Институт за развитие на предприемачеството

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 02 март 2012 13:39

Контакти

За контакти: д-р Мария Василска

e-mail: maria@unwe.acad.bg

тел.: 81 95 622