Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: вторник, 20 юни 2017 8:20

Програмен комитет

Проф. д-р Снежана Башева – Декан на Финансово-счетоводния факултет и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”

Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет

Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов контрол”

Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет

Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет

Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”