Институт по икономика и политики

Обновено: сряда, 21 юли 2021 15:32

Ръководство

в.и.д. директор
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Финансово-счетоводен факултет

 Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
 Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
 Телефон: (02) 8195 635
 Кабинет: 2020
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Дияна Тодорова Митева

Гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева

Финансово-счетоводен факултет

 Служебен E-mail: dmiteva@unwe.bg
 Личен E-mail: miteva_diyana@yahoo.com
 Телефон: (02) 8195 635
 Кабинет: 2020
Заместник-директор по организационната политика
Главен експерт по административно обслужване на институтите в УНСС
Лидия Велчева

Лидия Велчева

 Личен e-mail: lidiavelcheva1@gmail.com
 Телефон: (02) 8195 240
 Кабинет: 4039