Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: понеделник, 04 октомври 2021 18:12

Възможности за публикуване

  • Докладите, представени от авторите по време на конференцията и отговарящи на посочените
    изисквания, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията.  • Избрани доклади ще бъдат предложени за публикуване в Научни трудове на УНСС (индексирано в CEEOL, RePec и др.)
    при спазване на изискванията на изданието.