Библиотека на УНСС

Анкетна карта

четвъртък, 14 октомври 2021 16:16

 

Уважаеми колеги,

 с цел подобряване на библиотечно-информационното обслужване, се обръщаме 

към Вас с молба, да попълните следната анкетна карта !


Галерия снимки от Анкетна карта ...