании, като резултатите са анализирани и обобщени.

Сист. N: 110071

- 354 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

НЕДЕЛЕВ, Димитър. Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия; INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE SECTOR OF NON-FERROUS METALLURGY / Димитър Неделев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 54-62.

В контекста на все по-сложната икономическа ситуация през последните години се откроява нуждата, компаниите да бъдат все по-ефективни в управлението на веригата за доставки, така че да реагират по-адекватно на променящата се икономическа и геополитическа среда. Изследването е извършено на база литературен обзор по дадената тема. Докладът се фокусира върху преобразителния ефект на дигитализацията в управлението на веригата на доставки в сектора на цветната металургия. Разгледан е примерът на Aurubis AG за внедряване на иновативни технологични решения. Определени са основните предимствата на дигитализацията в управлението на веригата на доставки – повишена информираност, подобрена визуализация, оптимизиране на производителността на веригата на доставките и намаляване на времето необходимо за вземане на решение. Докладът подчертава ключовата роля на дигитализацията в модернизирането и оптимизирането на дейностите във веригата на доставки в сектора на цветната металургия, като отваря път към по-устойчиво и конкурентоспособно бъдеще.

Сист. N: 110072

- 355 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ДИМИТРОВ, Петър. E-CMR – трудности при внедряването; E-CMR- IMPLEMENTATION DIFFICULTIES / Петър Димитров. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 63-68.

Електронната товарителница (E-CMR) е електронна версия на традиционната хартиена товарителница, която се използва при транспортиране на стоки в Европейския съюз. Въпреки че E-CMR има много предимства, има и някои трудности, свързани с нейното внедряване. Тези трудности включват липса на единна стандартизация, технически трудности, липса на доверие, липса на обучение и информация, правни проблеми и сигурност на данните. Внедряването на E-CMR изисква добре разработени технически решения и инфраструктура за съхранение на данни, което може да бъде трудно за малките и средните предприятия. Освен това липсата на доверие от страна на транспортните компании и клиентите им, както и липсата на обучение и информация могат да са проблеми. Някои държави в ЕС все още не признават E-CMR, което може да доведе до правни проблеми при транспортиране на стоки през граници. Сигурността на данните е също важен аспект при внедряването на E-CMR.

Сист. N: 110074

- 356 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

КАРАДЖОВ, Тодор. ETIR – бъдещето при международните превози; ETIR – THE FUTURE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION / Тодор Караджов. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 69-77.

Международните правни регламенти в областта на автомобилния транспорт имат за цел да се установят еднообразни правила за осъществяване на превози и да се облекчат митническите процедури, както и да се предвидят гаранции при причиняването на вреди на трети лица от водачите на автомобили. Някои от основните международни правни актове, които се прилагат при извършването на международни превози с автомобилен транспорт са: „Конвенцията за движението по пътищата“, „Протокола относно пътните знаци и сигнали“ и „Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнет TIR“ . Въпреки широката си приложимост, в момента конвенцията TIR се развива, като хартиеният карнет бива заменен от електронната система наречена eTIR, която има за цел да доразвие операциите TIR, за да могат те да отговорят на изискванията на новото време. Разликите в същността на карнетите TIR и тази на eTIR, и разликите в начина на извършване на митнически контрол с двете, ни помагат да извадим на показ предимствата на компютъризираната система.

Сист. N: 110075

- 357 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ДРАГОМИРОВ, Николай. Аспекти на появата на Големи данни в логистиката; SOME BIG DATA ASPECTS IN LOGISTICS / Николай Драгомиров. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 79-86.

Стопанската логистика се развива изключително бързо в последните десетилетия. Това се дължи на възможностите, които се предлагат за борба с конкуренцията след изчерпването на конвенционалните подходи. В този контекст се налага да бъдат следвани редица технологични концепции, които са свързани с появата и на големи данни. В труда са изяснени същността и особеностите на информацията в логистиката и веригата на доставките при управ-лението на материалните потоци. Дефинирани са основните информационни системи, приложими в логистиката за управление на материални потоци. Определени са също така и областите на логистични решения, свързани с възможността за възникване и обработка на го-леми данни.

Сист. N: 110077

- 358 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПЕТРОВА, Симеонка. Създаване на устойчива стойност чрез веригите за доставки на облекло; CREATING SUSTAINABLE VALUE THROUGH SUPPLY CHAINS ON CLOTHING / Симеонка Петрова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 87-93.

Основната цел на настоящото изследване е да се проведе проучване на създаването на стойност, в контекста на веригите за доставки на облекло, чрез кръговост и дигитализация, водещи до прилагане на концептуалните идеи на устойчивостта. В прехода, през който преминават компаниите, работещи в индустрията за облекло, към устойчиво бъдеще, се очертават проявяващи се предизвикателства. Изследователските резултати, до които се достига, потвърждават, че като средство за създаване на добавена стойност и постигане на устойчиви вериги за доставки на облекло се възприемат както организационните промени, така и технологичният напредък и дигитализирането.

Сист. N: 110078

- 359 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ФИЛЕВА, Петя. Влияние на избрани фактори на макросредата върху логистичния сектор; IMPACT OF SELECTED MACROENVIRONMENTAL FACTORS ON THE LOGISTICS SECTOR / Петя Филева. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 94-103.

Логистичния сектор е под постоянно влияние на различни тенденции, които могат да се отразяват както положително така и отрицателни върху сектор. За участниците в логистичния сектор е жизнено важно да следят тези тенденции, да бъдат гъвкави и да адаптират своите процеси и технологии, за да отговарят на променящите се изисквания на своите партньори и клиенти. Чрез използване на STEER методическа рамка докладът обобщава съвременни фактори на макросредата, които оказват влияние върху логистичния сектор.

Сист. N: 110079

- 360 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

АНЕВ, Иво. Повишаване ефективността на веригите на доставки на термална минерална вода; INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE SUPPLY CHAINS OF THERMAL MINERAL WATER / Иво Анев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 104-112.

Поскъпващата енергия, климатичните промени и преминаването към зелена и кръгова икономика правят темата за повишаване ефективността на веригите на доставки на термални минерални води актуална. Целта на доклада е да демнострира модел, който да разкрие ползите от ефикасно и гъвкаво (умно) управление на цялата верига на доставки на термални минерални води. Използваната методология е базова, като предоставя множество възможности за допълнително надграждане. Основните резултати са разкриване на допълнителни икономически ресурси, чрез по-ефикасно използване на термалния и водния ресурс. Ограничения на изследването са, че не се изследват законовите ограничения и отношението на заинтересованите лица към въвеждането на този или подобни методи.

Сист. N: 110081

- 361 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПАВЛОВ, Даниел. Технологични тенденции в полза на конкурентоспособността на веригата на доставките; TECHNOLOGY TRENDS TO BENEFIT SUPPLY CHAIN COMPETITIVENESS / Даниел Павлов. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 113-121.

В съвременните пазарни условия фокусът на конкуренцията се измества от отделни организации към отделни вериги на доставки. Това, от своя страна, предпоставя въпросите, свързани с конкурентоспособността на веригата на доставките. От друга страна, технологиите се развиват с невероятни темпове и тяхното приложение във веригите на доставките е от все по-голямо значение. Целта на настоящия доклад е да идентифицира водещите технологии, свързани с конкурентоспособността на веригата на доставките. Разработката се ограничава до установяване на ползите и връзките на две технологични тенденции. Основните резултати разкриват, че използването на технологиите – „Големи данни“ и „Интернет на нещата“ могат да бъдат от съществено значение за конкурентоспособността на веригата на доставките.

Сист. N: 110082

- 362 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПЕЧЕНЯКОВА, Вероника. Значение на Шенгенското споразумение за логистиката и веригата на доставките; THE SIGNIFICANCE OF THE SHENGEN AGREEMENT FOR LOGISTICS AND THE SUPPLY CHAIN / Вероника Печенякова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 122-132.

Шенгенското споразумение е подписано на 14 юни 1985 г. Споразумението, което има за цел да премахне граничния контрол в страните членки, като по този начин спестява време при проверка на документи и товари, има ключова роля в логистиката в по-кратки срокове. Основната цел на този доклад е да се разгледат подробно критериите, разпоредбите и резултатите от споразумението, за да се направи сравнение и да се покаже въздействието, което има върху логистиката и веригата за доставки в глобален мащаб.

Сист. N: 110083

- 363 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ВОДЕНИЧАРОВА, Мария. Измерване на качеството на логистичното обслужване чрез ключовите показатели за ефективност; LOGISTICS SERVICE QUALITY THROUGH KEY PERFORMANCE INDICATORS / Мария Воденичарова, Веселин Ченакчиев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 133-143.

Качеството на логистиката може да се разглежда чрез способността на една компания да предоставя логистичните услуги, изисквани от клиента. Ролята на управление на качеството е добре известна и установена в различните сектори на икономиката, а така също в логистичните компании. За постигането на тази цел в логистичните организации е необходимо да се прилагат принципите за управление на качеството, осигуряване и контрол на качеството и показатели за измерване на качеството на логистичното обслужване. Целта на настоящия доклад е да се разгледат възможности за измерване на качеството на логистичното обслужване чрез ключовите показатели за ефективност (KPI) и на тази база да се изгради цялостна система за качеството в логистичните организации. Използван е метода на case study за дълбочинно разглеждане на логистична организация.

Сист. N: 110084

- 364 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ЖЕЛЯЗКОВА, Донка. Предизвикателс тва пред работната сила на сектор "Транспорт, складиране и пощи" в условията на дигитална трансформация; DIGITAL TRANSFORMATION IN LOGISTICS AND WORKFORCE CHALLENGES IN THE TRANSPORT, WAREHOUSE AND POSTAL SECTOR / Донка Желязкова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 144-151.

Целта на настоящата разработка е въз основа на кратък обзор на резултатите от наблюдение, проведено от НСИ през 2022 г. относно работната сила в сектор „Транспорт, складиране и пощи“, да се разкрият предизвикателства пред човешкия ресурс, ангажиран в обследваните стопански дейности. Това налага да се систематизират и коментират основни проблеми, които се разкриват въз основа на официалните емпирични данни, свързани с изпълнението на ангажименти на персонала в рамките на работното време. Решаването на поставените проблеми се търси във връзка с основните направления на дигиталната трансформация в логистиката, които са изкуственият интелект, машинното обучение, интернет на нещата, блокчейн технологиите, автономните превозни средства и анализът на големите данни.

Сист. N: 110085

- 365 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

КОНДЕВ, Георги. OPPORTUNITIES TO IMPROVE INTERNAL QUALITY IN SUPPLY CHAIN EDUCATION; Възможности за подобряване на вътрешното качество при обучението по логистика / Георги Кондев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 152-159.

В съвременната динамична икономическа и социална среда, ефективните промени в образователната система биха довели до постигане на високо качество на живот и бързо справяне с ежедневните предизвикателства пред обществото като цяло. За съжаление голяма част от реформите през последните десетилетия, въпреки положените усилия желанието за позитивен резултат са свързани предимно с разочарование и неуспех. Водеща цел на тази публикация е да бъдат систематизирани възможностите водещи до повишаване качеството на образователния процес във висшите училища. В различните възможности по същество са вплетени набор от теоретични и практически изследвания описващи показатели за оценка на вътрешното качеството на образователния процес. Използването на всяка от тях изисква приемането на различни стратегии, подходи и действия за осигуряване на висока ефективност и качество.

Сист. N: 110087

- 366 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

СТЕФАНОВ, Мирослав. Насоки за ограничаване на риска от кражби на товари във веригите на доставки; GUIDELINES TO MITIGATE THE RISK OF CARGO THEFTS IN SUPPLY CHAINS / Мирослав Стефанов. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 160-170.

Настоящият доклад цели да разкрие средносрочните тенденции в кражбите на товари във веригите на доставки в световен мащаб за периода 2018 – 2022 г. и на тази база да предложи някои актуални препоръки към логистичните мениджъри за намаляване на риска от този тип престъпления. Резултатите от анализа показват, че за изследвания период грабежите от превозни средства отчитат намаление. В същото време се увеличават кражбите на товари от складове. Посегателствата се извършват най-често над стоки с нарастващи цени и затруднения в доставките. Представени са и някои базови насоки за ограничаване на риска от кражби на товари от складове, по време на превоз и престои на паркинги.

Сист. N: 110088

- 367 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ГЕНОВА, Юлия. Предизвикателства пред веригата за резервни части в ИТ индустрията; THE CHALLENGES IN SPARE PARTS SUPPLY CHAIN IN IT INDUSTRY / Юлия Генова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 171-182.

При компании в ИТ индустрията, които произвеждат, продават и предоставят следпродажбено обслужване, веригата за доставки е сложна и обикновено се разделя на две отделни вериги – едната е фокусирана върху изграждането на готовите продукти и друга – за управление на резервни части, необходими за следпродажбено обслужване на готовата стока. Основната разлика между веригите за доставка на продукти и веригите за доставка на резервни части се крие в материалния поток и свързаната с него логистика.

Сист. N: 110089

- 368 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ИВАНОВА, Дамяна. Как управлението на веригите на доставки спасява човешки животи - сравнителен анализ на бизнес логистиката и хуманитарната логистика; HOW SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SAVES LIVES – A COMPARATIVE ANALYSIS OF BUSINESS LOGISTICS AND HUMANITARIAN LOGISTICS / Дамяна Иванова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 183-191.

Справянето с последствията от природни бедствия винаги ще бъде актуална тема. Целта на разработката е да определи как принципите на бизнес логистиката се имплементират в хуманитарната логистика. Докладът анализира целите и участниците в двете системи. Комен- тира се разминаването в търсенето и предлагането и се описват трите фази на спешната логистика. Разработката препоръчва използването на модерни информационни системи за подобряване на ефективността и ефикасността в хуманитарния сектор.

Сист. N: 110091

- 369 -

Тъмбнейл

Цб II 93105

HUGOS, Michael H.

Essentials of Supply Chain Management / Michael H. Hugos. - 3rd ed. - Hoboken, NJ etc. : WILEY; John Wiley & Sons, Inc., 2011. - 332 p. ; 23 sm. - (Essentials Series)

ISBN 978-0-470-94218-5 (pbk.)

Сист. N: 110033

- 370 -

Тъмбнейл

Цб II 93106

GRANT, David B.

Sustainable Logistics and Supply Chain Management. Principles and Practices for Sustainable Operations and Management / David B. Grant, Alexander Trautrims, Chee Yew Wong. - Revised Edition. - London etc. : Kogan Page, 2015. - 241 p. ; 23 sm

ISBN 978-0-7494-7386-0

Сист. N: 110038

- 371 -

Тъмбнейл

Цб II 93107

SUSTAINABLE Supply Chains : A Research-Based Textbook on Operations and Strategy / Ed. Yann Bouchery et al.. - New York : Springer, 2017. - 517 p. ; 24 sm. - (Springer Series in Supply Chain Management)

Other ed.: Charles J. Corbett, Jan C. Fransoo, Tarkan Tan

ISBN 978-3-319-29789-7 (hbk.)

Сист. N: 110039

- 372 -

Тъмбнейл

Цб II 93125

ПРОСТРАНСТВЕНО и транспортно моделиране в градска среда на ниво община (по примера на община Стара Загора) : [Монография] / Христина Николова, Камен Петров, Николай Цонков, Ивелина Жечева-Радева, Христо Грозданов ; Рец. Николай Михайлов, Даниела Тодорова, Цветка Стоенчева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 574 с. : с табл., граф. ; 24 см

ISBN 978-619-232-780-4

Сист. N: 110103

- 373 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ИНОВАЦИИ и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. = Innovation and Trends in Logistics and Supply Chain Management : Scientific proceeding, UNWE, November 8, 2023 / Предс. на ред. кол. Мирослава Раковска ; Ред. кол. Мария Воденичарова, Николай Драгомиров и др.. - София : Издателски комплекс - УНСС. - 192 с.

Др. чл. на ред. кол.: Ваня Банабакова, Мирjана Секуловска, Благо Благоев, Силвия Благоева

ISBN 978-619-232-785-9

Сист. N: 110064

Туризъм

- 374 -

Тъмбнейл

П II 1370

HUSEYNLI, Bahman. The effect of tourism revenues and inflation on econoomic growth in Balkan countries / Bahman Huseynli. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 150-165.

Сист. N: 110048

- 375 -

Тъмбнейл

Цб II 93112

ДЕЧЕВ, Захарий

Методология на научното изследване в туризма : [Монография] / Захарий Дечев ; Науч. ред. Диана Радойнова ; Ред. Катя Пеева ; Коректор Виктория Димова ; Рец. Марияна Асенова, Велина Казанджиева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 312 с. : с фиг. ; 24 см

Библиогр. под. линия

ISBN 978-954-07-5549-6

Сист. N: 110090

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 376 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

MASAYUKI, Masuda. China and the Liberal International Order: Decreasing Affinity, Seeking Primacy / Masuda Masayuki. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 19-37.

Сист. N: 110118

- 377 -

Тъмбнейл

Цб I 6242

RUGMAN, Alan M.

International Business / Alan M. Rugman, Simon Collinson. - 5th ed. - Harlow, England etc. : PEARSON, 2009. - 716 p. : with tabl., graph. ; 26,5 sm

A comprehensive introduction to International Business from authors at the forefront of research in international and strategic management. Taking a regional approach, this text challenges some of the underlying assumptions behind globalization and focuses on both the dominant economies the EU, the US and Japan as well as emerging markets in world trade, such as Brazil, India and China. The book also integrates analysis of the competitive environment and the internal resources of the firm to provide a strategic view of international business.

ISBN 978-0-273-71654-9 (pbk.)

Сист. N: 110023

- 378 -

Тъмбнейл

Цб II 93142

ФИНАНСОВИ възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 229 с. : с табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 227-229

ISBN 978-619-91769-7-9

ISBN 978-619-91769-8-6 (pdf)

Сист. N: 110443

Европейски съюз

- 379 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

НЕНОВА-АМАР, Мариела. Българския т лев във валутен механизъм 2. Възможно ли е изпълнение на критериите за членство в еврозоната в минималния срок от две години / Мариела Ненова-Амар. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 131-152.

Сист. N: 110014

- 380 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ПЕНЕВА, Теодора. Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България / Теодора Пенева. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 153-169.

Сист. N: 110015

- 381 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

РАЕВ, Михаил. Европейският икономически и паричен съюз и теорията за оптимална парична зона (критични бележки към представянето им от П. Кругман и М. Обстфелд) / Михаил Раев. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 171-187.

Сист. N: 110016

- 382 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПЕЧЕНЯКОВА, Вероника. Значение на Шенгенското споразумение за логистиката и веригата на доставките; THE SIGNIFICANCE OF THE SHENGEN AGREEMENT FOR LOGISTICS AND THE SUPPLY CHAIN / Вероника Печенякова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 122-132.

Шенгенското споразумение е подписано на 14 юни 1985 г. Споразумението, което има за цел да премахне граничния контрол в страните членки, като по този начин спестява време при проверка на документи и товари, има ключова роля в логистиката в по-кратки срокове. Основната цел на този доклад е да се разгледат подробно критериите, разпоредбите и резултатите от споразумението, за да се направи сравнение и да се покаже въздействието, което има върху логистиката и веригата за доставки в глобален мащаб.

Сист. N: 110083

- 383 -

Тъмбнейл

Цб II 93141

ВЕЛКОВА, Дочка Ангелова

Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 234 с. : с диагр., табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 229-234

ISBN 978-619-91769-3

ISBN 978-619-7740-00-4 (pdf)

Сист. N: 110442

- 384 -

Тъмбнейл

Цб II 93142

ФИНАНСОВИ възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 229 с. : с табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 227-229

ISBN 978-619-91769-7-9

ISBN 978-619-91769-8-6 (pdf)

Сист. N: 110443

Право

- 385 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

ZIYA, Rashin. Effects of Causation and Stewardship in Crime in Law / Rashin Ziya, Abbas Ali Akbari. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 417-425.

Сист. N: 109999

- 386 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ГРОЙСМАН, Симеон. Върху статуса на съдебната практика като източник на правото / Симеон Гройсман. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 5-54.

Сист. N: 110001

- 387 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ПАНАЙОТОВА, Емилия. Принципът на добра администрация в правото на ЕС и АПК / Емилия Панайотова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 55-84.

Сист. N: 110002

- 388 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ДИМИТРОВА, Евелина. Доходът като източник на данъчни задължения на физическите лица / Евелина Димитрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 85-103.

Сист. N: 110004

- 389 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ПУШКАРОВА, Ива. Серийната престъпност в България: криминологична характеристика и съдебна практика / Ива Пушкарова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 104-134.

Сист. N: 110005

- 390 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

СТОЯНОВ, Димитър. Пътят към утвърждаване на вземането като самостоятелен и прехвърлим обект на граждански правоотношения. Възникване на pactum de non cedendo / Димитър Стоянов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 135-197.

Сист. N: 110006

- 391 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

СЕМОВ, Атанас. Националната конституционална идентичност в ЕС. Смисъл и механизми за защита / Атанас Семов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 198-266.

Сист. N: 110009

- 392 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ХРИСТЕВ, Христо. Защита на основните права в правото на Европейския съюз : Основни положения в правния режим на защита на основните права след влизане в сила на Хартата на основните права на Европейския съюз / Христо Христев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 267-320.

Сист. N: 110010

- 393 -

Тъмбнейл

Цб П II 130

ПАНДОВ, Васил. Универсалната международна компетентност или компетентност на съд по необходимост - имат ли почва у нас според Европейския съд по правата на човека? / Васил Пандов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски, Т. 88, 2021 , 321-336.

Сист. N: 110012

- 394 -

Тъмбнейл

Цб П I 1061

МАРИН, Николай. Отношенията ЕС - САЩ при предаване на лични данни след решението Schrems II (Шремс II) та Съда на Европейския съюз / Николай Марин. // Годишник на Академията на МВР, 2022, N XXXIII

Сист. N: 110024

- 395 -

Тъмбнейл

Цб П I 1061

МИЛАНОВ, Милен. Разпит на служител под прикритие / Милен Миланов. // Годишник на Академията на МВР, 2022, N XXXIII , 21-35.

Сист. N: 110025

- 396 -

Тъмбнейл

Цб П I 1061

ТРОЯНОВ, Тихомир Илков. Тактика за провеждане на разпит на свидетел с тайна самоличност по досъдебни производства, свързани с разследването на организираната престъпност / Тихомир Илков Троянов. // Годишник на Академията на МВР, 2022, N XXXIII , 60-76.

Сист. N: 110028

- 397 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

ВУЧКОВ, Веселин. Свидетелските показания и тайната на изповедта / Веселин Вучков. // Общество и право, 2023, N 10 , 4-15.

Сист. N: 110052

- 398 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

ПЕТРОВ, Атанас. Обхват на проверката на съда при искане за спиране на регистърното производство / Атанас Петров. // Общество и право, N 10 , 16-28.

Сист. N: 110053

- 399 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

ПРЪСТОВИЯТ отпечатък в качеството на подпис в документ / Любомир Георгиев. // Общество и право, 2023, N 10 , 29-47.

Сист. N: 110055

- 400 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

КОЛАРОВ, Тодор. Отново за принципите на гражданския процес / Тодор Коларов. // Общество и право, N 10 , 48-60.

Сист. N: 110056

- 401 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

РАДЕВ, Стефан. Относно предложените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел / Стефан Радев. // Общество и право, N 10 , 61-70.

Сист. N: 110057

- 402 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

ЙОЧЕВ, Евгени. Д-р Константин Стоилов - политик, държавник, законодател и адвокат (23 септември 1853- 23 март 1901) / Евгени Йочев. // Общество и право, N 10 , 71-85.

Сист. N: 110058

- 403 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

MUNOZ, Cristina Sanchez. Woman`s Rights, Peace and Democracy: A problematic relationship / Cristina Sanchez Munoz. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 31-51.

Сист. N: 110111

- 404 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

TAKEYUKI, Hasegawa. Russia`s Constitutional reform in the Second Putin administration: Presidential power in the Russian Political System / Hasegawa Takeyuki. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 61-80.

Сист. N: 110120

- 405 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ПЕТКОВА, Аспасия. Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2024 година / Аспасия Петкова. ( Осигуряване ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 56-61.

Сист. N: 110172

- 406 -

Тъмбнейл

Цб П I 998

ЗАРКОВА, Вержиния. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. / Вержиния Заркова. ( Осигуряване ). // Актив : Счетоводна матрица, 2024, N 2 , 63-67.

Сист. N: 110173

- 407 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

СТАВРУ, Стоян. Собствеността и остатъкът : Между приобщаващо докосване и завладяващото хващане / Стоян Ставру. ( Етически въпроси на собствеността ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 106-118.

Сист. N: 110325

- 408 -

Тъмбнейл

Цб 347.4 / А 93

АТАНАСОВ, Димитър Венциславов

Отговорност на сътрудниците в неперсонифициран консорциум за общо поетите задължения към трети лица : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "Доктор" / Димитър Венциславов Атанасов ; Науч. рък. Вълчин Здравков Даскалов. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2023. - 283 с. ; 21х22 см + Автореферат

Юридически факултет Катедра "Гражданскоправни науки" Библиогр. под линия

Сист. N: 110395

- 409 -

Тъмбнейл

Цб II 93108

ФИЛЧЕВ, Никола

Съучастие в престъпление. Теория и съдебна практика = Complicity in Committing a Crime : Theory and Judicial Practice / Никола Филчев. - София : Нова звезда, 2023. - 592 с. ; 21 см

ISBN 978-619-198-180-9

Сист. N: 110046

Обществено управление. Публична администрация

- 410 -

Тъмбнейл

Цб II 93141

ВЕЛКОВА, Дочка Ангелова

Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти : Монография / Дочка Ангелова Велкова, Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 234 с. : с диагр., табл. ; 20,5 см

Библиогр.: с. 229-234

ISBN 978-619-91769-3

ISBN 978-619-7740-00-4 (pdf)

Сист. N: 110442

- 411 -

Тъмбнейл

Цб II 93144

КИРИЛОВА, Яна Цветанова

Общински инвестиции и източници за тяхното финансиране : Монография / Яна Цветанова Кирилова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 156 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Моногр. е на базата на защитен дисертационен труд Библиогр.: с. 151-156

ISBN 978-619-91769-5-5

Сист. N: 110445

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 412 -

Тъмбнейл

Цб П I 1061

ГОДИШНИК на Академията на МВР

/ Отг. ред. - проф. д-р Йордан Пенев - . - София : Академия на МВР, 2023 -. - 29 см

Изданието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране към НАЦИД

ISSN 1312-6415

Сист. N: 110019

- 413 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

SECURITY & Strategy

/ Editor-in-Chief: Yoshizaki Tomonori - . - Tokyo : NIDS, 2023-. - 26 см

ISSN 2435-8916

Сист. N: 110026

- 414 -

Тъмбнейл

Цб П I 1061

МЕТОДИКА на обучение при използване на огнестрелно оръжие от полицейските органи. // Годишник на Академията на МВР, 2022, N XXXIII

Сист. N: 110027

- 415 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

POLIS : Журнал за политика и сигурност

/ Гл. ред. - Иван Куцаров - . - Б. м. : Институт Демокрация, 2023-. - 27,5 см

ISSN 2815-4509

Сист. N: 110030

- 416 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ТРАД, Руслан. Войната в Украйна е възможност за България за разшири влиянието си / Руслан Трад. // Polis : Журнал за политика и сигурност, 2023, N 1 , 9-12.

Сист. N: 110059

- 417 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

КЪНЕВ, Радан. Променящата се роля на България покрай войната в Украйна / Радан Кънев. // Polis : Журнал за политика и сигурност, N 1 , 27-29.

Сист. N: 110061

- 418 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ХРИСТОВ, Тихомир. Войната срещу Украйна - настоящи и бъдещи рискове за България / Тихомир Христов. // Polis : Журнал за политика и сигурност, N 1 , 49-53.

Сист. N: 110062

- 419 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ШАЛАМАНОВ, Велизар. Отбрана и устойчива демокрация / Велизар Шаламанов. // Polis : Журнал за политика и сигурност, N 1 , 63-73.

Сист. N: 110063

- 420 -

Тъмбнейл

Цб П I 1063

ТРАД, Руслан. Войната на Русия в Украйна е и конфликт за контрол върху ресурси / Руслан Трад. // Polis : Журнал за политика и сигурност, 2023, N 2 , 33-48.

Сист. N: 110065

- 421 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

BROWN, Cody McClain. The relstionship between Violence and Participation in Armed Conflict: Evidence from Croatia`s Homeland War / Cody McClain Brown. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 52-68.

Сист. N: 110112

- 422 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

ROKVIC, Vanja. Covid-19 Vaccine Hesitancy and National Security - A Serbian Case Study / Vanja Rokvic. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 122-148.

Сист. N: 110116

- 423 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

SUKEYUKI, Ichimasa. Reassessing the"Nuclear Winter" theory: Current Research on the Climate Effects of Nuclear war and its Implications for Security and Nuclear Deterrence / Ichimasa Sukeyuki. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 3-18.

Сист. N: 110117

- 424 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

RIRA, Momma. Does ''Taiwan can help'' Apply to Taiwan itself? Taiwan`s Assessment of the People`s Liberation Army`s Joint Operations against Taiwan and the Development of Taiwan`s National Defense System / Momma Rira. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 39-60.

Сист. N: 110119

- 425 -

Тъмбнейл

Цб П I 1062

NOBUYOSHI, Ito. British Imperial Defence in the Mediterranean during the Second World War: Focusing on the Battle of Crete and the Siege of Malta / Ito Nobuyoshi. // Security & Strategy, 2023, N 3 , 129-143.

Сист. N: 110124

- 426 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

РАДОМИРСКИ, Валентин. Войната в Украйна: забранена тема ли са мирните преговори? / Валентин Радомирски. ( Форум ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 1 , 13-16.

Сист. N: 110385

- 427 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

ПОПОВ, Здравко. Близкият изток: колко войни са нужни за да се стигне до мир? / Здравко Попов. ( Форум ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 1 , 17-22.

Сист. N: 110386

- 428 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

БАКАЛОВА, Мария. Войната и човекът: (не)релевентност на хуманитаризма? / Мария Бакалова. ( Форум ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 23-32.

Сист. N: 110387

- 429 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

МИРЧЕВ, Мирослав. Глобалното съперничество между Ал Кайда и Ислямска държава - налагане на влияние и салафитско-джихадистка идеология / Мирослав Мирчев. ( Терористични организации ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 1 , 97-110.

Сист. N: 110393

- 430 -

Тъмбнейл

Цб II 93132

ВОЙНАТА, военното дело и армията (Социалнонаучни подходи към тяхното концептуализиране) : Т. 1 - : Монография = The war, the warfare and the army : Vol. 1 - / Йордан Стоянов Дойков ; Рец. Трендафил Митев, Антоний Тодоров ; Науч. ред. Благовест Георгиев. - Парадигма

С автограф Библиогр.: с. 329-335

ISBN 978-954-326-519-0

Т. 1. Социологически и политологически подходи. - София, 2023. - 336 с. ; 20 см

Сист. N: 110363

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 431 -

Тъмбнейл

Цб I 6244

ЗАСТРАХОВАНЕТО в България - икономически отпечатък и предизвикателства през развитието : Изследване. - Юбил. изд. - София : Асоциация на българските застрахователи, 2023. - 130 с. : с цв. граф., диагр.

Историческа галерия "140 години застраховане в България", с. 104-130.

Сист. N: 110054

- 432 -

Тъмбнейл

Цб II 93143

ПРОМЕНИТЕ в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда : Монография / Дочка Ангелова Велкова. - София : Клуб Икономика 2000, 2023 ([София] : [Прента ин]). - 176 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Кн. е на базата на защитен дисертационен труд Библиогр.: с. 172-176

ISBN 978-619-7740-01-1

Сист. N: 110444

Образование

- 433 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

АНКОВА, Илияна. Проблеми на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България в контекста на устойчивото развитие / Илияна Анкова. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 5-25.

Сист. N: 110003

- 434 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

VELINOVA-SOKOLOVA, Nadya. Educat ion 4.0, innovative practices in higher education and Covid-19 / Nadya Velinova-Sokolova. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 229-246.

Сист. N: 110018

- 435 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

КОНДЕВ, Георги. OPPORTUNITIES TO IMPROVE INTERNAL QUALITY IN SUPPLY CHAIN EDUCATION; Възможности за подобряване на вътрешното качество при обучението по логистика / Георги Кондев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 152-159.

В съвременната динамична икономическа и социална среда, ефективните промени в образователната система биха довели до постигане на високо качество на живот и бързо справяне с ежедневните предизвикателства пред обществото като цяло. За съжаление голяма част от реформите през последните десетилетия, въпреки положените усилия желанието за позитивен резултат са свързани предимно с разочарование и неуспех. Водеща цел на тази публикация е да бъдат систематизирани възможностите водещи до повишаване качеството на образователния процес във висшите училища. В различните възможности по същество са вплетени набор от теоретични и практически изследвания описващи показатели за оценка на вътрешното качеството на образователния процес. Използването на всяка от тях изисква приемането на различни стратегии, подходи и действия за осигуряване на висока ефективност и качество.

Сист. N: 110087

- 436 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

РОТ, Юлиана. Интеркултурна педагогика: размисли между теорията и реалността / Юлиана Рот. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 14-21.

Сист. N: 110446

- 437 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАВРОДИЕВА, Иванка. Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт / Иванка Мавродиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 22-30.

Сист. N: 110447

- 438 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

БОЙКОВ, Ванче. Предпоставки за ефективна педагогическа комуникация / Ванче Бойков. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 31-48.

Сист. N: 110448

- 439 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

БУЗОВ, Емил. Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието / Емил Бузов. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 52-60.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110449

- 440 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ШАПКАЛОВА, Светла. Педагогическа комуникация и технологии: електронни ресурси в обучението по религия в УниБИТ / Светла Шапкалова, Жоржета Назърска. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 61-68.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110450

- 441 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГОЦЕВА, Мариета. Технологиите в самостоятелната учебно-познавателна дейност за формиране на професионални компетенции / Мариета Гоцева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 69-76.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110451

- 442 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕНОВА, Мария Методиева. Отворени образователни ресурси в обучението по английска/американска литература в профилираните гимназии / Мария Методиева Генова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 77-.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110452

- 443 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ТОЦЕВА, Янка. Комуникацията в образованието - вербални, визуални и виртуални технологии / Янка Тоцева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 87-97.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110453

- 444 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ЙОЧЕВА, Калина. Метафоричният тренинг в обучението на студентите / Калина Йочева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 98-104.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110454

- 445 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕОРГИЕВА, Соня. Мотивиране на студенти за разработване на дидактични материали, оптимизиращи педагогическата комуникация / Соня Георгиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 105-111.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110455

- 446 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

СИМЕОНОВ, Тодор С. Особености на виртуалната педагогическа реторика в Едмодо / Тодор С. Симеонов. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 112-119.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110456

- 447 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕНОВА, Мария Методиева. Ефективно обучение по английска и американска литература чрез виртуални и визуални инструменти / Мария Методиева Генова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 121-130.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110457

- 448 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

КЮЧУКОВА, Дочка. Дигиталното поколение "Алфа", промяната на педагогическите модели и създаване на успешна образователна технология / Дочка Кючукова, Цвета Гергова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 131-140.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110458

- 449 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ПОПОВА, Жана. Специфики и характеристики на уроците по литература за 12. клас в платформата "Уча.се" / Жана Попова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 141-154.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110459

- 450 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ТОДОРОВА, Ирина. Проблемът за съавторството в часовете по литература в гимназиалния курс / Ирина Тодорова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 155-163.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110460

- 451 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ЙОРДАНОВА, Мария. Обучението по "История и цивилизации" в социалната мрежа Facebook - възможности и предизвикателства / Мария Йорданова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 164-173.

Секция: Педагогическа комуникация и социални мрежи

Сист. N: 110461

- 452 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАВРОДИЕВА, Мария. Популяризиран е на успехи на класа през социалните мрежи / Мария Мавродиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 174-181.

Секция: Педагогическа комуникация и социални мрежи

Сист. N: 110462

- 453 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

БОЯДЖИЕВА, Нели. Културна чувствителност и професионални умения за общуване при консултиране в интеркултурна среда / Нели Бояджиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 182-192.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110463

- 454 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

НУНЕВ, Йосиф. Кой работи и кой е успешен в мултикултурна среда? / Йосиф Нунев. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 193-203.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110464

- 455 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

РАНГЕЛОВА, Анелия. Възможностите на педагогическата комуникация / Анелия Рангелова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 204-213.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110465

- 456 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ИВАНОВА, Цветана. Интеркултурния т диалог и съвременното обучение по "История и цивилизации" / Цветана Иванова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 214-224.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110466

- 457 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕРГОВА, Христина. Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище / Христина Гергова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 234-243.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110467

- 458 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

БЛАГОЕВА, Красимира. Формиране и развитие на екипи в позитивна образователна среда / Красимира Благоева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 244-250.

Секция: Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

Сист. N: 110468

- 459 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ТРОШЕВА-АСЕНОВА, Анна. Визуалнат а комуникация - решаващ фактор за успешно приобщаващо образование / Анна Трошева-Асенова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 251-259.

Секция: Приобщаващото образование и педагогическата комуникация

Сист. N: 110469

- 460 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

АСЕНОВА, Борислава. Приобщаващот о образование и мястото на българския учител в него / Борислава Асенова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 260-270.

Секция: Приобщаващото образование и педагогическата комуникация

Сист. N: 110470

- 461 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ВЛАХОВА-ПЕТРОВА, Теодора Иванова. Детският потенциал - мотивация и разгръщане в училищната среда / Теодора Иванова Влахова-Петрова, Елица Красимирова Георгиева, Ралица Костадинова Георгиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 271-278.

Секция: Приобщаващото образование и педагогическата комуникация

Сист. N: 110471

- 462 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

АРНАУДОВА, Елена. Оптимизиране на педагогическата комуникация в условията на музикалнотворческа дейност в детската градина и началното училище / Елена Арнаудова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 279-284.

Секция: Комуникацията в детските градини и началното училище

Сист. N: 110472

- 463 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАРЧЕВА, Пенка. Музикално-педаго гическата комуникация на бъдещия начален учител / Пенка Марчева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 285-297.

Секция: Комуникацията в детските градини и началното училище

Сист. N: 110473

- 464 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ДАНОВА, Иванка. Стимулиране на интереса на бащите към образователния процес в детската градина / Иванка Данова, Румяна Симова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 305-313.

Секция: Комуникацията в детските градини и началното училище

Сист. N: 110474

- 465 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ИВАНОВА, Лиляна. Комуникацията с децата и родителите в процеса на екологосъобразна дейност / Лиляна Иванова, Анелия Георгиева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 314-325.

Секция: Комуникацията в детските градини и началното училище

Сист. N: 110475

- 466 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

МАНЧЕВА, Първолета. Бариери в педагогическата комуникация / Първолета Манчева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 326-334.

Секция: Комуникацията в детските градини и началното училище

Сист. N: 110476

- 467 -

Тъмбнейл

Цб II 93115

БАЕВА, Искра

История на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“: 130 години от създаването му / Искра Баева, Венцислав Петров ; Худ. на кор. Антонина Георгиева ; Предпечат Иво Ников. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 232 с. : с портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-07-5580-9

Сист. N: 110093

- 468 -

Тъмбнейл

Цб II 93123

ГОТОВНОСТТА за полагане на административен труд относно формиране на знания и умения на студентите по регионално развитие : Колективна монография / Камен Петров, Николай Цонков, Владимир Вълков, Цветелина Берберова-Вълчева, Цвятко Толев ; Науч. консулт. Лучиян Милков ; Рец. Петър Борисов, Ангел Марчев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 242 с. : с цв. диагр. ; 24 см

Моногр. е осъщ. в рамките на проект НИД НИ-5/2022 на тема "Изграждане на готовността за административен труд на студентите по регионално развитие в УНСС" с ръков. доц. д-р Камен Петров

ISBN 978-954-232-781-1

Сист. N: 110096

- 469 -

Тъмбнейл

Цб II 93126

МИСИЯ и отдаденост. Посвещава се на 33-годишнината от основаването на Синдиката на българските учители : Сборник с материали за дейността на СБУ / Състав. Янка Такева, Велина Антова, Иван Кънчев. - София : Синдикат на българските учители, 2023. - 304 с.: с цв. сн. ; 23,5 см

Интервю с Янка Такева / разговорът води Велина Антова: с. 13-24

ISBN 978-954-9924-25-1

Сист. N: 110222

- 470 -

Тъмбнейл

Цб II 93128

РАДКОВ, Радко В.

Ректорите от Първия випуск [на Стопанска академия "Д. А. Ценов"] : протоколите разказват... / Радко В. Радков ; Граф. дизайн Деяна Веселинова ; Худ. на кор. Иглика Ангелова. - Велико Търново : Абагар, 2014. - 416 с. : с факс., портр., ил. ; 24 см

ISBN 954-619-168-077-1

Сист. N: 110223

- 471 -

Тъмбнейл

Цб II 93129

ГОДИШЕН доклад на Ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета : декември 2022 г. - декември 2023 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 185 с. : с табл., диагр. + 19 с. цв. сн. ; 24 см

Сист. N: 110264

- 472 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 336 с. : с фиг. ; 20 см

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-0712-8

Сист. N: 110430

- 473 -

Тъмбнейл

Цб II 93134

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : Традиционна и дигитална : Сборник доклади от Втора междунар. науч. конф., проведена на 05-06 април 2019, София / Рец. Пламен Макариев и др. ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2019. - 452 с. : с фиг. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-0929-0

Сист. N: 110433

- 474 -

Тъмбнейл

Цб II 93135

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : В условията на криза : Сборник доклади от научно-пратическа конф., проведена на 14-15 октомври 2022, гр. София / Рец. Гергана Дянкова и др. ; Науч. ред. Иванка Мавродиева, Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2022. - 412 с., : с фиг. и диагр. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-1558-1

Сист. N: 110439

- 475 -

Тъмбнейл

Цб II 93136

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА комуникация : Настояще и бъдеще

Педагогическата комуникация : Социална и емоционална : Сборник доклади от национална научно-практическа конф., проведена на 9-10 февруари 2024, УНСС, гр. София / Рец. Николай Цанков и др. ; Науч. ред. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева, Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2024. - 432 с. ; 20 см.

Библиогр. в текста

ISBN 978-619-00-1723-3

Сист. N: 110441

- 476 -

Тъмбнейл

Цб I 6247

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ университет - 70 години самостоятелно висше училище / Състав. Иван Илиев, Катя Тренчева, Евгени Цавков. - София : Издателска къща при ЛТУ, 2023. - 216 с. : с портр., факс., цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-954-332-188-9

Сист. N: 110262

Етнология. Нрави. Обичаи

- 477 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЕЛЧИНОВА, Магдалена. Ритуал и видове ритуално действие (увод в антропологическото познание за ритуала) / Магдалена Елчинова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 45-63.

Сист. N: 110479

- 478 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

КРАЕВ, Георг. За монтажното мислене на фолклорния човек / Георг Краев. ( Академично есе ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 196-203.

Сист. N: 110491

- 479 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЛОВЦИ на умове : III

Ловци на умове : I - : Лекции по антропология / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова. - Нов български университет (НБУ); Департамент "Антропология"

ISBN 978-954-535-500-4

III. . - Офс. изд. - София, 2008. - 203 с. ; 21 см

Сист. N: 110406

Обществено положение на жената

- 480 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

AKINNAWO Abolaji. Women and Christianity in Southwestern Nigeria from 19th to mid-20th Century: Implication for Contemporary Churches in Nigeria / Akinnawo Abolaji. ( Ролята на жените в историята на църквите в Африка ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 2 , 53-66.

Сист. N: 110340

Математика. Естествени науки

Екология

- 481 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

RANKOVA, Maya Y. Water Balance Method for Estimating the Surface Runoff Resource / Maya Y. Rankova. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 341-356.

Сист. N: 109992

- 482 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

HAMED Radmahdi. How to Sustainably Deal with Environmental Stress Challenges against Global Climate Change : (Preventing Stress in Plants) / Hamed Radmahdi, Abdollah Sultan Ahmadi. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 357-369.

Сист. N: 109993

- 483 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

LAZAROVA, Radoslava. Accumulatio n of Sr-90 in Plants Grown on Soils Typical for Bulgaria / Radoslava Lazarova, Milena Hristozova. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 371-378.

Сист. N: 109994

- 484 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

ZAKOVA-ALEKSANDROVA, Dobrinka. M aximum Runoff from Stormwater Catchments in the Territory of Karlovo State Forestry, Bulgaria / Dobrinka Zakova-Aleksandrova, Deyan Petrov. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 379-389.

Сист. N: 109995

- 485 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

IVANOV, Plamen. Waste Products as Improver in Technosols and Natural Soils in Bulgaria / Plamen Ivanov, Biser Hristov. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 391-397.

Сист. N: 109996

- 486 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

CHILIKOVA-LUBOMIROVA, Mila. Abou t the River Low Flow and Hydrological Drought Data Quality / Mila Chilikova-Lubomirova, Elena V. Nikolova, Georgi Belev. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 399-405.

Сист. N: 109997

- 487 -

Тъмбнейл

Цб П II 1632

ILIEVA-OBRETENOVA, Mila. Eco-Fri endly Lighting for Energy Efficiency, Health, and Comfort / Mila Ilieva-Obretenova ; Radi Pipev. // Journal of Balkan Ecology, Vol. 26, 2023, N 4 , 407-416.

Сист. N: 109998

- 488 -

Тъмбнейл

П II 1370

SUSILAWATI, Susi. Green accounting, CSR disclosure, film value, anad profitability mediation / Susi Susilawati, et al. // Икономически изследвания, 33, N 1 , 14-26.

Сист. N: 110034

- 489 -

Тъмбнейл

П I 1043

МАНЧЕВ, Борислав. Мощна хибридна зарядна станция за електромобили с фотоволтаична централа и батерии / Борислав Манчев. // Ютилитис, XXII, 2024, N 1 , 22-25.

Сист. N: 110109

- 490 -

Тъмбнейл

Цб П I 1057

ENCHEV, Stanimir. Productivity of sweet sorghum in conditions of ecological production / Stanimir Enchev. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 29, 2023, N 5 , 800-804.

Сист. N: 110213

- 491 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ГАРНИЗОВ, Васил. От екологичен детерминизъм към нови екологии / Васил Гарнизов. ( Човек и природа ). // Ловци на умове : III. Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 11-44.

Сист. N: 110478

- 492 -

Тъмбнейл

Цб II 93127

СТЕФАНОВА, Ира

Погребване на ниско- и средноактивни отпадъци / Ира Стефанова. - София : Термит 97 ЕООД, 2003. - 311 с. : с ил., табл., черт. ; 23 см. - (Библиотека Радиоактивни отпадъци и радиоекология)

ISBN 954-90890-3-7

Сист. N: 110224

Приложни науки

- 493 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

НЕДЕЛЕВ, Димитър. Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия; INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE SECTOR OF NON-FERROUS METALLURGY / Димитър Неделев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 54-62.

В контекста на все по-сложната икономическа ситуация през последните години се откроява нуждата, компаниите да бъдат все по-ефективни в управлението на веригата за доставки, така че да реагират по-адекватно на променящата се икономическа и геополитическа среда. Изследването е извършено на база литературен обзор по дадената тема. Докладът се фокусира върху преобразителния ефект на дигитализацията в управлението на веригата на доставки в сектора на цветната металургия. Разгледан е примерът на Aurubis AG за внедряване на иновативни технологични решения. Определени са основните предимствата на дигитализацията в управлението на веригата на доставки – повишена информираност, подобрена визуализация, оптимизиране на производителността на веригата на доставките и намаляване на времето необходимо за вземане на решение. Докладът подчертава ключовата роля на дигитализацията в модернизирането и оптимизирането на дейностите във веригата на доставки в сектора на цветната металургия, като отваря път към по-устойчиво и конкурентоспособно бъдеще.

Сист. N: 110072

- 494 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПЕТРОВА, Симеонка. Създаване на устойчива стойност чрез веригите за доставки на облекло; CREATING SUSTAINABLE VALUE THROUGH SUPPLY CHAINS ON CLOTHING / Симеонка Петрова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 87-93.

Основната цел на настоящото изследване е да се проведе проучване на създаването на стойност, в контекста на веригите за доставки на облекло, чрез кръговост и дигитализация, водещи до прилагане на концептуалните идеи на устойчивостта. В прехода, през който преминават компаниите, работещи в индустрията за облекло, към устойчиво бъдеще, се очертават проявяващи се предизвикателства. Изследователските резултати, до които се достига, потвърждават, че като средство за създаване на добавена стойност и постигане на устойчиви вериги за доставки на облекло се възприемат както организационните промени, така и технологичният напредък и дигитализирането.

Сист. N: 110078

- 495 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

АНЕВ, Иво. Повишаване ефективността на веригите на доставки на термална минерална вода; INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE SUPPLY CHAINS OF THERMAL MINERAL WATER / Иво Анев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 104-112.

Поскъпващата енергия, климатичните промени и преминаването към зелена и кръгова икономика правят темата за повишаване ефективността на веригите на доставки на термални минерални води актуална. Целта на доклада е да демнострира модел, който да разкрие ползите от ефикасно и гъвкаво (умно) управление на цялата верига на доставки на термални минерални води. Използваната методология е базова, като предоставя множество възможности за допълнително надграждане. Основните резултати са разкриване на допълнителни икономически ресурси, чрез по-ефикасно използване на термалния и водния ресурс. Ограничения на изследването са, че не се изследват законовите ограничения и отношението на заинтересованите лица към въвеждането на този или подобни методи.

Сист. N: 110081

- 496 -

Тъмбнейл

Цб II 93122

ВЛАДИМИРОВ, Желю

Минералните води в България като ресурс за местно развитие : [Изследване] / Желю Владимиров, Соня Милева ; Рец. Иван Илчев, Оля Харизанова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 192 с. : с табл. ; 23,5 см

ISBN 978-954-07-5862-6

Сист. N: 110097

Здравеопазване

- 497 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

RIBAREVIC, Luka. Thucydides and Hobbes on Epidemics and politics: From the Plague of Athens to England`s Rabies / Luka Ribarevic. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 7-30.

Сист. N: 110110

- 498 -

Тъмбнейл

Цб П II 1666

ROKVIC, Vanja. Covid-19 Vaccine Hesitancy and National Security - A Serbian Case Study / Vanja Rokvic. // Politicka misao : Croatian Political Science Review, 60, 2023, N 2 , 122-148.

Сист. N: 110116

- 499 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

МАНОЛОВА-НИКОЛОВА, Надя. Българс ката историография за епидемиите от чума и холера в Османската империя : (Бележки) / Надя Манолова-Николова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник] / Състав. Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев ; Рец. Борислав Гаврилов, Росица Ташева. - Б. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 9-19.

Сист. N: 110148

- 500 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ДОНЧЕВ, Божин. Опитите на средновековните градски власти за справяне с черната смърт (XIV-XV в.) / Божин Дончев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 20-38.

Сист. N: 110149

- 501 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

СТОЯНОВА, Анелия. Чумните епидемии в османската столица: опитът на хабсбургските дипломати от втората половина на XVI в. / Анелия Стоянова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 39-59.

Сист. N: 110150

- 502 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ПЕТРОВ, Милен. Сражения, болести и опустошения в Тридесетгодишната война: 400 години от кампанията на Рейнския палатинат през 1622 г. / Милен Петров. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 60-73.

Сист. N: 110151

- 503 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ТЕРЗИЕВ, Владимир. Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" / Владимир Терзиев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 74-88.

Сист. N: 110152

- 504 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

СИМОВА, Албена. Голямата лондонска чумна епидемия - здравни мерки и социални отражения / Албена Симова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 89-108.

Сист. N: 110153

- 505 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ИВАНОВА, Линда. Едрата шарка в периода на Седемгодишната война / Линда Иванова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 109-121.

Сист. N: 110154

- 506 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ГЕОРГИЕВА, Тина. Сифилисът в Руската империя - проблеми и търсене на решения / Тина Георгиева. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 122-137.

Сист. N: 110155

- 507 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

КРЪСТЕВ, Любомир. Холерата сред съюзническите войски по време на Кримската война, 1853-1856 г. / Любомир Кръстев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 138-148.

Сист. N: 110156

- 508 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ОТ черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник] / Състав. Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев ; Рец. Борислав Гаврилов, Росица Ташева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 168 с. ; 23,5 см

Настоящият сборник се издава с финансовата подкрепа на ФНИ и отразява рузелтатите от проект „От черната смърт до холерата. Болбата слещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в.“ Библиогр. след всеки доклад

ISBN 978-954-07-5637-0

Сист. N: 110105

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 509 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

ПЕНЕВА, Теодора. Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България / Теодора Пенева. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 153-169.

Сист. N: 110015

- 510 -

Тъмбнейл

Цб II 93127

СТЕФАНОВА, Ира

Погребване на ниско- и средноактивни отпадъци / Ира Стефанова. - София : Термит 97 ЕООД, 2003. - 311 с. : с ил., табл., черт. ; 23 см. - (Библиотека Радиоактивни отпадъци и радиоекология)

ISBN 954-90890-3-7

Сист. N: 110224

- 511 -

Тъмбнейл

Цб I 6246

АЛМАНАХ на българската ядрена индустрия. Български атомен форум - БУЛАТОМ. - Б. м., 2023. - 173 с. ; 30 см

Сист. N: 110261

Информационни технологии. Иновации

- 512 -

Тъмбнейл

Цб П II 134

MLADENOVA, Irena. Institutional building and change management framework for ICT/CYBER collaborative network organizations / Irena Mladenova. // Годишник на Софийския университет. Стопански факултет, 21, 2022 , 107-129.

Сист. N: 110013

- 513 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

НЕДЕЛЕВ, Димитър. Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия; INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE SECTOR OF NON-FERROUS METALLURGY / Димитър Неделев. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 54-62.

В контекста на все по-сложната икономическа ситуация през последните години се откроява нуждата, компаниите да бъдат все по-ефективни в управлението на веригата за доставки, така че да реагират по-адекватно на променящата се икономическа и геополитическа среда. Изследването е извършено на база литературен обзор по дадената тема. Докладът се фокусира върху преобразителния ефект на дигитализацията в управлението на веригата на доставки в сектора на цветната металургия. Разгледан е примерът на Aurubis AG за внедряване на иновативни технологични решения. Определени са основните предимствата на дигитализацията в управлението на веригата на доставки – повишена информираност, подобрена визуализация, оптимизиране на производителността на веригата на доставките и намаляване на времето необходимо за вземане на решение. Докладът подчертава ключовата роля на дигитализацията в модернизирането и оптимизирането на дейностите във веригата на доставки в сектора на цветната металургия, като отваря път към по-устойчиво и конкурентоспособно бъдеще.

Сист. N: 110072

- 514 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ДРАГОМИРОВ, Николай. Аспекти на появата на Големи данни в логистиката; SOME BIG DATA ASPECTS IN LOGISTICS / Николай Драгомиров. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 79-86.

Стопанската логистика се развива изключително бързо в последните десетилетия. Това се дължи на възможностите, които се предлагат за борба с конкуренцията след изчерпването на конвенционалните подходи. В този контекст се налага да бъдат следвани редица технологични концепции, които са свързани с появата и на големи данни. В труда са изяснени същността и особеностите на информацията в логистиката и веригата на доставките при управ-лението на материалните потоци. Дефинирани са основните информационни системи, приложими в логистиката за управление на материални потоци. Определени са също така и областите на логистични решения, свързани с възможността за възникване и обработка на го-леми данни.

Сист. N: 110077

- 515 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ПАВЛОВ, Даниел. Технологични тенденции в полза на конкурентоспособността на веригата на доставките; TECHNOLOGY TRENDS TO BENEFIT SUPPLY CHAIN COMPETITIVENESS / Даниел Павлов. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 113-121.

В съвременните пазарни условия фокусът на конкуренцията се измества от отделни организации към отделни вериги на доставки. Това, от своя страна, предпоставя въпросите, свързани с конкурентоспособността на веригата на доставките. От друга страна, технологиите се развиват с невероятни темпове и тяхното приложение във веригите на доставките е от все по-голямо значение. Целта на настоящия доклад е да идентифицира водещите технологии, свързани с конкурентоспособността на веригата на доставките. Разработката се ограничава до установяване на ползите и връзките на две технологични тенденции. Основните резултати разкриват, че използването на технологиите – „Големи данни“ и „Интернет на нещата“ могат да бъдат от съществено значение за конкурентоспособността на веригата на доставките.

Сист. N: 110082

- 516 -

Тъмбнейл

Цб CD 300

ГЕНОВА, Юлия. Предизвикателства пред веригата за резервни части в ИТ индустрията; THE CHALLENGES IN SPARE PARTS SUPPLY CHAIN IN IT INDUSTRY / Юлия Генова. // Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна конференция по логистика и ВД, УНСС, 8 ноем. 2023 г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2023. - 171-182.

При компании в ИТ индустрията, които произвеждат, продават и предоставят следпродажбено обслужване, веригата за доставки е сложна и обикновено се разделя на две отделни вериги – едната е фокусирана върху изграждането на готовите продукти и друга – за управление на резервни части, необходими за следпродажбено обслужване на готовата стока. Основната разлика между веригите за доставка на продукти и веригите за доставка на резервни части се крие в материалния поток и свързаната с него логистика.

Сист. N: 110089

- 517 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ФИЛАТОВА, Росица. Принципи и ценности на Европейския съюз в областта на изкуствения интелект / Росица Филатова. ( Епигенетика, изкуствен интелект, неолиберална теория ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 93-105.

Сист. N: 110323

- 518 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

БУЗОВ, Емил. Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието / Емил Бузов. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 52-60.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110449

- 519 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ШАПКАЛОВА, Светла. Педагогическа комуникация и технологии: електронни ресурси в обучението по религия в УниБИТ / Светла Шапкалова, Жоржета Назърска. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 61-68.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110450

- 520 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГОЦЕВА, Мариета. Технологиите в самостоятелната учебно-познавателна дейност за формиране на професионални компетенции / Мариета Гоцева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 69-76.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110451

- 521 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕНОВА, Мария Методиева. Отворени образователни ресурси в обучението по английска/американска литература в профилираните гимназии / Мария Методиева Генова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 77-.

Секция: Технологиите в педагогическата комуникация

Сист. N: 110452

- 522 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ТОЦЕВА, Янка. Комуникацията в образованието - вербални, визуални и виртуални технологии / Янка Тоцева. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 87-97.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110453

- 523 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

СИМЕОНОВ, Тодор С. Особености на виртуалната педагогическа реторика в Едмодо / Тодор С. Симеонов. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 112-119.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110456

- 524 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ГЕНОВА, Мария Методиева. Ефективно обучение по английска и американска литература чрез виртуални и визуални инструменти / Мария Методиева Генова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 121-130.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110457

- 525 -

Тъмбнейл

Цб II 93133

ПОПОВА, Жана. Специфики и характеристики на уроците по литература за 12. клас в платформата "Уча.се" / Жана Попова. // Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще : Сборник доклади от междунар. науч. конф., проведена на 02-03 февруари 2018, гр. София / Рец. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева ; Науч. ред. Калина Йочева. - Велико Търново : Фабер, 2018. - 141-154.

Секция: Виртуална и визуална педагогическа комуникация

Сист. N: 110459

- 526 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ДЖАМБАЗОВ, Венцислав. Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания / Венцислав Джамбазов. ( В мрежата на познанието ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 190-195.

Сист. N: 110490

- 527 -

Тъмбнейл

Цб II 93119

КАНАЗИРЕВА, Рая

Корпоративно предприемачество : Изследване на български софтуерни фирми : [Монография] / Рая Каназирева ; Науч. ред. Цветан Давидков ; Ред. Елеонора Николова ; Рец. Желю Владимиров, Десислава Йорданова. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 174 с. : с табл., фиг. ; 24 см

Библиогр. в текст и на с. 139-152

ISBN 978-954-07-5506-9

Сист. N: 110101

Изкуство. Музика. Спорт

- 528 -

Тъмбнейл

Цб II 93120

ПОПОВА, Жана

Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. / Жана Попова ; Науч. ред. Венцислав Димов ; Рец. Снежана Попова, Розмари Стателова ; Худ. на кор. Антонина Георгиева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 112 с. ; 21 см

Библиогр. с. 108-111

ISBN 978-954-07-5084-2

Сист. N: 110104

Езикознание. Литературознание

- 529 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

МИНЧЕВ, Георги. Пътеписните бележки на проф. Йордан Иванов от първото му пътуване из Македония през 1906-1908 г. / Георги Минчев. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 25-64.

Сист. N: 109979

- 530 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

ДУРЧОВА, Мирела. Разговорните подчинителни съюзи в тетралогията на Димитър Талев / Мирела Дурчова. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 65-83.

Сист. N: 109980

- 531 -

Тъмбнейл

Цб П II 1538

ABDUL Awal. English and Sustainable Language: Collective Consciousness in Bangladesh / Abdul Awal. ( Техногенна социолингвистика и нови херменевтични полета ). // Философски алтернативи, 33, 2024, N 1 , 40-56.

Сист. N: 110310

- 532 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ГЕОРГИЕВ, Борислав. Комуникацият а чрез езика като институция: езиково-антропологичен подход / Борислав Георгиев. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 91-107.

Сист. N: 110482

- 533 -

Тъмбнейл

Цб II 93110

ТРЕНДАФИЛОВ, Христо

Уединеният Константин / Христо Трендафилов ; Ред. Иван Димитров. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 221 с. ; 24 см

Изданието се финансира от Национална научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" на МОН Библиогр. под линия

ISBN 978-954-07-5246-4

Сист. N: 110076

- 534 -

Тъмбнейл

Цб II 93111

ИЛЧЕВ, Петър

Старобългарската глаголица като графична система / Петър Илчев ; Науч. ред. Анна-Мария Тотоманова, Татяна Славова ; Ред. Иван Димитров. - Българска, първо изд. - [София] : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 264 с. ; 24 см

Изданието се финансира от Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие". Библиогр. под линия

ISBN 978-954-07-4918-1

Сист. N: 110080

- 535 -

Тъмбнейл

Цб III 6081

МИНКОВ, Светослав

Синята хризантема : Разкази / Светослав Минков. - Фототипно изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 30 с. ; 15,5 см

1. изд. - 1922 г.

ISBN 978-954-07-5696-7

Сист. N: 110098

- 536 -

Тъмбнейл

Цб III 6082

ПОЛЯНОВ, Владимир

Смърт : Разкази / Владимир Полянов. - Фототипно изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 56 с. ; 15,5 см

1. изд. - 1922 г.

ISBN 978-954-07-5685-1

Сист. N: 110100

- 537 -

Тъмбнейл

Цб I 6245

СПАСОВА, Мария

Книгата Григорий Цамблак : (Увод, славянски текст, превод на съвременен български) / Мария Спасова ; Отг. ред. Анна-Мария Тотоманова ; Науч. ред. Иван Харалампиев ; Ред. Камен Димитров. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 312 с. ; 29 см.

Изданието се финансира от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

ISBN 978-954-07-4790-3

Сист. N: 110106

- 538 -

Тъмбнейл

Цб II 91810

КЛИМЕНТОВИ четения за млади изследователи : Том 1 - : (Сборник с доклади от едноименната конференция) / Състав. Пламена Костова ; Науч. консулт. Диана Атанасова. - Университетско изд. "Св. Климент Охридски"

Библиогр. след отделните доклади

ISBN 978-954-07-5700-1

Т. 3. . - Българска, първо изд. - София, 2023. - 75 с. ; 23,5 см

Сист. N: 110108

История. Биографии. Краезнание

- 539 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

АЛЕКСАНДРОВА, Елена. "Левски написах за себе си, Гоце Делчев - за България и българщината". В памет на Мерсия Макдермот (1927-2023) / Елена Александрова. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 9-18.

Сист. N: 109978

- 540 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

МИНЧЕВ, Георги. Пътеписните бележки на проф. Йордан Иванов от първото му пътуване из Македония през 1906-1908 г. / Георги Минчев. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 25-64.

Сист. N: 109979

- 541 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

ЛЕФТЕРОВ, Живко. Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943-1944 г.) / Живко Лефтеров. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 85-104.

Сист. N: 109981

- 542 -

Тъмбнейл

Цб П II 1630

ЧУЧКОВ, Явор. Ефрем Чучков - един от най-видните дейци на Българското националноосвободително движение в Македония / Явор Чучков. // Македонски преглед, Т. 46, 2023, N 4 , 105-123.

Сист. N: 109982

- 543 -

Тъмбнейл

Цб П II 1617

ЙОЧЕВ, Евгени. Д-р Константин Стоилов - политик, държавник, законодател и адвокат (23 септември 1853- 23 март 1901) / Евгени Йочев. // Общество и право, N 10 , 71-85.

Сист. N: 110058

- 544 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

МАНОЛОВА-НИКОЛОВА, Надя. Българс ката историография за епидемиите от чума и холера в Османската империя : (Бележки) / Надя Манолова-Николова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник] / Състав. Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев ; Рец. Борислав Гаврилов, Росица Ташева. - Б. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 9-19.

Сист. N: 110148

- 545 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ДОНЧЕВ, Божин. Опитите на средновековните градски власти за справяне с черната смърт (XIV-XV в.) / Божин Дончев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 20-38.

Сист. N: 110149

- 546 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

СТОЯНОВА, Анелия. Чумните епидемии в османската столица: опитът на хабсбургските дипломати от втората половина на XVI в. / Анелия Стоянова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 39-59.

Сист. N: 110150

- 547 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ПЕТРОВ, Милен. Сражения, болести и опустошения в Тридесетгодишната война: 400 години от кампанията на Рейнския палатинат през 1622 г. / Милен Петров. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 60-73.

Сист. N: 110151

- 548 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ТЕРЗИЕВ, Владимир. Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" / Владимир Терзиев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 74-88.

Сист. N: 110152

- 549 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

СИМОВА, Албена. Голямата лондонска чумна епидемия - здравни мерки и социални отражения / Албена Симова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 89-108.

Сист. N: 110153

- 550 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ИВАНОВА, Линда. Едрата шарка в периода на Седемгодишната война / Линда Иванова. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 109-121.

Сист. N: 110154

- 551 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ГЕОРГИЕВА, Тина. Сифилисът в Руската империя - проблеми и търсене на решения / Тина Георгиева. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 122-137.

Сист. N: 110155

- 552 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

КРЪСТЕВ, Любомир. Холерата сред съюзническите войски по време на Кримската война, 1853-1856 г. / Любомир Кръстев. // От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник]. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 138-148.

Сист. N: 110156

- 553 -

Тъмбнейл

Цб П II 1140

АВРЕЙСКИ, Никола. Съвременен поглед върху взаимоотношенията Турция - Европа / Никола Аврейски. ( Европийски спектър ). // Международни отношения, LIII, 2023, N 113-16 , 73-86.

Сист. N: 110391

- 554 -

Тъмбнейл

Цб II 93139

ЛАЗОВА, Цвете. Времето и Другият: две перспективи в антропологичното разбиране за Времето / Цвете Лазова. ( Символни светове ). // Ловци на умове : I - : Лекции по антропология . - III : Нов български университет (НБУ); Департамент "Антр, 2008. - 108-116.

Сист. N: 110483

- 555 -

Тъмбнейл

Цб I 6243

ПРЕГЛЕД на печата. 100 интригуващи статии от старите вестници (1884-1943) / Състав. и автор на предг. Антонио Станоев ; Автор на текстовете Мартин Чорбаджийски ; Ред. Мирела Мишева ; Коректор Ася Атанасова ; Граф. оформ. и кор. Александра Младенова. - София : Българска история, 2023. - 228 с. : с факс. ; 29 см

Вестниците, поместени в книгата, са от личната колекция на Антонио Станоев

ISBN 978-619-7688-23-8

Сист. N: 110051

- 556 -

Тъмбнейл

Цб II 93110

ТРЕНДАФИЛОВ, Христо

Уединеният Константин / Христо Трендафилов ; Ред. Иван Димитров. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 221 с. ; 24 см

Изданието се финансира от Национална научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" на МОН Библиогр. под линия

ISBN 978-954-07-5246-4

Сист. N: 110076

- 557 -

Тъмбнейл

Цб II 93118

НИКОВ, Иво

Войната и мирът : Отвъд образите, героите и митовете / Иво Ников ; Ред. Катя Пеева ; Коректор Светла Иванова ; Худ. Антонина Георгиева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 247 с. : с ил., портр., факс. ; 23,5 см

ISBN 978-954-07-5650-9

Сист. N: 110102

- 558 -

Тъмбнейл

Цб II 93121

ОТ черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. : [Сборник] / Състав. Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев ; Рец. Борислав Гаврилов, Росица Ташева. - Българска, първо изд. - София : Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 168 с. ; 23,5 см

Настоящият сборник се издава с финансовата подкрепа на ФНИ и отразява рузелтатите от проект „От черната смърт до холерата. Болбата слещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в.“ Библиогр. след всеки доклад

ISBN 978-954-07-5637-0

Сист. N: 110105

- 559 -

Тъмбнейл

Цб II 93128

РАДКОВ, Радко В.

Ректорите от Първия випуск [на Стопанска академия "Д. А. Ценов"] : протоколите разказват... / Радко В. Радков ; Граф. дизайн Деяна Веселинова ; Худ. на кор. Иглика Ангелова. - Велико Търново : Абагар, 2014. - 416 с. : с факс., портр., ил. ; 24 см

ISBN 954-619-168-077-1

Сист. N: 110223

- 560 -

Тъмбнейл

Цб I 6248

ШМИТ, Карл

Теория на партизанина. Случайна бележке относно понятието за политика / Карл Шмит ; Прев. от фр. Йордан Дойков ; Науч. ред. Благовест Георгиев ; Ред. Велина Брадинска. - София, 2023 (София : [Копи принт груп]). - 53 с. ; 29 см

С автограф

ISBN 978-619-7627-04-6

Сист. N: 110364

- 561 -

Тъмбнейл

Цб I 6247

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ университет - 70 години самостоятелно висше училище / Състав. Иван Илиев, Катя Тренчева, Евгени Цавков. - София : Издателска къща при ЛТУ, 2023. - 216 с. : с портр., факс., цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-954-332-188-9

Сист. N: 110262

Индекс 'АВТОРИ'

Abbas Ali Akbari 385
Abdollah Sultan Ahmadi 482
Abdul Awal 14, 531
Ahmeti, Faruk 220
Akinnawo Abolaji 46, 480
Aldosary, Naser 326
Aleksandrov, Yanko 330
Alkhuzaie, Abbas Saad Hamada 221, 265
Angelova, Teodora 293
Antonov, Anton 345
Atanasov, Atanas 294
Atanassova, Stefka 340
Avramov, Zhelyu 295
Bajrami, Hykmete 220
Banov, Martin 331
Belev, Georgi 486
Belmahi, Mohamed 307
Blagoeva, Nadezhda 306
Blazevic, Iva 155
Boban, Davor 155
Bouanaka, Hamza 320
Bouchery, Yann 371
Boyadzhieva, Svetlana 338
Bozhilov, Rosen 329
Branicheva, V. 332
Brown, Cody McClain 421
Budaraga, Ketut 316
Charley, Edmond 15, 43
Chee Yew Wong 370
Chilikova-Lubomirova, Mila 486
Chochkov, Rosen 318
Collinson, Simon 377
Dimitrov, E. V. 332
Dimitrov, Evgeniy 293
Dimitrova, Valentina 300
Dragov, Rangel 293
Duchev, Zhivko 322
Durnik, Mitja 156
Dyulgerov, Nikolay 342
Dyulgerova, Boryana 342
Dyulgerski, Yovko 296
Eatwell, John 261, 262
Ebrahimi, Saeede Sadat 328
Enchev, Stanimir 308, 490
et al. 219, 253, 264, 266, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 312, 314, 316, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 348, 371, 488
Filetti, Vincenzo 21
Gavrilovic, Darko 211
Georgieva, Natalia 311
Georgieva, Vanya 306
Grant, David B. 370
Guncheva, Radostina 327
Hamed Radmahdi 482
Hamideh Mirshahi 63, 347
Hristov, Biser 485
Hristozova, Milena 483
Hubenov, Venelin 333
Hugos, Michael H. 369
Huseynli, Bahman 222, 374
Ilieva-Obretenova, Mila 487
Irawan, Suko 309
Istan, Muhammad 252
Ivanov, Plamen 485
Ivanov, Svetoslav 329
Ivanova, Boyana 345
Ivanova, Petya 318
Ivanova, Vanya 338
Ivanova, Yanka 329
Kabadzhova, Monika 282
Kadam. Kshitija 301
Katova, Aneliya 313
Keranova, Neli 315
Khair, Jufrizen 219
Khilola, Meiliyeva 303
Kirikci, Koray 325
Koleva, Minka 300
Kosev, Valentin 311
Kozlovskyi, Serhii 305
Lahuf, Adnan A. 324
Lalev, Mitko 323
Lazarova, Radoslava 483
Levitskaya, Kristina 299
Listyaningsih, Erna 253
Marcheva, Marina 340
Mari, Irshad Ali 312
Markova, Dima 336
Masahiro, Kurita 160
Masayuki, Masuda 376
Masheva, Veselina 321
Mihailova, Mihaela 282
Milgate, Murray 261, 262
Mitev, Dimitar 311
Mitova, Iv. 332
Mladenova, Irena 512
Munoz, Cristina Sanchez 403
Nankova, Margarita 294, 310
Naqvi, Syeda Wajeeha 334
Neire Maria Mendes Ferreira 348
Nenova, Lyuba 314
Nenova, Nina 310
Newman, Peter 261, 262
Nikolova, Elena V. 486
Nobuyoshi, Ito 425
Nurpeissova, Dina 266
Odjakova, Tsonka 322
Oppusunggu, Lis Sintha 254
Ostonakulov, Toshtemir 297, 303
Pazaj, Eglantina 304
Petkova, Mariana 340
Petrov, Deyan 484
Petrova, Sofiya 302, 335
Petrovic, Milos 211
Pikalo, Jernej 156
Pipev, Radi 487
Popova, Toshka 298
Radev, Zheko 339
Rankova, Maya Y. 481
Rashin Ziya 385
Ribarevic, Luka 154, 497
Rira, Momma 424
Rokvic, Vanja 422, 498
Roychev, Venelin 315
Rugman, Alan M. 377
Sabeva, Mariya 321
Simbolon, Ika Pratiwi 254
Simeonova, Tsetska 337
Stefanova, Dana 318
Stoeva, Daniela 343
Stoyanov, Hristo 292
Stoyanova, Liliya 339
Sukeyuki, Ichimasa 423
Supriadi, Devie Rienzani 341
Susilawati, Susi 264, 488
Takeshi, Watanabe 158
Takeyuki, Hasegawa 157, 404
Taneva, Krasimira 344
Tomotaka, Shoji 159
Trautrims, Alexander 370
Tsvyatkova, Daniela 282
Uhr, Zlatina 293
Uzundzhalieva, Katya 321
Valcheva, Darina 298
Valkova, Neli 300
Vatchev, T. D. 317
Velinova-Sokolova, Nadya 434
Yanashkov, I. T. 317
Yoncheva, Tatyana 319
Zakova-Aleksandrova, Dobrinka 484
Zlateva, Denka 318
Zvarych, Ihor 218, 276
Zvarych, Olena 218, 276
Аврейски, Никола 213, 553
Агамбен, Джорджо 19, 44
Агов, Асен 78
Айдинау, Джон 40
Алансари, Саад 228
Александров, Николай 12, 226
Александров, Харалан 30, 54
Александрова, Елена 539
Алкайтуб, Рашид 229
Ангелов, Ангел 257
Ангелов, Божидар 89, 98, 101, 102, 110, 122, 123, 130, 162, 171, 174, 175, 183, 195, 196, 203
Ангелова, Вяра 64, 140
Ангелова, Иглика 470, 559
Андреев, Людмил 229
Андреева, Людмила 40
Анев, Иво 360, 495
Анкова, Илияна 263, 433
Антова, Велина 240, 469
Антонова, Катя 227
Апостолова-Спасова, Величка 288, 289
Арнаудова, Елена 462
Асенова, Борислава 460
Асенова, Марияна 6, 375
Атанасов, Димитър Венциславов 408
Атанасова, Ася 5, 555
Атанасова, Диана 538
Атанасова, Маргарита 241, 278
Атанасова, Николета 68, 70, 75, 76, 81
Баева, Искра 467
Бакалова, Мария 428
Бацкова, Ивелина 10
Берберова-Вълчева, Цветелина 244, 246, 468
Бианко, Лино 247
Благоев, Димитър 241, 278
Благоева, Красимира 458
Богданов, Богдан 38
Бозева, Деница 53, 230
Бойков, Ванче 438
Боков, Филип 75
Бокова, Ирина 28
Борисов, Петър 244, 246, 468
Бочков, Пламен 29
Бояджиева, Нели 453
Брадинска, Велина 216, 560
Брезоева, Бойка 268
Бузов, Емил 439, 518
Варзоновцев, Дмитрий 31, 55
Василев, Бойко 150
Василева, Валентина 255, 270
Василева, Силвия 93, 166
Велев, Александър 69
Велкова, Дочка Ангелова 237, 242, 258, 259, 378, 383, 384, 410, 432
Венциславов, Денис 17, 210
Веселинова, Деяна 470, 559
Владимиров, Желю 232, 245, 496, 527
Владков, Александър 65
Влахова-Петрова, Теодора Иванова 461
Воденичарова, Мария 363, 373
Вуков, Николай 4, 32
Вучков, Веселин 397
Вълков, Владимир 244, 468
Гаврилов, Борислав 508, 558
Ганев, Георги 223
Гарнизов, Васил 22, 39, 60, 479, 491
Генов, Иван 38
Генова, Мария Методиева 442, 447, 521, 524
Генова, Юлия 367, 516
Георгиев, Благовест 59, 216, 430, 560
Георгиев, Борислав 26, 532
Георгиев, Любомир 399
Георгиева, Анелия 465
Георгиева, Антонина 142, 467, 528, 557
Георгиева, Елица Красимирова 461
Георгиева, Ралица Костадинова 461
Георгиева, Соня 445
Георгиева, Тина 506, 551
Гергова, Христина 457
Гергова, Цвета 448
Гичева-Гочева, Димка 37
Горанов, Петър 37
Гоцев, Кирил 85
Гоцева, Мариета 441, 520
Гранитски, Иван 79
Грозданов, Христо 372
Грозев, Станул 18
Гройсман, Симеон 386
Давидков, Цветан 1, 41, 232, 238, 527
Данов, Данаил 70
Данова, Иванка 464
Даскалов, Вълчин Здравков 408
Дечев, Захарий 6, 375
Джамбазов, Боян 353
Джамбазов, Венцислав 34, 56, 526
Димитров, Иван 533, 534, 556
Димитров, Калоян Радостинов 241, 278
Димитров, Камен 537
Димитров, Петър 38, 355
Димитров, Стефан 8, 81
Димитрова, Евелина 388
Димитрова, Мина 269
Димов, Венцислав 142, 528
Димова, Виктория 6, 375
Дойков, Йордан 216, 560
Дойков, Йордан Стоянов 36, 57, 59, 430
Дончев, Божин 500, 545
Досев, Христо 267
Драгомиров, Николай 357, 373, 514
Дурчова, Мирела 530
Дянкова, Гергана 146, 474
Едмъндс, Дейвид 40
Еленов, Благой 287
Елчинова, Магдалена 23, 477
Желязкова, Донка 364
Жечева, Керанка 283
Жечева-Радева, Ивелина 372
Заркова, Вержиния 406
Захариев, Ясен 40
Здравкова, Анелия 291
Златева, Мария 52, 151
и др. 141, 145, 146, 147, 215, 280, 285, 288, 289, 373, 473, 474, 475
Иванов, Димитър 231
Иванов, Искрен 148
Иванов, Петър Насков 346
Иванов, Тома 83
Иванова, Дамяна 368
Иванова, Иглика 90, 121, 125, 129, 132, 134, 135, 163, 194, 198, 202, 205, 207, 208
Иванова, Лиляна 465
Иванова, Линда 505, 550
Иванова, Р. 274, 349
Иванова, Светла 557
Иванова, Станислава 114, 187
Иванова, Цветана 456
Иванчев, Боян 233, 250
Изместьев, Сергей 212
Илиев, Иван 476, 561
Илиев, Йосиф Илиев 241, 278
Илиева, Николета 248
Илчев, Иван 245, 496
Илчев, Петър 534
Йончев, Йонко 285
Йорданова, Десислава 232, 527
Йорданова, Мария 138, 451
Йотова, Христина 141, 215
Йочев, Евгени 402, 543
Йочева, Калина 144, 145, 146, 147, 444, 472, 473, 474, 475
Казанджиева, Велина 6, 375
Калчев, Румен 227
Камбуров, Иван 16
Каназирева, Рая 232, 527
Караджов, Тодор 356
Кацарски, Иван 11, 50
Кирилова, Яна Цветанова 237, 258, 259, 260, 378, 383, 384, 410, 411
Киряков, Иван 283
Кисимдаров, Владимир 69, 72, 79
Коларов, Тодор 400
Коларова-Ножарова, Петя 351
Кондарева, Илияна 104, 177
Кондев, Георги 365, 435
Костадинов, Бисер 279
Костадинов, Георги 287
Костова, Пламена 538
Костова-Чавдарова, Сийка 58
Краев, Георг 35, 478
Крумов, Симеон 284, 286
Кръстев, Любомир 507, 508, 552, 558
Кръстева, Силвия 37
Кръстева-Благоева, Евгения 3, 25
Кънев, Радан 417
Кънчев, Иван 240, 469
Кючукова, Дочка 448
Лазова, Цвете 27, 39, 60, 479, 554
Лефтеров, Живко 541
Мавродиева, Иванка 137, 144, 146, 147, 437, 472, 474, 475
Мавродиева, Мария 139, 452
Макариев, Пламен 145, 473
Манасиева, Тони 58
Манолова-Николова, Надя 499, 544
Манчев, Борислав 225, 489
Манчева, Първолета 466
Марин, Николай 394
Маринова, Елена 275
Маринова, Еленица 65, 77, 78, 85
Марморштейн, А. А. 280
Марчев, Ангел 244, 246, 468
Марчева, Пенка 463
Миланов, Милен 395
Милева, Соня 245, 496
Милков, Лучиян 244, 468
Минков, Мартин 68
Минков, Светослав 535
Минчев, Георги 529, 540
Минчев, Иван 272
Мирчев, Мирослав 429
Митев, Трендафил 36, 57, 59, 430
Михайлов, Георги 38
Михайлов, Николай 372
Михова, Лиляна 277, 352
Мишева, Мирела 5, 555
Младенова, Александра 5, 555
Младенова, Анелия 290
Назърска, Жоржета 440, 519
Найденов, Ивайло 48
Начкова, Мая 273
Неделев, Димитър 354, 493, 513
Недин, Стоян 217
Нейчев, Николай 281
Ненова-Амар, Мариела 251, 379
Никитин, Владимир Н. 9, 42
Ников, Иво 467, 557
Николов, Георги 247
Николова, Анна 38
Николова, Величка 257
Николова, Гергана 109, 116, 182, 189
Николова, Елеонора 232, 527
Николова, Йорданка 58
Николова, Мария 58
Николова, Христина 372
Ножаров, Щерьо 351
Норльоф, Карла 149
Нунев, Йосиф 454
Павлов, Даниел 361, 515
Панайотова, Емилия 387
Пандов, Васил 393
Пантелеев, Красимир 228
Папардова, Яна 239
Пеева, Катя 6, 375, 557
Пенева, Теодора 234, 380, 509
Петев, Тодор 7, 61, 62, 143
Петкова, Аспасия 405
Петкова, Ия 1, 41, 238
Петров, Атанас 398
Петров, Венцислав 467
Петров, Камен 243, 244, 246, 372, 468
Петров, Милен 502, 547
Петрова, Вилина 286, 291
Петрова, Симеонка 358, 494
Печенякова, Вероника 362, 382
Писарев, Павел 76
Платон 38
Погорелчук, Анна 94, 99, 100, 106, 117, 167, 172, 173, 179, 190
Полянов, Владимир 536
Попйорданов, Иван 82
Попов, Здравко 427
Попова, Евгения 256, 271
Попова, Жана 74, 82, 140, 142, 449, 525, 528
Попова, Лиляна 67, 84
Попова, Снежана 142, 528
Пръмова, Уляна 86
Пушкарова, Ива 389
Радев, Стефан 401
Раденков, Владимир 20
Радков, Радко В. 470, 559
Радойнова, Диана 6, 375
Радомирски, Валентин 426
Раев, Михаил 235, 381
Райкова, Вержиния 58
Раковска, Мирослава 350, 373
Рангелова, Анелия 455
Рот, Юлиана 436
Сапарев, Огнян 77
Седларски, Теодор 236
Семов, Атанас 391
Серафимова, Мария 24, 47
Силямова, Мая 115, 119, 188, 192
Симеонов, Тодор С. 446, 523
Симова, Албена 504, 508, 549, 558
Симова, Румяна 464
Славева, Красимира 246
Славова, Татяна 534
Спасова, Мария 537
Ставру, Стоян 13, 407
Станоев, Антонио 5, 555
Станчева, Поля 71
Стателова, Розмари 142, 528
Стефанов, Витан 36, 57
Стефанов, Драгомир 346
Стефанов, Иван 7, 61, 62, 143
Стефанов, Мирослав 366
Стефанов, Панайот 97, 105, 170, 178
Стефанова, Ира 492, 510
Стоенчева, Цветка 372
Стойков, Ангел 247
Стойчева, Ралица 96, 169
Стоянов, Димитър 390
Стоянова, Анелия 501, 508, 546, 558
Такева, Янка 240, 469
Ташева, Росица 508, 558
Теодосиев, Пламен 214
Терзиев, Владимир 87, 503, 548
Тодоров, Антоний 59, 430
Тодоров, Валерий 72
Тодоров, Орлин 33, 45
Тодорова, Даниела 372
Тодорова, Ирина 450
Токаджиев, Иван 80
Толев, Цвятко 244, 468
Тотоманова, Анна-Мария 534, 537
Тоцева, Янка 144, 147, 443, 472, 475, 522
Трад, Руслан 416, 420
Трендафилов, Христо 533, 556
Тренчева, Катя 476, 561
Трошева-Асенова, Анна 459
Троянов, Тихомир Илков 396
Тунев, Вячеслав 66
Филатова, Росица 517
Филева, Петя 359
Филчев, Никола 409
Френгов, Христо 66, 71, 83, 86
Харалампиев, Иван 537
Харизанова, Оля 245, 496
Христев, Христо 392
Христов, Тихомир 224, 418
Цавков, Евгени 476, 561
Цанков, Николай 147, 475
Цветкова, Елена 67, 73, 80, 84
Цонков, Николай 243, 244, 246, 372, 468
Чаушев, Ивайло 249
Ченакчиев, Веселин 363
Чорбаджийски, Мартин 5, 555
Чучков, Явор 542
Шаламанов, Велизар 419
Шапкалова, Светла 440, 519
Шмит, Карл 216, 560
Юрукова, Мария 88, 91, 92, 95, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 118, 120, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 136, 141, 161, 164, 165, 168, 176, 180, 181, 184, 185, 186, 191, 193, 197, 199, 200, 201, 204, 206, 209, 215
Янкулов, Радослав 73

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

"Левски написах за себе си, Гоце Делчев - за България и българщината". В памет на Мерсия Макдермот (1927-2023) 539 
"Писането на културата" като постмодерно направление в антропологията 4 
"Писането на културата" като постмодерно направление в антропологията 32 
"Страхът от пропускане" (FoMO) и "страхът от по-добра опция" (FoBo): психологическа същност и ефекти върху участниците на финансовия пазар 233 
"Страхът от пропускане" (FoMO) и "страхът от по-добра опция" (FoBo): психологическа същност и ефекти върху участниците на финансовия пазар 250 
Александър Йорданов - втвърдяване на политическите и идеологическите възгледи 121 
Александър Йорданов - втвърдяване на политическите и идеологическите възгледи 194 
Алманах на българската ядрена индустрия. Български атомен форум - БУЛАТОМ 511 
Анализ на ефективността от използавенто на дълготрайните материални активи/на примера на недвижими имоти/ 274 
Анализ на ефективността от използавенто на дълготрайните материални активи/на примера на недвижими имоти/ 349 
Ангел Джамбанзки - изключително активно и ангажиращо аудиторията присъствие в социалните мрежи 122 
Ангел Джамбанзки - изключително активно и ангажиращо аудиторията присъствие в социалните мрежи 195 
Андрей Новаков - предимно емоционална, но успешна предизборна кампания 123 
Андрей Новаков - предимно емоционална, но успешна предизборна кампания 196 
Андрей Слабаков - един (не)политик и единственият български кандидат, станал член на ЕП през 2019 г. благодарение на преференциалния вот на избирателите 124 
Андрей Слабаков - един (не)политик и единственият български кандидат, станал член на ЕП през 2019 г. благодарение на преференциалния вот на избирателите 197 
Антропологията и психоанализата като теоретични практики за разбиране 33 
Антропологията и психоанализата като теоретични практики за разбиране 45 
АРУКО - Четения 37 
Асим Адемов - лоялност към партията и агитация 125 
Асим Адемов - лоялност към партията и агитация 198 
Аспекти на появата на Големи данни в логистиката 357 
Аспекти на появата на Големи данни в логистиката 514 
Атидже Алиева-Вели - кандидат, за когото присъствието в социалните медии не е приоритет 126 
Атидже Алиева-Вели - кандидат, за когото присъствието в социалните медии не е приоритет 199 
Бариери в педагогическата комуникация 466 
Бизнес успех на жените предприемачи: Примери от световната практика 229 
Близкият изток: колко войни са нужни за да се стигне до мир? 427 
БНР и БНТ между държавата и обществото: 1989-2015 140 
БНР и професионалното (само)осъзнаване на обществената медия 64 
БНР прави героични опити да бъде безпристрастна медия 73 
БНР: Информационният портал на общественото радио в България - експертен поглед върху обществения живот 90 
БНР: Информационният портал на общественото радио в България - експертен поглед върху обществения живот 163 
БНТ - телевизия на нацията или на обществото 74 
БНТ не бива да е рупор на властта 79 
БНТ трябва да бъде откъсната от финансовата зависимост от управляващите 83 
БНТ: Европейският дебат на сайта на обществената телевизия 89 
БНТ: Европейският дебат на сайта на обществената телевизия 162 
Боговете в нас: Отношението на съзнанието към тялото 9 
Боговете в нас: Отношението на съзнанието към тялото 42 
България: Обект от особен интерес в два геополитически сценария 148 
Българската историография за епидемиите от чума и холера в Османската империя 499 
Българската историография за епидемиите от чума и холера в Османската империя 544 
Българският лев във валутен механизъм 2. Възможно ли е изпълнение на критериите за членство в еврозоната в минималния срок от две години 251 
Българският лев във валутен механизъм 2. Възможно ли е изпълнение на критериите за членство в еврозоната в минималния срок от две години 379 
Бързо, лесно и без драми : Горещите тенденции в маркетинга 279 
В телевизията не можеш да наблюдаваш всички и да контролираш всичко 77 
Визуалната комуникация - решаващ фактор за успешно приобщаващо образование 459 
Влияние на биологични торове върху кафявото гниене (Monilinia spp.) и неприятелите при слива (Prunus domestica L.) 291 
Влияние на избрани фактори на макросредата върху логистичния сектор 359 
Влияние на микоризни гъби върху растежните прояви при различни черешови сортове в района на Кюстендил 286 
Влияние на технически и технологични параметри на вентилатор на въздушно ротационен разпръсквач върху разпределението на работната течност при третиране на трайни насаждения 287 
Влиянието на дигиталната трансформация върху бизнеса 228 
Влиянието на климатичните условия върху стойностите на коефициентите на родовитост при сортове от западноевропейската еколого-географска група 280 
Войната в Украйна е възможност за България за разшири влиянието си 416 
Войната в Украйна: забранена тема ли са мирните преговори? 426 
Войната и мирът : Отвъд образите, героите и митовете 557 
Войната и човекът: (не)релевентност на хуманитаризма? 428 
Войната на Русия в Украйна е и конфликт за контрол върху ресурси 420 
Войната срещу Украйна - настоящи и бъдещи рискове за България 418 
Войната, военното дело и армията (Социалнонаучни подходи към тяхното концептуализиране) : Т. 1 - 59 
Войната, военното дело и армията (Социалнонаучни подходи към тяхното концептуализиране) : Т. 1 - 430 
Времето и Другият: две перспективи в антропологичното разбиране за Времето 27 
Времето и Другият: две перспективи в антропологичното разбиране за Времето 554 
Все още носехме бремето на единствена телевизия, в чиято програма трябваше да има всичко 84 
Възможната свобода: От логосна метафизика към метафизична постъпка 16 
Възможностите на педагогическата комуникация 455 
Върнахме доверието в обществените медии 72 
Върху статуса на съдебната практика като източник на правото 386 
Глобалното съперничество между Ал Кайда и Ислямска държава - налагане на влияние и салафитско-джихадистка идеология 429 
Годишен доклад на Ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета : декември 2022 г. - декември 2023 г. 471 
Годишник на Академията на МВР 412 
Голямата лондонска чумна епидемия - здравни мерки и социални отражения 504 
Голямата лондонска чумна епидемия - здравни мерки и социални отражения 549 
Готовността за полагане на административен труд относно формиране на знания и умения на студентите по регионално развитие 244 
Готовността за полагане на административен труд относно формиране на знания и умения на студентите по регионално развитие 468 
Д-р Константин Стоилов - политик, държавник, законодател и адвокат (23 септември 1853- 23 март 1901) 402 
Д-р Константин Стоилов - политик, държавник, законодател и адвокат (23 септември 1853- 23 март 1901) 543 
Детският потенциал - мотивация и разгръщане в училищната среда 461 
Дигиталното поколение "Алфа", промяната на педагогическите модели и създаване на успешна образователна технология 448 
Динамика в регионалното развитие на общините с население между 10 и 30 хиляди в Източна България 246 
Доходът като източник на данъчни задължения на физическите лица 388 
Държавата беше бедна и това се отразяваше върху БНР 66 
Държавната телевизия в цял свят служи на правителството 76 
Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943-1944 г.) 541 
Ева Майдел - активен политически маркетинг в социалните медии, насочен към младите хора 127 
Ева Майдел - активен политически маркетинг в социалните медии, насочен към младите хора 200 
Евро в обектива: 10 факта за евробанкнотите 248 
Европейските избори (2019) и поведението на българските кандидати за членове на ЕП в официалните им профили и страници в социалните медии 120 
Европейските избори (2019) и поведението на българските кандидати за членове на ЕП в официалните им профили и страници в социалните медии 193 
Европейските избори през 2019 г. в съдържанието на българските онлайн медии 88 
Европейските избори през 2019 г. в съдържанието на българските онлайн медии 161 
Европейският икономически и паричен съюз и теорията за оптимална парична зона (критични бележки към представянето им от П. Кругман и М. Обстфелд) 235 
Европейският икономически и паричен съюз и теорията за оптимална парична зона (критични бележки към представянето им от П. Кругман и М. Обстфелд) 381 
Едрата шарка в периода на Седемгодишната война 505 
Едрата шарка в периода на Седемгодишната война 550 
Елена Йончева - профилите в социалните медии като собствени комуникационни канали на разследващ журналист 128 
Елена Йончева - профилите в социалните медии като собствени комуникационни канали на разследващ журналист 201 
Емил Радев от ГЕРБ - старт на нов мандат в ЕП и рестарт на социално-медиен профил 129 
Емил Радев от ГЕРБ - старт на нов мандат в ЕП и рестарт на социално-медиен профил 202 
Енергийната обезпеченост като частен случай на общата стопанска сигурност 223 
Епигенетика, социални науки, етика и политика 11 
Епигенетика, социални науки, етика и политика 50 
Етерично масло от лавандула - свойства и приложения 290 
Ефективно обучение по английска и американска литература чрез виртуални и визуални инструменти 447 
Ефективно обучение по английска и американска литература чрез виртуални и визуални инструменти 524 
Ефрем Чучков - един от най-видните дейци на Българското националноосвободително движение в Македония 542 
Журналистиката е огромна отговорност 65 
За монтажното мислене на фолклорния човек 35 
За монтажното мислене на фолклорния човек 478 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. 406 
Застраховането в България - икономически отпечатък и предизвикателства през развитието 431 
Защита на основните права в правото на Европейския съюз 392 
Защо БНТ трябва да се превърне в боксовата круша на политиците? 86 
Знание, организация и социална промяна 30 
Знание, организация и социална промяна 54 
Значение на Шенгенското споразумение за логистиката и веригата на доставките 362 
Значение на Шенгенското споразумение за логистиката и веригата на доставките 382 
Иво Христов - късно, но ударно включване в предизборната кампания с ясни позиции по европейски теми 130 
Иво Христов - късно, но ударно включване в предизборната кампания с ясни позиции по европейски теми 203 
Идентичността 3 
Идентичността 25 
Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии 141 
Изборите за ЕП през 2019 г.: Отразяване в българските онлайн медии 215 
Избрани диалози 38 
Измерване на качеството на логистичното обслужване чрез ключовите показатели за ефективност 363 
Изследване на жилищните цени и обуславящите тяхното изменение фактори 346 
Изследване на морфологични и качествени показатели на нови линии ориенталски тютюн от екотип Крумовград 288 
Изследване на основни химични показатели никотин, общи захари и общ азот при линии тютюн от екотип Крумовград 289 
Изследвания върху трудови ценности 1 
Изследвания върху трудови ценности 41 
Изследвания върху трудови ценности 238 
Илхан Кючюк - качествено поддържаните профили в социалните медии на скрития водач в листата на ДПС на изборите за ЕП през 2019 131 
Илхан Кючюк - качествено поддържаните профили в социалните медии на скрития водач в листата на ДПС на изборите за ЕП през 2019 204 
Имуществени данъци в контекста на индекса за междунардна данъчна конкурентоспособност 257 
Индивидуализъм, колективизъм и богатство на народите 236 
Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия 354 
Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия 493 
Иновативни технологични решения при управлението на веригата за доставки в сектора на цветната металургия 513 
Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките 373 
Иновационната политика на българските пристанищни оператори: фактор за повишаване на конкурентоспособността им 351 
Интегриране на LCA, LCC,S-LCA в оценката на устойчивостта на сградите в условията на кръгова икономика 227 
Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище 457 
Интеркултурна педагогика: размисли между теорията и реалността 436 
Интеркултурният диалог и съвременното обучение по "История и цивилизации" 456 
Искра Михайлова - свръхактивност в ЕП, но вяла кампания в социалните медии 132 
Искра Михайлова - свръхактивност в ЕП, но вяла кампания в социалните медии 205 
История на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“: 130 години от създаването му 467 
Как управлението на веригите на доставки спасява човешки животи - сравнителен анализ на бизнес логистиката и хуманитарната логистика 368 
Какво е боязънта? 19 
Какво е боязънта? 44 
Климентови четения за млади изследователи : Том 1 - 538 
Ключ към успешния бизнес 239 
Книгата Григорий Цамблак 537 
Кога метафорите престават да бъдат метафори 10 
Кой работи и кой е успешен в мултикултурна среда? 454 
Колкото по-слаба е една медия - толкова е по-зависима 80 
Комуникационната спирала - трансформации и конфликти 7 
Комуникационната спирала - трансформации и конфликти 61 
Комуникацията в образованието - вербални, визуални и виртуални технологии 443 
Комуникацията в образованието - вербални, визуални и виртуални технологии 522 
Комуникацията с децата и родителите в процеса на екологосъобразна дейност 465 
Комуникацията чрез езика като институция: езиково-антропологичен подход 26 
Комуникацията чрез езика като институция: езиково-антропологичен подход 532 
Корпоративна социална отговорност в логистиката в България 277 
Корпоративна социална отговорност в логистиката в България 352 
Корпоративно предприемачество : Изследване на български софтуерни фирми 232 
Корпоративно предприемачество : Изследване на български софтуерни фирми 527 
Криза на политиката през XXI век: Алтернатива между глобалното бъдеще и „ритуалната“ държава 212 
Културна чувствителност и професионални умения за общуване при консултиране в интеркултурна среда 453 
Към началото на прагматизма в България - възторг и откровение 18 
Лесотехнически университет - 70 години самостоятелно висше училище 476 
Лесотехнически университет - 70 години самостоятелно висше училище 561 
ЛИК 2 
Ловци на умове : I - 39 
Ловци на умове : I - 60 
Ловци на умове : I - 479 
Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. 142 
Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. 528 
Метафоричният тренинг в обучението на студентите 444 
Методика на обучение при използване на огнестрелно оръжие от полицейските органи 414 
Методологическо конструиране в социалния анализ : Том 1 - 36 
Методологическо конструиране в социалния анализ : Том 1 - 57 
Методология на научното изследване в туризма 6 
Методология на научното изследване в туризма 375 
Минералните води в България като ресурс за местно развитие 245 
Минералните води в България като ресурс за местно развитие 496 
Мисия и отдаденост. Посвещава се на 33-годишнината от основаването на Синдиката на българските учители 240 
Мисия и отдаденост. Посвещава се на 33-годишнината от основаването на Синдиката на българските учители 469 
Мотивиране на студенти за разработване на дидактични материали, оптимизиращи педагогическата комуникация 445 
Мощна хибридна зарядна станция за електромобили с фотоволтаична централа и батерии 225 
Мощна хибридна зарядна станция за електромобили с фотоволтаична централа и батерии 489 
Музикално-педагогическата комуникация на бъдещия начален учител 463 
На борсовата сцена 249 
Насоки за ограничаване на риска от кражби на товари във веригите на доставки 366 
Националната конституционална идентичност в ЕС. Смисъл и механизми за защита 391 
Не може да получаваш пари от държавата и да си слагаш титлата "обществена медия" 67 
Неолиберализмът на Фридрих фон Хайек като опит за разобличаване на колективизма и централизираната икономика 12 
Неолиберализмът на Фридрих фон Хайек като опит за разобличаване на колективизма и централизираната икономика 226 
Никой нямаше интерес от една силна телевизия 85 
Новата парадигма : Различните правила за бизнеса 217 
Образцовите отклонения във философстването на Димитър Зашев 20 
Обучението по "История и цивилизации" в социалната мрежа Facebook - възможности и предизвикателства 138 
Обучението по "История и цивилизации" в социалната мрежа Facebook - възможности и предизвикателства 451 
Обхват на проверката на съда при искане за спиране на регистърното производство 398 
Общински инвестиции и източници за тяхното финансиране 260 
Общински инвестиции и източници за тяхното финансиране 411 
Опитите на средновековните градски власти за справяне с черната смърт (XIV-XV в.) 500 
Опитите на средновековните градски власти за справяне с черната смърт (XIV-XV в.) 545 
Оптимизиране на педагогическата комуникация в условията на музикалнотворческа дейност в детската градина и началното училище 462 
Особености на виртуалната педагогическа реторика в Едмодо 446 
Особености на виртуалната педагогическа реторика в Едмодо 523 
От екологичен детерминизъм към нови екологии 22 
От екологичен детерминизъм към нови екологии 491 
От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. 508 
От черната смърт до холерата : Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV - XIX в. 558 
Отбрана и устойчива демокрация 419 
Отворени образователни ресурси в обучението по английска/американска литература в профилираните гимназии 442 
Отворени образователни ресурси в обучението по английска/американска литература в профилираните гимназии 521 
Отговорност на сътрудниците в неперсонифициран консорциум за общо поетите задължения към трети лица 408 
Отказът от реформи направи прехода в България тъй дълъг и скъп 78 
Отново за принципите на гражданския процес 400 
Относно предложените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел 401 
Отношенията ЕС - САЩ при предаване на лични данни след решението Schrems II (Шремс II) та Съда на Европейския съюз 394 
Оценка по критериите на Gartner на системите за управление на склад разработени от български компании 353 
Парадоксът с цените на жилищата 281 
Педагогическа комуникация и технологии: електронни ресурси в обучението по религия в УниБИТ 440 
Педагогическа комуникация и технологии: електронни ресурси в обучението по религия в УниБИТ 519 
Педагогическата комуникация : В условията на криза 146 
Педагогическата комуникация : В условията на криза 474 
Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще 144 
Педагогическата комуникация : Настояще и бъдеще 472 
Педагогическата комуникация : Социална и емоционална 147 
Педагогическата комуникация : Социална и емоционална 475 
Педагогическата комуникация : Традиционна и дигитална 145 
Педагогическата комуникация : Традиционна и дигитална 473 
Перспективи за семеен живот и родителство в контекста на семейната педагогика 58 
Петър Витанов - опит за изграждане на образа на млад политик с недостатъчна употреба на социалните медии 133 
Петър Витанов - опит за изграждане на образа на млад политик с недостатъчна употреба на социалните медии 206 
По пътя на енергийната независимост 224 
По силата на своята програма БНТ е обществена медия 81 
Повишаване ефективността на веригите на доставки на термална минерална вода 360 
Повишаване ефективността на веригите на доставки на термална минерална вода 495 
Погребване на ниско- и средноактивни отпадъци 492 
Погребване на ниско- и средноактивни отпадъци 510 
Политическият екзистенциализъм на Карл Шмит 17 
Политическият екзистенциализъм на Карл Шмит 210 
Популяризиране на успехи на класа през социалните мрежи 139 
Популяризиране на успехи на класа през социалните мрежи 452 
Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупени лични предпазни средства на работниците и служителите в условията на епидемична обстановка 272 
Преглед на печата. 100 интригуващи статии от старите вестници (1884-1943) 5 
Преглед на печата. 100 интригуващи статии от старите вестници (1884-1943) 555 
Предизвикателства пред веригата за резервни части в ИТ индустрията 367 
Предизвикателства пред веригата за резервни части в ИТ индустрията 516 
Предизвикателства пред работната сила на сектор "Транспорт, складиране и пощи" в условията на дигитална трансформация 364 
Предоставяне на информация в НАП за 2023 г. 256 
Предоставяне на информация в НАП за 2023 г. 271 
Предпоставки за ефективна педагогическа комуникация 438 
През 90-те години беше важно БНР да се развие като реална обществена медия 68 
Преобразуване на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2023 година 269 
Приложение на симулацията и технологията на дигиталния близнак при проектиране на веригата на доставките 350 
Принципи и ценности на Европейския съюз в областта на изкуствения интелект 517 
Принципът на добра администрация в правото на ЕС и АПК 387 
Приобщаващото образование и мястото на българския учител в него 460 
Проблеми и развитие на европийската енергийна геополитика и търсене на решения 243 
Проблеми на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България в контекста на устойчивото развитие 263 
Проблеми на обучението по счетоводство във висшите учебни заведения в България в контекста на устойчивото развитие 433 
Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" 87 
Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" 503 
Проблемът за заразните и епидемичните болести по страниците на възрожденския вестник "Время" 548 
Проблемът за съавторството в часовете по литература в гимназиалния курс 450 
Проблемът за участието в социологическото изследване 31 
Проблемът за участието в социологическото изследване 55 
Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания 34 
Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания 56 
Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания 526 
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г. 255 
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г. 270 
Промени в Закона за счетоводството от 19.12.2023 г. 267 
Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2024 година 405 
Промените в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда 242 
Промените в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда 432 
Променящата се роля на България покрай войната в Украйна 417 
Пространствено и транспортно моделиране в градска среда на ниво община (по примера на община Стара Загора) 372 
Пръстовият отпечатък в качеството на подпис в документ 399 
Пътеписните бележки на проф. Йордан Иванов от първото му пътуване из Македония през 1906-1908 г. 529 
Пътеписните бележки на проф. Йордан Иванов от първото му пътуване из Македония през 1906-1908 г. 540 
Пътят към утвърждаване на вземането като самостоятелен и прехвърлим обект на граждански правоотношения. Възникване на pactum de non cedendo 390 
Радан Кънев - политик 2.0 134 
Радан Кънев - политик 2.0 207 
Радиото и телевизията можеха да се управляват под една шапка само в условията на комунизма 75 
Радиото само отвоюва своята независимост и я брани всеки ден 71 
Радиото се ползваше с доверието на хората 69 
Разговорните подчинителни съюзи в тетралогията на Димитър Талев 530 
Разпит на служител под прикритие 395 
Реакция на черешови сортове и хибриди към ниски зимни температури и засушаване 284 
Регулаторната рамка допуска корпоративните цели да се налагат над обществения интерес 70 
Ректорите от Първия випуск [на Стопанска академия "Д. А. Ценов"] : протоколите разказват... 470 
Ректорите от Първия випуск [на Стопанска академия "Д. А. Ценов"] : протоколите разказват... 559 
Религията: Символната логика на модерните общества 24 
Религията: Символната логика на модерните общества 47 
Рефлексивна антропология 29 
Ритуал и видове ритуално действие (увод в антропологическото познание за ритуала) 23 
Ритуал и видове ритуално действие (увод в антропологическото познание за ритуала) 477 
Ръженът на Витгенщайн. Историята на един десетминутен спор между двама велики философи 40 
С никой от нас не започва и не свършва историята на БНТ 82 
Сайтът actualno.com: Присъствие на теми и от дневния ред на ЕС 107 
Сайтът actualno.com: Присъствие на теми и от дневния ред на ЕС 180 
Сайтът blitz.bg: Европейските избори - повод за създаване на сензеционно съдържание без посочен автор 92 
Сайтът blitz.bg: Европейските избори - повод за създаване на сензеционно съдържание без посочен автор 165 
Сайтът capital.bg: Европейските избори от гледната точка на икономическо издание 108 
Сайтът capital.bg: Европейските избори от гледната точка на икономическо издание 181 
Сайтът clubz.bg: Отразяване на националните теми с елементи от европейския дневен ред 106 
Сайтът clubz.bg: Отразяване на националните теми с елементи от европейския дневен ред 179 
Сайтът dariknews.bg: Почти "Дарик" 97 
Сайтът dariknews.bg: Почти "Дарик" 170 
Сайтът dnes.bg: Липса на аналитично съдържание 94 
Сайтът dnes.bg: Липса на аналитично съдържание 167 
Сайтът epicenter.bg: Копи/пейст журналистика, наклонена към предизборната кампания на социалистите 110 
Сайтът epicenter.bg: Копи/пейст журналистика, наклонена към предизборната кампания на социалистите 183 
Сайтът fakti.bg: Широк поглед върху политическите играчи 95 
Сайтът fakti.bg: Широк поглед върху политическите играчи 168 
Сайтът frognews.bg: Анонимни политически предизборни кампании 101 
Сайтът frognews.bg: Анонимни политически предизборни кампании 174 
Сайтът glasove.com: Европейските избори като противопоставяне между БСП и ГЕРБ 111 
Сайтът glasove.com: Европейските избори като противопоставяне между БСП и ГЕРБ 184 
Сайтът lentata.com: Отсъствие на темата за европейските избори 117 
Сайтът lentata.com: Отсъствие на темата за европейските избори 190 
Сайтът mediapool.bg: Информираност отвъд българската тематика 104 
Сайтът mediapool.bg: Информираност отвъд българската тематика 177 
Сайтът monitor.bg: Медийно съдържание без отразяване на теми от дневния ред на ЕС 112 
Сайтът monitor.bg: Медийно съдържание без отразяване на теми от дневния ред на ЕС 185 
Сайтът news.bg: Медията, която не се фокусира предимно върху поведението на политиците 100 
Сайтът news.bg: Медията, която не се фокусира предимно върху поведението на политиците 173 
Сайтът novini.bg: Отразяване на дневния ред на кандидатите за членове на ЕП на ГЕРБ 103 
Сайтът novini.bg: Отразяване на дневния ред на кандидатите за членове на ЕП на ГЕРБ 176 
Сайтът offnews.bg: Отразяване на поведението на политиците от онлайн медия, ползваща се с високо доверие и популярност 96 
Сайтът offnews.bg: Отразяване на поведението на политиците от онлайн медия, ползваща се с високо доверие и популярност 169 
Сайтът pik.bg: Неетични практики и липса на безпристрастност и обективност в отразяването 98 
Сайтът pik.bg: Неетични практики и липса на безпристрастност и обективност в отразяването 171 
Сайтът segabg.com: Без изненади, освен лошата организация на сайта 105 
Сайтът segabg.com: Без изненади, освен лошата организация на сайта 178 
Сайтът standartnews.com: Стандартно, но слабо отразяване 114 
Сайтът standartnews.com: Стандартно, но слабо отразяване 187 
Сайтът svobodnaevropa.bg: Качествена журналистика и собствен дневен ред 113 
Сайтът svobodnaevropa.bg: Качествена журналистика и собствен дневен ред 186 
Сайтът terminal3.bg: Бутиково издание, отразяващо теми от европейския дневен ред 118 
Сайтът terminal3.bg: Бутиково издание, отразяващо теми от европейския дневен ред 191 
Сайтът trud.bg: Опит за баланс, водещ към липса на информативна стойност за избирателя 109 
Сайтът trud.bg: Опит за баланс, водещ към липса на информативна стойност за избирателя 182 
Сайтът vesti.bg: Европейските избори през призмата на една от най-четените онлайн медии в България 91 
Сайтът vesti.bg: Европейските избори през призмата на една от най-четените онлайн медии в България 164 
Сайтът webcafe.bg: пит за спазване на журналистическите стандарти 99 
Сайтът webcafe.bg: пит за спазване на журналистическите стандарти 172 
Сайтът на Нова телевизия: Популярност и продуктивност 93 
Сайтът на Нова телевизия: Популярност и продуктивност 166 
Сайтът на новините на bTV: Неутрално отразяване, собствено съдържание и сравнително балансиран дискурс 102 
Сайтът на новините на bTV: Неутрално отразяване, собствено съдържание и сравнително балансиран дискурс 175 
Сайтът на телевизия "Европа": Предимно видео съдържание 119 
Сайтът на телевизия "Европа": Предимно видео съдържание 192 
Сайтът на телевизия "Канал 3": Онлайн медия на телевизия без допълнителна добавена стойност 116 
Сайтът на телевизия "Канал 3": Онлайн медия на телевизия без допълнителна добавена стойност 189 
Сайтът на телевизия Bulgaria ON AIR: Наличие на качествено медийно съдържание 115 
Сайтът на телевизия Bulgaria ON AIR: Наличие на качествено медийно съдържание 188 
Световната икономика (през 2024 г.) - в търсене на изход от сложния и опасен кръстопът 231 
Свидетелските показания и тайната на изповедта 397 
Сергей Станишев от БСП - битка за лидерство с всички средства 135 
Сергей Станишев от БСП - битка за лидерство с всички средства 208 
Серийната престъпност в България: криминологична характеристика и съдебна практика 389 
Синята хризантема 535 
Сифилисът в Руската империя - проблеми и търсене на решения 506 
Сифилисът в Руската империя - проблеми и търсене на решения 551 
Смърт 536 
Собствеността и остатъкът : Между приобщаващо докосване и завладяващото хващане 13 
Собствеността и остатъкът : Между приобщаващо докосване и завладяващото хващане 407 
Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт 137 
Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт 437 
Специфики и характеристики на уроците по литература за 12. клас в платформата "Уча.се" 449 
Специфики и характеристики на уроците по литература за 12. клас в платформата "Уча.се" 525 
Списание "15" 49 
Сравнително изпитване устойчивостта на образци фасул към склеротинийно гниене (Sclerotinia sclerotiorum) чрез директен и индиректен метод 283 
Сражения, болести и опустошения в Тридесетгодишната война: 400 години от кампанията на Рейнския палатинат през 1622 г. 502 
Сражения, болести и опустошения в Тридесетгодишната война: 400 години от кампанията на Рейнския палатинат през 1622 г. 547 
Становища, резолюции и анализи на Икономическия и социален съвет на Република България (2003-2023 г.) 51 
Старобългарската глаголица като графична система 534 
Статистическо изследване на цените на жилищата в България 53 
Статистическо изследване на цените на жилищата в България 230 
Статични и динамични оценки на вероятността за миграция в Германия 52 
Статични и динамични оценки на вероятността за миграция в Германия 151 
Стимулиране на интереса на бащите към образователния процес в детската градина 464 
Счетоводно отчитане на лихвен суап към банков заем според НСС 268 
Съвременен поглед върху взаимоотношенията Турция - Европа 213 
Съвременен поглед върху взаимоотношенията Турция - Европа 553 
Съвременната външна политика на Турция - противоречивост или реалност 214 
Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities) 247 
Създаване на устойчива стойност чрез веригите за доставки на облекло 358 
Създаване на устойчива стойност чрез веригите за доставки на облекло 494 
Съзнание, предмет, значение. Външният корелат на съзнанието и въпросът за значението 8 
Сърцето на успеха: Хора, екипи, среда 275 
Съставяне на финансовите отчети на строителните предприятия в условия на дигитализация 273 
Съучастие в престъпление. Теория и съдебна практика 409 
Тактика за провеждане на разпит на свидетел с тайна самоличност по досъдебни производства, свързани с разследването на организираната престъпност 396 
Теории за масовата комуникация 62 
Теории за масовата комуникация 143 
Теория на партизанина. Случайна бележке относно понятието за политика 216 
Теория на партизанина. Случайна бележке относно понятието за политика 560 
Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието 439 
Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието 518 
Технологиите в самостоятелната учебно-познавателна дейност за формиране на професионални компетенции 441 
Технологиите в самостоятелната учебно-познавателна дейност за формиране на професионални компетенции 520 
Технологични тенденции в полза на конкурентоспособността на веригата на доставките 361 
Технологични тенденции в полза на конкурентоспособността на веригата на доставките 515 
Тромб в системата. Един от най-важните въпроси за Близкия изток е: ще се променя ли Иран? 150 
Уединеният Константин 533 
Уединеният Константин 556 
Универсалната международна компетентност или компетентност на съд по необходимост - имат ли почва у нас според Европейския съд по правата на човека? 393 
Управление на човешките ресурси 241 
Управление на човешките ресурси 278 
Финансови възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 259 
Финансови възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 378 
Финансови възможности на потенциалните бенефициенти за съфинансиране на ВиК проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 384 
Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти 237 
Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти 258 
Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти 383 
Финансови инструменти за реализация на общински инвестиционни проекти 410 
Формиране и развитие на екипи в позитивна образователна среда 458 
Холерата сред съюзническите войски по време на Кримската война, 1853-1856 г. 507 
Холерата сред съюзническите войски по време на Кримската война, 1853-1856 г. 552 
Цветелина Пенкова - отсъствие преди 2019 г. и засилено присъствие в социалните медии след обявяване на кандидатурата й 136 
Цветелина Пенкова - отсъствие преди 2019 г. и засилено присъствие в социалните медии след обявяване на кандидатурата й 209 
Червени флагове пред икономическата сигурност 149 
Черна книга на правителственото разхищение в България 153 
Човекът - възраст и поколение (I част). Призмата на възрастта 28 
Чумните епидемии в османската столица: опитът на хабсбургските дипломати от втората половина на XVI в. 501 
Чумните епидемии в османската столица: опитът на хабсбургските дипломати от втората половина на XVI в. 546 
Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България 234 
Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България 380 
Ще имат ли ефект мерките от зелената сделка върху енергийната бедност в България 509 
About the River Low Flow and Hydrological Drought Data Quality 486 
Accumulation of Sr-90 in Plants Grown on Soils Typical for Bulgaria 483 
Agricultural waste utilization for biomethane and algae-based fertilizer production for circular economy 333 
Analysis of return on asset for Buku IV: Jakarta interbank spot dollar rate, capital adequacy ratio and loan-to-deposit ratio 254 
Analysis of the influence of assets structure, earning volatility and financial flexibility on capital structure and corporate performance in manufacturing sector companies on the IDX 252 
Application of genotype by yield trait biplot approach for selection of winter barley varieties 342 
Arcitectural and construction solutions for the technological spaces of agricultural clusters located in an arcology skyscraper 330 
ASEAN Political Securoty Community: Development of Multilateral Cooperative Frameworks and Further Challenges 159 
Assessment of the impacts of the meteorological drought on the Livestock Setor in the Province of Taza, Morocco 307 
Bioagent and plant extract strategy of control against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) of greenhouse cucumber 336 
British Imperial Defence in the Mediterranean during the Second World War: Focusing on the Battle of Crete and the Siege of Malta 425 
Bulgarian varieties of perennial forage grasses developed at the Institute of Forega crops - Pleven 313 
China and the Liberal International Order: Decreasing Affinity, Seeking Primacy 376 
Coercive Diplomacy for Political Objective: North Korea Threatened the Moon Jae-in Administration of South Korea 158 
Comparative biometric characteristics of the organic in the female part of the flower in seedless varieties of vines (Vitis vinifera L.) 315 
Compliance with accounting standards by Jordanian SMEs 221 
Compliance with accounting standards by Jordanian SMEs 265 
Covid-19 Vaccine Hesitancy and National Security - A Serbian Case Study 422 
Covid-19 Vaccine Hesitancy and National Security - A Serbian Case Study 498 
Desk audit in the state audit system 266 
Differences in seedling age in several lowland varieties of cauliflower (Brassica oleraceae L.) for cultivation development efforts in Kabupaten Karawang 341 
Discrete Element Method (DEM) simulation of three-dimensional forces of full-scale mouldboard plow on paddy soil 312 
Does ''Taiwan can help'' Apply to Taiwan itself? Taiwan`s Assessment of the People`s Liberation Army`s Joint Operations against Taiwan and the Development of Taiwan`s National Defense System 424 
E-CMR – трудности при внедряването 355 
Eco-Friendly Lighting for Energy Efficiency, Health, and Comfort 487 
Education 4.0, innovative practices in higher education and Covid-19 434 
Effect of different cryoprotectants, equilibration time, and warming regiments on canine spermatozoa after vitrification using coconut water extender 345 
Effect of inclusion insect meals in feed on performance, blood biochemival and immune parameters of layer hens 323 
Effect of main agronomy factors on the productivity and physical characteristics of common winter wheat (Triticum aestivum L.) grown under conventional and transitional-organic production 294 
Effect of the main soil tillage systems on the productivity and yield structural elements of sunflower (Helianthus annuus L.) - hybrid Deveda 310 
Effects of Causation and Stewardship in Crime in Law 385 
Energy independent temperature sensor with fiber optic interface for application in agriculture 329 
English and Sustainable Language: Collective Consciousness in Bangladesh 14 
English and Sustainable Language: Collective Consciousness in Bangladesh 531 
Essentials of Supply Chain Management 369 
ETIR – бъдещето при международните превози 356 
Evaluation of soil quality index in different types of land use for Theobroma cacao L. development in Kebonagugn subdistrict, Pacitan district 309 
Evaluation of the resistance to P. triticina of Bulgarian common and durum wheat cultivar under controlled conditions and in infection field 338 
Evaluation resistance to detach the pod`s pedicels of chicpea (Cicer arietinum L.) accessions, part of the Bulgarian chicpea collection 335 
Exploring the impact of technology acceptance model constructs on consumer behavior in SMEs: With a focus on E- marketing strategies 220 
Factor affecting workplace apirituality, job satisfaction and organizational citizenship behavior: Evidence from Indonesia 219 
Factors influencing climat change adaptation practices and their impacts on food security dimensions in horticultural crops evaluated using PLS-SEM analysis 328 
Farmers` attitude to implementation of cap greening practices in both the Blagoevgrad and Kyustendil regions in Bulgaria 282 
Financial literacy, financial inclusion and financial statements on MSMEs performance and sustainability with business length as a moderating variable 253 
First report of Fusarium asiaticum and Fusarium incarnatum in Algeria, and evaluation of their pathogenicity on wheat crown rot 320 
Forecasting the competitiveness of the agrarian sector of Ukraine in the conditions of War and European integration 305 
Fusarium species producers of trichothecenes in wheat - characteristics and control- Review 343 
Gas exchange, carbon metabolism and biomass in Clusia grandiflora submitted to water deficit and evaluation period 348 
Genetic diversity analisys of indigenous pomegranate (Punica granatum L.) germplasm lines 301 
Green accounting, CSR disclosure, film value, anad profitability mediation 264 
Green accounting, CSR disclosure, film value, anad profitability mediation 488 
Heterosis and combining ability in intraspecific (G. hirsutum L.) and intrespecific (G. hirsutum L. x G. barbadense L.) cotton hybrids 300 
How to Sustainably Deal with Environmental Stress Challenges against Global Climate Change 482 
Hybridological analysis of inheritance of length and width of leaves in hybrid combinations Burley tobacco 296 
Identification of sunflower seed pathogens and their effect on seed germination against the background of plant damage by Septoria leaf spot 299 
Improvement of fatty acid profile in breads supplemented with chestnut, pumpkinq and rosehip flours 318 
Influence of different norms of fertilizars and application of growth stimulant on growth, development and productivity of sweet pepper variety in the conditions of Kashkadarya region 297 
Influence of drought on the heading in Bulgaria triticale 292 
Institutional building and change management framework for ICT/CYBER collaborative network organizations 512 
Interdependence between actors in the system and their role in increasing the performance of agribusiness in Albania - in focus Olive branch 304 
International Business 377 
Irrigation rate and fertilization as factors determining yield in tomatoes - mid-early outdoor production 332 
Isolation and moleculer characterization of Fusarium solani as a causal agent of Fusarium wilt on cowpea (Vigna unguicukata) 324 
Lathyrus diversity: resources with different origin with relevance to crop improvenent 302 
Macronutrient content and export with biomass and lysimetric water from a field experiment with barley (Hordeum vulgare L.) grown as after-effect 314 
Maximum Runoff from Stormwater Catchments in the Territory of Karlovo State Forestry, Bulgaria 484 
Mechanisms of inheritance in durum wheat genotypes 344 
Mental Health Analysis Using Philosophical Tenets 15 
Mental Health Analysis Using Philosophical Tenets 43 
Mutagenesis as tool for enhancement of fatty acid composition of rapeseed (Brassica napus L.) 340 
Nanoinsecticide toxicity of the essential oil of Eucalyptus camaldulensis towart date palm white scale insect Parlatoria blanchardii 326 
New genetic diversity of winter two-row barley lines resistant to Loose smut Ustilago nuda (Jensen) Rostrup 298 
Nitrogen balance at the maize cultivation in Southern Bulgaria under anthropogenic loading 337 
Novum Testamentum in Vetere Latet, Vetus Testamentum in Novo Patet 48 
OPPORTUNITIES TO IMPROVE INTERNAL QUALITY IN SUPPLY CHAIN EDUCATION 365 
OPPORTUNITIES TO IMPROVE INTERNAL QUALITY IN SUPPLY CHAIN EDUCATION 435 
Organizational and finansial support of investment project management in the economic development of the regions of Ukraine 218 
Organizational and finansial support of investment project management in the economic development of the regions of Ukraine 276 
Pepper vein mottling virus (PVMV)- нов вирус по тютюна в България 285 
Phenotypic deversity and fruit characterization of eggplant (S. melomgena L.) landraces in IPGRQ Sadovo genebank 321 
Phytoecological distribution of plant communities of two dominant tree species and their dendrochronological analysis in Jhika Gali, Murree, Pakistan 334 
Polis : Журнал за политика и сигурност 415 
Politicka misao : Croatian Political Science Review 152 
Population and geographical distribution analysis of the Rhodope Tsigai sheep 322 
Preliminary report on stem and root rot, a novel disease of cultivated Mursalitza mountain tea (Sideritis scardica Griseb.), first observed in Bulgaria 317 
Productivity and stability of grasses in the Middle Balkan Mountains region 311 
Productivity of sweet sorghum in conditions of ecological production 308 
Productivity of sweet sorghum in conditions of ecological production 490 
Reassessing the"Nuclear Winter" theory: Current Research on the Climate Effects of Nuclear war and its Implications for Security and Nuclear Deterrence 423 
Russia`s Constitutional reform in the Second Putin administration: Presidential power in the Russian Political System 157 
Russia`s Constitutional reform in the Second Putin administration: Presidential power in the Russian Political System 404 
Screening of Inverdale (FecXI), Hanna (FecXH), Belclare (FacXB), Galway (FacXG) and Boorola (FecB) mutations in Karayaka sheep breed 325 
Security & Strategy 413 
Social Media Capacity on Customer Attraction in Small, Medium and Entrepreneurial Companies in Semnan Industrial Town 63 
Social Media Capacity on Customer Attraction in Small, Medium and Entrepreneurial Companies in Semnan Industrial Town 347 
State aid for excise duty refund of fuels used in agriculture in Bulgaria in the context of the common European green policy 306 
Study of the Earliest Symptoms of Plum Pox in the Sofia Valley and Vratsa Region 295 
Study of the relationship between fluorescence type and percentage content of good-quality cocoons of the silkworm Bombyx mori L. breeds and hybrids 327 
Survey of geological materials for the purpose of reclamation 331 
Sustainable Logistics and Supply Chain Management. Principles and Practices for Sustainable Operations and Management 370 
Sustainable Supply Chains 371 
Technological evaluation and determination of the traits stability in breeding materials in the early generations 293 
Tehnological characteristic, aromatic profile and biological potential of wines from the local white wine variety Kokorko 319 
Test of bio-insecticidal activity of tobacco extracts against Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) 339 
The 2019 Pulwama Crisis and India-Pakistan Deterrence Stability in the New Era 160 
The Concept of Awkward Powers in Foreign Relations: Comparative Analysis of Canada and the European Union 156 
The Continuing Socio-Political Appeal of Thermopylae Symbolism and the War in Ukraine 211 
The effect of tourism revenues and inflation on econoomic growth in Balkan countries 222 
The effect of tourism revenues and inflation on econoomic growth in Balkan countries 374 
The Failure of the Nagorno-Karabakh Conlict Resolution: Shortcomings of Facilitative Mediation or an Unsuitable Mediator? 155 
The New Palgrave Dictionary of Money and Finance : In 3 Volumes 261 
The New Palgrave Dictionary of Money and Finance : In 3 Volumes 262 
The Original Technicality of the Human Being 21 
The relstionship between Violence and Participation in Armed Conflict: Evidence from Croatia`s Homeland War 421 
The study of the utilization of wuluh starfruit (Averrhoa bilimbi L.) in cottage cheese from goat milk prepared with acidification method based on physicochemivcal properties and organoleptic evaluation 316 
The yield of cucumber hybrids in double cultivation at different mineral nutrition and stand density 303 
Thucydides and Hobbes on Epidemics and politics: From the Plague of Athens to England`s Rabies 154 
Thucydides and Hobbes on Epidemics and politics: From the Plague of Athens to England`s Rabies 497 
Waste Products as Improver in Technosols and Natural Soils in Bulgaria 485 
Water Balance Method for Estimating the Surface Runoff Resource 481 
Woman`s Rights, Peace and Democracy: A problematic relationship 403 
Women and Christianity in Southwestern Nigeria from 19th to mid-20th Century: Implication for Contemporary Churches in Nigeria 46 
Women and Christianity in Southwestern Nigeria from 19th to mid-20th Century: Implication for Contemporary Churches in Nigeria 480 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Finance - dictionary 261, 262
International business enterprises - management 377
Supply chain management 369, 370, 371
Академия на МВР - годишници 394, 395, 396, 414
Антична литература – конференции 538
Антични автори 38
Антропология - НБУ - сборници 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 47, 54, 55, 56, 60, 477, 478, 479, 491, 526, 532, 554
Българска литература 535, 536
Българска литература - история 533, 556
Верига на доставки - управление 369, 370, 371
Вестници, български 5, 555
Висше образование 467
Война - политология 59, 430
Война - социология 59, 430
Гражданско право 408
Духовници, славянски - история 533, 556
Европейски съюз – финанси 237, 258, 383, 410
Езикознание 534
Застраховане - история - България 431
Избори - Европейски парламент 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 215
Инфекциозни болести - епидемология - 14-19 век - конференции 87, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 558
Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 40
Карл Шмит (1888-1985) 216, 560
Комуникации 144, 145, 146, 147, 472, 473, 474, 475
Комуникация - теория - учебници за ВУЗ 62, 143
Корпоративно предприемачество 232, 527
Лесотехнически университет (ЛТУ) - история 476, 561
Литература 537
Логистика - УНСС - конференция 277, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 373, 382, 435, 493, 494, 495, 513, 514, 515, 516
Лудвиг Йозеф Йохан Витгенщайн (1889-1951) 40
Медии - България 89, 140, 142, 162, 528
Медии - България, след 10 ноември 1989 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Медии - социални аспекти 7, 61
Минерални води - България 245, 496
Музика 142, 528
Наказателно право - теория и практика 409
Недвижима собственост 346
Общини - България 259, 378, 384
Общински инвестиции - България 237, 258, 260, 383, 410, 411
Околна среда - опазване 492, 510
Онлайн медии 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Педагогика 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 472, 473, 474, 475, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Пенсионна система - България - монография 242, 432
Периодичен печат 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 376, 403, 404, 421, 422, 423, 424, 425, 497, 498
Периодичен печат - България 53, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 239, 243, 252, 253, 254, 257, 264, 265, 266, 273, 274, 275, 276, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 374, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 416, 417, 418, 419, 420, 426, 427, 428, 429, 488, 489, 490, 543, 553
Периодични издания, английски 63, 152, 347, 385, 413, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
Периодични издания, български 1, 2, 5, 41, 52, 151, 153, 233, 234, 235, 236, 238, 250, 251, 263, 280, 379, 380, 381, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 412, 414, 415, 433, 434, 509, 512, 529, 530, 539, 540, 541, 542, 555
Платон (427 г. пр.н.е. - 347 г. пр.н.е.) 38
Преподаватели от УНСС 243, 257, 273, 274, 349, 398, 401, 428
Прочути личности - биографии 557
Регионално развитие - България 246
Семейство - социални проблеми 58
Синдикат на българските учители - дейност 240, 469
Синдикати - работодателски организации 240, 469
Славянски литератури – конференции 538
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1, 41, 52, 151, 233, 234, 235, 236, 238, 250, 251, 263, 379, 380, 381, 433, 434, 509, 512
Социални мрежи 137, 437
Списания, български 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 148, 149, 150, 210, 211, 217, 226, 248, 249, 255, 256, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 279, 280, 281, 405, 406, 407, 480, 517, 531
Списания, международни 152
Старобългарска литература – конференции 538
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 470, 559
Транспорт – България – управление и организация 372
Туризъм - България 6, 375
Университети 467
УНСС - конференции 247
УНСС - отчет 471
Управление и администрация - образование 244, 468
Управление на човешки ресурси - учебници за ВУЗ 241, 278
Философия – история – сборници 37
Християнство 48
Ядрена индустрия - България - алманах 511

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

accounting 264, 488
accounting standards 221, 265
adaptability 311
agrarian sector 305
agribusiness 304
agricultural industries 330
agricultural sector 292, 313, 324, 327, 335, 340
agriculture 295, 298, 301, 302, 306, 310, 312, 320, 321, 323, 326, 329, 336, 341, 342
agriculture production 297, 299, 314, 317, 333, 334, 338, 343
animal husbandry 345
asset 252
bank debt 254
biodiversity 321
biological control 336
biological regeneration 331
bTV 102, 175
business logistics 369, 370
capital 254
capital structure 252
change management 512
circular economy 333
climate 423
climate change 328, 482
cluster analysis 315
comparative analysis 156
competitiveness 305
concentration 322
conflict 155, 421
construction 157, 404
consumer behavior 220
Corporate Social Responsibility (CSR) 370
COVID-19 434
Covid-19 vaccines 422, 498
crisis 160
cybersecurity 512
decision making 369
democracy 403
development 159, 424
diplomacy 158
distance education 434
distribution 334
dog 345
drought 292
earned value 252
economic growth 222, 374
energy 329
environmental development 482
ethics 370
European integration 305
excise 306
Facebook 121, 138, 139, 194, 451, 452
facilitative mediation 155
farmers 282
fertilizer application 337
fertilizer system 303
field production 332
financial control 266
financial education 434
financial inclusion 253
financial literacy 253
financial reporting 221, 265
financial statements 253
FoBO ефект 233, 250
FoMO ефект 233, 250
food products 318
food security 328
gas 340, 348
genetic control 300, 344
genetic diversity 298, 301
geological material 331
government 218, 276
grain 311
greening 282
households 328
influence 297
innovations 218, 276
international business 377
international relations 376
job satisfaction 219
liberalism 156, 376
livestock production 307
logistics 370, 371
maize 337
management 377
marketing 220
Milk 316
motivation 282
MSMEs 253
multiple methodology 325
national security 422, 424, 498
networks 218, 276
nuclear energy 423
organic production 294, 308, 490
organizational behavior 219
payment 282
performance 323
political objective 158
political system 157, 159, 404
population size 322
principal component analysis (PCA) 309
problem solving 369
productivity 300, 310
profitability 264, 488
quality 293
reforms 157, 404
risk 322, 370
security 159, 423
seedling age 341
sheep industry 325
SMEs 220, 221, 265
soil 309, 312
soil moisture 332
solar 329
state 154, 497
STEER методическа рамка 359
subsidies 306
sustainability 221, 265
sustainable development 482
taxation 266
technological evaluation 293
technological innovations 330
tobacco products 296, 339
tourism 222, 374
transition 294
vine 315
violence 421
war 305, 421, 423, 425
water stress 348
wine 319
woman's rights 403
workplace 219
XX век 40, 62, 143
адвокати 402, 543
административен труд 244, 468
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 387
Ал Кайда 429
амортизации 274, 349
анализ 98, 171, 274, 349
анкетно проучване 34, 56, 526
антична философия 37
армия 5, 59, 430, 555
банкови кредити 268
Библия 48
бизнес 217, 239, 346
бизнес логистика 368
бизнес мениджмънт 228, 229
бизнес организации 241, 278
бизнес успех 229
бинарен логистичен модел 52, 151
биографии 557
биографични данни 533, 556
биоторове 291
БНР (Българско национално радио) 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 90, 140, 163
БНТ (Българска национална телевизия) 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 140, 162, 163
борси 249
борсов пазар 249
БСП (Българска социалистическа партия) 111, 128, 135, 184, 201, 208
Българска телеграфна агенция (БТА) 89, 90, 162, 163
български компании 353
Българско възраждане 87, 503, 548
бюджетен дефицит 251, 379
вериги на доставките 277, 350, 352, 357, 358, 360, 361, 366, 367, 368, 373, 494, 495, 514, 515, 516
взаимоотношения 213, 553
вземане на решения 354, 493, 513
видеоуроци 449, 525
визуализация 459
ВиК инфраструктура 259, 378, 384
виртуална класна стая 446, 448, 523
виртуална образователна среда 446, 448, 523
виртуална среда 450
виртуални технологии 443, 522
виртуално образование 447, 524
вируси 285
висше образование 365, 435, 440, 444, 445, 470, 519, 559
висше техническо образование 476, 561
влияние 416
ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) 542
внедряване на нови технологии 355
води 481, 486
водоснабдяване и канализация 259, 378, 384
военна политика 211
военни конфликти 415
военно дело 59, 430
военно-политическа сфера 413
война 417, 418, 420, 427, 428
войната в Украйна 211, 416, 426
възможности 416
външна политика 214
въоръжени сили 59, 430
Върховен Касационен Съд (ВКС) 409
вярвания 236
геополитика 148, 149, 224, 243
глаголица 534
глобализация 62, 143, 149
глобално бъдеще 212
Големи данни 357, 514
горско стопанство 484
готови продукти 367, 516
градски власти 500, 545
градски транспорт 372
граждански процес 400
гражданско право 390
данък върху доходите на физическите лица 388
данъци 388
данъчни документи 255, 270
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 267
демографски показатели 346
демокрация 419
детски градини 464
дигитален близнак 350
дигитализация 228, 273, 354, 364, 493, 513
дигитална грамотност 448
дигитална комуникация 145, 473
дигитална трансформация 228
дигитални библиотеки 440, 519
дигитални технологии 439, 442, 447, 518, 521, 524
дигитални умения 448
дипломация 501, 546
дистанционно обучение 434
длъжности 241, 278
доказателства 396
доказателствена тежест 395
доставчици на логистични услуги 359
ДПС (Движение за права и свободи) 131, 204
държава 212
държави-членки на ЕС 362, 382
държавна телевизия 74
държавник 402, 543
евро (EU) 248
евробанкноти 248
европейски държави 237, 258, 383, 410
европейски избори 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Европейски парламент 93, 141, 166, 215
Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 393
едра шарка 505, 550
език 26, 532
език на омразата 455
езикова антропология 26, 532
езикознание 14, 531
екипи 458
екологична антропология 22, 491
екологични инициативи 465
екологични фактори 487
екология 481
елекромобили 225, 489
електронна система eTIR 356
електронна товарителница (E-CMR) 355
електронни комуникации 7, 61
електронни ресурси 440, 519
електронни средства за обучение 441, 520
електронни учебни издания 441, 520
елити 62, 143
емоции 19, 44
емоционална интелигентност 461
емпирично изследване 244, 468
емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 409
енергийна бедност 234, 380, 509
енергийна геополитика 243
енергийна ефективност 487
енергийна независимост 224
енергийна сигурност 223
епигенетика 11, 50
епидемии 501, 504, 505, 506, 508, 546, 549, 550, 551, 558
епидемиологична ситуация 272
естрадна музика 142, 528
ефекти 290
ефективно управление 360, 495
ефективност 363
жени 46, 480
жилища 53, 230
жилищни имоти 346
журналистическа професия 65
задружна престъпна дейност 409
задължения 408
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) 406
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 255, 270, 272
Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 256, 271
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 405
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 269
Закон за радиото и телевизията (ЗРТ) 89, 162
Закон за счетоводството (ЗСч) 267
законодателна политика 401
заразни болести 87, 503, 548
защита на държавата 413
здравен туризъм 245, 496
здравеопазване 506, 551
зелена икономика 360, 495
Зелена сделка 234, 380, 509
идентичност 3, 25
избиратели 109, 120, 122, 124, 129, 182, 193, 195, 197, 202
избирателна активност 88, 161
избори 141, 215
изкуствен интелект (AI) 517
изкуство 5, 555
икономика 5, 555
икономическа култура 236
икономическа сигурност 149
Икономически и паричен съюз (ИПС) 235, 381
икономически показатели 346
икономически потенциал 245, 496
икономически растеж 236
икономически теории 12, 226
икономическо развитие 236
имуществен данък 257
инвестиционни проекти 259, 378, 384
индекс 257
индиански племена 505, 550
индивидуализъм 236
индивидуално развитие (онтогенезис) 28
индивидуалност 460
индустрия 63, 347
индустрия за облекло 358, 494
иновации 351, 354, 373, 434, 493, 513, 517
институции 236
интеграция 460
интерактивни методи на обучение 440, 519
интервю 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
интеркултурен диалог 456
интеркултурна комуникация 453, 457
интеркултурно обучение 436, 454
Интернет 34, 56, 526
инфлация 251, 379
информационни агенции 98, 171
информация 355
Ислямска държава 429
исторически личности 533, 556, 557
история 27, 213, 467, 470, 508, 553, 554, 558, 559
история на философията 40
ИТ сектор 367, 516
карантина 500, 545
Карнет ТИР 356
качествени характеристики 288
качество 363
качество на управление 236
климатични промени 482
климатични фактори 280
Ковид-19 434
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 405, 406
Кодекс на труда (КТ) 272
колективизъм 12, 226, 236
комуникативни стратегии 462
комуникативни умения 466
комуникации 26, 443, 522, 532
комуникационен процес 62, 143
комуникационни теории 7, 61, 62, 143
комуникационно-транспортна система 372
комуникация 34, 56, 144, 146, 147, 465, 472, 474, 475, 526
конкурентоспособност 257, 351, 361, 515
конституционно право 391
контрол 420
конфликт 420
корпоративен данък 269
корпоративна социална отговорност (CSR) 277, 352
корпоративно предприемачество 232, 527
кражби 366
креативност 462
криза 146, 474
криминалистика 399
Кримска война 507, 552
критерии на Gartner 353
критерии от Маастрихт 251, 379
кръгова икономика 227
кръстопът 231
култура 3, 5, 25, 555
културен материализъм 22, 491
култури 4, 32
културна екология 22, 491
културна идентичност 454
културни различия 436
лавандула 290
лекари 87, 503, 548
либерална демокрация 148
лидери 241, 275, 278
лидерство 241, 278
литературознание 533, 537, 538, 556
лихвен суап 268
личен блог 121, 194
лични данни 394
личностно развитие 462
логистика 277, 352, 357, 359, 362, 363, 373, 382, 514
логистичен сектор 359
лозарство 280
лозови насаждения 280
макросреда 359
малки и средни предприятия (МСП) 63, 347
маркетинг 137, 279, 437
медии 62, 140, 143
медийни услуги 88, 161
медийно съдържание 103, 105, 115, 176, 178, 188
медицина 499, 504, 544, 549
междуличностни отношения 455
международна компетентност 393
международни бизнес организации 377
международни отношения 148, 150, 394
международно право 216, 560
мениджмънт 377
мениджъри 239, 275
метафизика 16
методи за обучение 444, 445
методология 6, 375
миграции 52, 151
минало 27, 554
минерални извори 245, 496
мир 427
мирни преговори 426
митнически контрол 356
млади хора 127, 200
мобилни технологии 448
модерни времена 35, 478
модерност 30, 54
морални ценности 1, 41, 238
мотивация 461
мотивация за учене 445
мрежово общество 62, 143
музикално изкуство 462
музикално образование 463
мултикултурна среда 436, 454
наказателен процес 395, 396
наказателни дела 397
НАТО 148
наука 30, 54
научно изследване 6, 375
научно познание 36, 57
Национален счетоводен стандарт (НСС) 268
Национална агенция за приходите (НАП) 256, 271
национална идентичност 391
национална култура 1, 41, 238
национална сигурност 59, 430
начално образование 457, 463
невроикономика 233, 250
недвижими имоти 53, 230, 274, 281, 349
нелегална дейност 216, 560
неолиберализъм 12, 226
неравностойно положение 541
новини 102, 175
обезпечения 223
образование 144, 146, 147, 456, 472, 474, 475
образование 4.0 434
образователен мениджмънт 137, 437
образователен процес 438, 464
образователна сфера 454, 458
образователни институции 455
образователни политики 541
образователни технологии 439, 448, 518
обучение 144, 472
обучение по логистика 365, 435
обучение по счетоводство 263, 433
общества 4, 32
обществен транспорт 372
обществена телевизия 74
обществени комуникации 145, 473
обществени медии 64
обществени науки 49
обществено осигуряване 405
общество 7, 61, 217
общество на знанието 30, 54
общини 237, 258, 383, 410
общински финанси 237, 258, 259, 260, 378, 383, 384, 410, 411
Общо събрание 401
общуване 466
околна среда 22, 465, 482, 491
онлайн медии 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 130, 141, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 203, 215
онлайн обучение 434
онлайн платформа 449, 525
опазване на околната среда 492, 510
Оперативна програма ''Околна среда'' 259, 378, 384
оптимална парична зона 235, 381
организации 236
организационна култура 1, 41, 238
организационна промяна 30, 54
организационно поведение 1, 41, 238
организирана престъпност 396
ориенталски тютюни 288, 289
оръжия 414
осветление 487
осигурителен доход 406
Османска империя 499, 544
отбрана 419
отворени образователни ресурси 442, 521
отпадъчни продукти 485
отчет за собствен капитал 269
пазар на жилища 281
пазар на труда 242, 432
памет 27, 554
пари 248
партизанско движение 216, 560
педагогика 144, 145, 146, 147, 436, 446, 447, 462, 472, 473, 474, 475, 523, 524
педагогическа комуникация 137, 139, 437, 438, 444, 445, 452, 453, 455, 457, 463, 466
пенсионно осигуряване 242, 432
пенсионноосигурителна система 242, 432
периодичен печат 87, 503, 548
пистолет 414
плурализъм 62, 143
поведенчески финанси 233, 250
подвижен състав 372
показатели 289, 363
показатели за оценка 227
поколение "Алфа" 448
политика 5, 153, 213, 402, 543, 553, 555
политика за сигурност 415
политическа кампания 134, 207
политическа криза 212
политическа философия 17, 210
политически имидж 133, 206
политически маркетинг 127, 200
политически науки 152
политически партии 103, 123, 125, 176, 196, 198
политическо поведение 96, 100, 169, 173
политология 36, 57
полиция 414
постмодерност 35, 478
почви 485
пощи 364
ПП ГЕРБ 103, 111, 121, 129, 176, 184, 194, 202
правен режим 408
правителствени разходи 153
право 385, 386, 397, 399
право на Европейския съюз 387, 391, 392
право на собственост 13, 407
прагматизъм 18
превенция 455
предизборна кампания 93, 101, 110, 130, 166, 174, 183, 203
предприемачество 229
престъпления 385, 396, 409
приложения 290
принципи 400
приобщаващо образование 459, 460, 461
пристанищни оператори 351
причинно-следствени връзки 385
проблеми 243
проверка 398
проституция 506, 551
противоречия 214
професионални компетентности 441, 520
професионално направление "Администрация и управление" 244, 468
пръстови отпечатъци 399
психика 9, 42
психично здраве 15, 43
психично разстройство 15, 43
психоанализа 33, 45
публични транспортни услуги 372
пътеписи 529, 540
пътна инфраструктура 372
работна сила 364
радио 97, 140, 170
радиоактивни отпадъци 492, 510
развитие 243
разказ 535, 536
различия 454, 456
разпит 395
разпределение 287
разследваща журналистика 128, 201
растениевъдство 283, 286, 483
реалност 214
регионална статистика 53, 230
регионално планиране 246
регионално развитие 244, 245, 246, 468, 496
регресия на Cox 52, 151
резервни части 367, 516
Рейнски палатинат 502, 547
религиозно културно наследство 440, 519
религия 24, 47, 48
ресурси 420
Реформация 502, 547
решения 243, 274, 349
Римско право 390
риск 366
рискове 418
ритуал 23, 477
ритуали 24, 47
ритуално действие 23, 477
ритуалност 23, 477
родителство 58
Руска империя 506, 551
самоопределение 3, 25
световна икономика 149, 231
свидетели 395, 396
свобода 16
сгради 227
сделки с недвижими имоти 281
сдружения 401
СДС (Съюз на демократичните сили) 121, 129, 194, 202
Североизточен район 246
Седемгодишна война 505, 550
сексуална експлоатация 389
семеен живот 58
семейно възпитание 58
серийна престъпност 389
сигурност 224, 355, 413, 417, 419
символи 24, 47
симулация 350
синдикални организации 240, 469
система 356
система за управление на склад (WMS) 353
системи за управление 241, 278
складове 364
слива 291
служител под прикритие 395
служители 272
сортове 284
сортове тютюн 285
софтуер 232, 527
социален анализ 36, 57
социален конструктивизъм 30, 54
социализация 465
социална педагогика 147, 475
социална политика 541
социална среда 217
социална трансформация 7, 61
социални медии 63, 120, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 193, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 347
социални мрежи 121, 122, 123, 124, 126, 137, 138, 139, 144, 194, 195, 196, 197, 199, 437, 450, 451, 452, 472
социални науки 36, 57
социално поведение 11, 50
социолингвистика 14, 531
социологически изследвания 31, 55
социология 34, 56, 526
специални образователни потребности (СОП) 459
специалност "Регионално развитие" 244, 468
спорт 5, 555
средства за масова информация 142, 528
средства за масова комуникация 7, 61
старобългарски език 534
старогръцка литература 538
статистическа оценка 52, 151
страх 19, 44
стрелба 414
строителни предприятия 273
студенти 244, 444, 445, 468
СУ "Св. Климент Охридски" 467
суша 284
счетоводно отчитане 268
съавторство 450
Съвет за електронни медии (СЕМ) 105, 178
Съд на ЕС (СЕС) 272, 391, 392, 394
съдебна практика 386
съзнание 9, 42
съперничество 429
сътрудничество 400, 408, 457
съучастник в престъпление 409
тайна самоличност 396
телевизионна аудитория 102, 175
телевизия 116, 119, 140, 189, 192
теория на управлението 244, 468
термални минерални води 360, 495
тероризъм 429
технологии 361, 515
товари 366
толерантност 457
традиционна комуникация 145, 473
трайни насаждения 287
транзит 356
транспорт 364
тренировка 414
трети лица 408
трудови правоотношения 406
трудови ресурси 244, 468
туризъм 6, 245, 375, 496
тълкувателни решения 398
Търговски регистър 398
тютюн 288
убийства 389
уеб анкета 34, 56, 526
уеб сайт 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195
УНИБИТ 440, 519
университетско образование 244, 468
управление 275, 377
управление на верига на доставките 354, 369, 370, 371, 493, 513
управление на възнагражденията 241, 278
управление на социалната промяна 7, 61
управление на човешките ресурси 1, 41, 238
успех 239
устойчиво развитие 263, 277, 352, 433, 482
устойчивост 227, 283
устройство на територията 246
учебен процес 450
учебни програми 439, 518
училища 438, 442, 461, 521
училищно образование 138, 443, 449, 451, 458, 522, 525
учители 240, 463, 469
философи 40
философия 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 42, 44, 407
философски понятия 15, 43
финансов сектор 346
финансови инструменти 237, 258, 383, 410
финансови отчети 273
финансови пазари 233, 250
финансови ресурси 259, 378, 384
финансово счетоводство 269
фискална политика 251, 379
фолклор 35, 478
фолклорен човек 35, 478
фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) 225, 489
Френска империя 505, 550
хабсбургско-османски отношения 501, 546
Харта за основните права в Европейския съюз 392
херменевтика 33, 45
хибридни автомобили 225, 489
хидрология 486
хидротермални ресурси 245, 496
химия 289
холера 87, 499, 503, 507, 508, 544, 548, 552, 558
хора с увреждания 541
християнство 46, 480
хроника 74
художествена литература 442, 447, 521, 524
хуманитаристика 428
хуманитарна логистика 368
хуманитарни науки 11, 50
цветна металургия 354, 493, 513
цени 53, 230, 346
Централна избирателна комисия ( ЦИК ) 88, 161
църква 46, 480
черешопроизводство 284, 286
черноморски общини 246
човек 22, 28, 428, 491
човешки живот 28
човешки ресурси 239, 241, 278
чума 499, 500, 501, 508, 544, 545, 546, 558
Шенгенско пространство 362, 382
Щит за лична неприкосновеност 394
Югоизточен район 246
юридически факултет 467
ядрен сектор 511

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Адемов, Асим 125, 198
Барт, Фредерик 22, 491
Вайда, Андрю 22, 491
Васил Левски 539
Витгенщайн, Лудвиг 40
Гадамер, Ханс-Георг 36, 57
Гълик, Лутър 244, 468
Делчев, Гоце 539
Джамбазки, Ангел 122, 195
Джеймс, Уилям 18
Енгелс, Фридрих 36, 57
Зашев, Димитър 20
Иванов, Йордан 529, 540
Йончева, Елена 128, 201
Йорданов, Александър 121, 194
Кант, Имануел 36, 57
Константин-Кирил Философ 533, 556
Кругман, Пол 235, 381
Кънев, Радан 134, 207
Ленин, В. И. 36, 57
Лий, Ричард 22, 491
Майдел, Ева 127, 200
Маркс, Карл 36, 57
Новаков, Андрей 123, 196
Обстфелд, Морис 235, 381
Павлов, Тодор 36, 57
Попър, Карл 40
Путин, Владимир 157, 404
Радев, Емил 129, 202
Рапапорт, Рой 22, 491
Ръсел, Бъртранд 36, 40, 57
Слабаков, Андрей 124, 197
Сноу, Джон 507, 552
Станишев, Сергей 135, 208
Стюард, Джулиан 22, 491
Талев, Димитър 530
Тодоров, Цветан 33, 45
Фуко, Мишел 30, 54
Хайдегер, Мартин 36, 57
Хайек, Фридрих Август фон 12, 226
Харис, Марвин 22, 491
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 36, 57
Чучков, Ефрем 542
Шмит, Карл 17, 210
Ъруик, Линдъл 244, 468

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Атина 154, 497
Африка 46, 480
Балкани 222, 374
Бангладеш 14, 531
Близък Изток 150, 427
България 5, 18, 91, 140, 148, 153, 164, 237, 242, 245, 258, 260, 263, 277, 346, 352, 353, 372, 383, 410, 411, 432, 433, 476, 485, 496, 511, 555, 561
Германия 52, 151, 216, 436, 560
Европейски съюз 148, 234, 237, 258, 380, 383, 394, 410, 509, 517
Източна България 246
Индонезия 219
Иран 150
Испания 216, 560
Лондон 504, 549
Македония (Република Северна Македония) 529, 540, 541
Малта 425
Манхайм 502, 547
Мароко 307
Нагорни Карабах 155
Нигерия 46, 480
Пакистан 160, 334
Прусия 216, 560
САЩ (Съединени американски щати) 148, 150, 394
Свищов 470, 559
Северна Америка 505, 550
Северна Корея 158
София град 5, 476, 555, 561
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 148
Стара Загора 372
Стара планина 311
Украйна 211
Хайделберг 502, 547
Черноморски регион 246
Южна Корея 158