Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 21 януари 2015 9:07

Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

 

         Граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват и се приемат в Университета за национално и световно стопанство при условията и реда на българските граждани (link).