Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 22 юни 2017 14:56

Контакти

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Финансово-счетоводен факултет, УНСС

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

E-mail: faf65@unwe.bg   

Актуална информация се публикува на интернет страницата на конференцията: http://www.faf65.com