Университетска библиотека

EconLit™ with Full Text

вторник, 03 октомври 2023 15:12

EconLit™ with full text е признат за най-големия ресурс в света на икономическата литература. Той предлага повече от 340 активни списания с пълен текст, включително списанията на Американската икономическа асоциация. В допълнение към широкото пълнотекстово покритие, базата данни съдържа индексиране и резюмета на икономически списания.

Обхват:

 •  Капиталови пазари;
 •  Странознание;
 •  Иконометрия;
 •  Икономическо прогнозиране;
 •  Икономика на околната среда;
 •  Правителствени разпоредби;
 •  Икономика на труда;
 •  Парична теория;
 •  Градска икономика.Съдържанието включва:

 • Статии в списания;
 • Книги;
 • Колективни обемни статии;
 • Дисертации;
 • Работни документи;
 • Рецензии на пълен текст от Journal of Economic Literature.

Достъп:

Галерия снимки от EconLit™ with Full Text ...