Университетска библиотека

Обновено: вторник, 19 септември 2023 15:54

Ресурси с временен достъп

Пробен достъп до база данни Bentham Science

Уважаеми колеги,

Университетска библиотека при УНСС, чрез Български информационен консорциум,  предоставя пробен достъп до 31 декември 2023 г., даващ възможност за участие в програмата „Institutional Membership Program“ на академичното издателство „Bentham Science“  абсолютно безплатно.

Предимства на програмата:

- По време на пробния период изследователи от организациите, ще имат възможност да публикуват в режим на отворен достъп във всяко от списанията с хибриден или напълно отворен достъп на издателство „Bentham Science“, като таксата за обработка (APC) ще бъде $0 за статии, които са изпратени по време на пробния период.

- 20% отстъпка от таксата за публикуване с отворен достъп (извън пробния период).

- Приоритетно рецензиране и публикуване.

            В допълнение „Bentham Science“ предлага също от 18 септември до 31 декември 2023 г. да предостави отново временен достъп до списания и книги на издателството, както следва за:

1. Портфолиото на „Bentham Science“ се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни, като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и др. Някои от заглавията с висок импакт фактор са: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7.36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.53) и Current Gene Therapy (Impact Factor: 4.39).

2. Издателството има отделна платформа за електронни книги - Bentham Science Book, където предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници за читатели, търсещи знания в мултидисциплинарни области или специфични области като природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.

Някои от най-популярните книги на издателството са:

  • Orthodontic Biomechanics: Treatment of Complex Cases Using Clear Aligner
  • Contemporary Scleral Lenses: Theory and Application
  • A Blueprint for the Hard Problem of Consciousness
  • Redefining University Leadership for the 21st Century
  • Next-Generation Sequencing and Sequence Data Analysis

Достъп: