Университетска библиотека

Kампания за приобщаване на доброволци

петък, 07 юли 2023 9:27

Университетска Библиотека

 обявява кампания за приобщаване на доброволци

 в сферата на библиотечно-информационната дейност

 

Разполагате ли със свободно време? Можете ли да отделите част от него, за да придобиете полезен опит, да се срещнете с нови хора,  да направите нещо полезно и да станете част от нашия екип?

Ще имате възможност да повишите своята осведоменост, да се развивате и придобивате нови умения и знания. Дори и еднократно, Вашата помощ е ценна за нас!

Доброволците във всяка една организация са много важен коректив и двигател за нейното развитие.

I. Личностно израстване и изграждане на умения:

 • Комуникативни умения работа в екип и общуване с множество хора, даващо възможност за създаване на нови контакти и приятелства;
 • Отдаденост и съпричастност развитие на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен;
 • Организационни умения управление на времето, управление на конфликти и често справяне с трудни или стресови ситуации;
 • Разбиране и приемане на разнообразието разширяване на кръгозора чрез взаимодействието с хора, различни от нас – на различна възраст, с различни виждания, умения и професии, представители на различна религиозна или етническа общност,  хора в неравностойно положение;
 • Нагласи за учене възможност за участниците да се докоснат до сфери на дейност, изискващи от тях развиването нови умения и компетентности – креативност и справяне с неочаквани предизвикателства. Мотивация за учене през целия живот.

II. Удоволетворение и признание:

Признанието е важен момент при въвличане на участниците в доброволческата дейност. Затова по време на изпълнение на задачите, менторите трябва да подхождот с разбиране, да ги окуражават и мотивират за положените усилия. Благодарност към доброволците, за техния принос и съдействие, можем да изразим чрез връчване на грамоти, придружени със свидетелства за начална библиотечно-информационна грамотност.

III. Дейности за доброволен труд:

 • Комплектуване и каталогизация
 • Дигитализация
 • Обслужване на потребители
 • Справочно-библиографска дейност
 • Фото или видео отразяване на събития
 • Подготовка на материали за уебстраницата на библиотеката – информация за автори и книги, известни личности и исторически събития
 • Участие в подготовката и провеждането на културни прояви – срещи, представяния, празници, конкурси и др.

Доброволчеството е мисия напълно възможна в библиотеката!

За да станете част от екипа ни, попълнете онлайн нашето Заявление !

Благодарим Ви!

Контакти: отдел „Комплектуване и каталози“
Телефон: 02/8195 265, 0878 704599              

Галерия снимки от Kампания за приобщаване на доброволци ...