Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: вторник, 20 юни 2017 8:03

one

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ФИНАНСИТЕ, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И СЧЕТОВОДСТВОТО В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет


по повод 65 години от своето създаване

 

16 ноември 2017 г., София, УНСС