Библиотека на УНСС

Заповед на Ректора

понеделник, 11 октомври 2021 12:48

Във връзка със заповед №2590/01.10.2021г., отпада издаването на служебни бележки, че не се дължат библиотечни материали за срока на обучение. Бележка се издава единствено на завършилите курса на обучение.

Галерия снимки от Заповед на Ректора ...