Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: сряда, 09 октомври 2019 10:46

Заседания по панели

ПРОГРАМА

на заседанията по секции

11-ти октомври 2019 г.

 

 

СЕКЦИЯ 1 – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: 10:30-12:30, ГОЛЯМА конферентна зала.

Модератор: доц.д-р Мария Марикина

 1. 1.    Доц.д-р Ивайло Беев: Държавен, публичен и обществен сектори
 2. 2.    Доц.д-р Христо Мавров, ИУ-Варна: Доходното неравенство в бързо развиващите се икономики
 3. 3.    Доц.д-р Мария Марикина, УНСС: Икономическите рискове в глобален и национален аспект
 4. 4.    Гл.ас.д-р Петър Пешев, УНСС: Търговско банкиране в условия на отрицателни лихвени проценти и японизация на паричната политика
 5. 5.    Докторант Илия Куцаров, УНСС: Синхронизацията на бизнес цикъла в Европа 2001-2017г
 6. 6.    Докторант Радостина Стаменова, УНСС: Влияние на държавните кредитни рейтинги върху дългосрочните лихвени проценти в страните от ЕС

 

СЕКЦИЯ 1 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: 14:30-16:30, ГОЛЯМА конферентна зала.

Модератор: доц.д-р Ивайло Беев

 1. 1.    Доц.д-р Ваня Иванова, УНСС: Кръговата икономика  - лостове и бариери за развитие (case study анализ)
 2. 2.    Гл.ас.д-р Петкан Илиев, УНСС: Принципи и параметри на православната финансова система, като елемент на православната икономика (теоретични аспекти)
 3. 3.    Гл.ас.д-р Щерьо Ножаров: Понятие за „неопределеност“ при реализиране на българската национална политика по изменение на климата
 4. 4.    Ас.д-р Иван Божикин, УНСС: Еко-иновации за зелен растеж в Столична община
 5. 5.    Ас.д-р Величка Николова, УНСС: Ролята на суверенните зелени облигации като иновативен дългов инструмент
 6. 6.    Докторант Антоан Шотаров, УНСС: Създаване на иновационен дигитален хъб за споделяне на знания и стимулиране на иновационната активност на страните от централна и източна Европа.
 7. 7.    Докторант Иванина Манчева, УНСС: Монополизация на дигиталните пазари: измерения и фактори

 

СЕКЦИЯ 2 – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: 10:30-12:30, МАЛКА конферентна зала.

Модератор: доц.д-р Ваня Иванова

 1. 1.    Доц.д-р Стела Ралева, УНСС: Разходна структура на БВП в България: особености и конвергентни критерии към еврозоната
 2. 2.    Гл.ас.д-р Николай Величков, УНСС: Динамика и структура на бюджетните разходи в България
 3. 3.    Гл.ас.д-р Димитър Дамянов, УНСС: Конвергенция на отрасловите структури на икономиките на България и Румъния с Еврозоната
 4. 4.    Таня Пламенова Тодорова, СА-Свищов: Публични приходи от косвени данъци и икономически растеж

 

СЕКЦИЯ 2 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: 14:30-16:30, МАЛКА конферентна зала.

Модератор: доц.д-р Стела Ралева

 1. 1.    Гл.ас.д-р Татяна Иванова, ИУ-Варна: Потреблението на домакинствата като фактор за нарастване на брутния вътрешен продукт-проявление на зависимостта в България
 2. 2.    х.ас.д-р Аника Петкова, УНСС: Теоретични аспекти на връзката „Експорт-ПЧИ-Иновации-икономически растеж“
 3. 3.    докторант Иван Тодоров, УНСС: Правила, фискална реакция и управление на кризи

 

12-ти октомври 2019 г.

 

10:00-12:00              Съвместно заседание („кръгла маса“):

Обобщаване на резултатите от конференцията и закриване на конференцията. (голяма конферентна зала)