Библиотека на УНСС

Пробен достъп до база данни Emerald Insight

сряда, 02 октомври 2019 17:18

Разглеждате снимки от Пробен достъп до база данни Emerald Insight

Вижте пълен текст на Пробен достъп до база данни Emerald Insight

<span><span><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Пробен достъп до</strong></span>&nbsp;<a href="https://www.emerald.com/insight/" target="_blank"><img src="http://www.unwe.bg/Uploads/Library/Photos/library_27f2f_Eemrald%20Ebooks.JPG" width="80" height="16"></a>&nbsp;<span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>на база данни</strong></span>&nbsp;<a href="http://www.emerald.com/insight" target="_blank"><img src="http://www.unwe.bg/Uploads/Library/Photos/library_5cb90_Emerald%20Insight%20Trial%20Access.JPG" width="200" height="31"></a></span></span>

Пробен достъп до  на база данни 

Страница:

Галерия снимки от Пробен достъп до база данни Emerald Insight ...