Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: четвъртък, 11 ноември 2021 14:22

За конференцията


ПРОГРАМА 


ОТРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 10:00 (MS TEAMS LINK) 

Съгласно решение на Организационния комитет във връзка с противоепидемичните мерки, конференцията ще се проведе изцяло онлайн.


Катедра "Икономикс" на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в седмата научна конференция на тема:
 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ


12 ноември 2021 г.


организирана от катедра "Икономикс" на УНСС


Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи за икономиката на България, на други държави или регионални общности, в една динамична и променяща се среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. Практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политики на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика.


Конференцията ще се проведе паралелно и онлайн в платформата Microsoft Teams


ПОКАНА

Информация за конференцията е публикувана също в БТА!

В случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: economicsconference_2021@unwe.bg 

Всички участници са освободени от такса и ще получат сертификат удостоверяващ тяхната изява.
Предвидени са две възможности за участие - с доклад или изказване. Изнесените доклади ще бъдат предложени за публикуване в сборник, а избрани разработки ще бъдат предложени за публикуване в списанието Научни трудове на УНСС.