Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 26 юни 2017 17:10

За конференцията

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС по повод на 65 години от създаването на факултета.

Място на провеждане на конференцията

УНСС

Голяма конферентна зала

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700