Университетска библиотека

Преподавателска читалня

неделя, 19 май 2024 23:30

Преподавателска читалня

Съдействие при търсене и избор на подходящи научни списания за публикуване в наукометричните бази данни Scopus и Web of science


Галерия снимки от Преподавателска читалня ...