Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: вторник, 05 октомври 2021 8:33

Програмен съвет

Председател:

проф. д.ик.н. Румен Гечев

Членове:

доц. д-р Ивайло Беев
доц. д-р Вера Пиримова
доц. д-р Ваня Иванова
доц. д-р Мария Марикина