Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: четвъртък, 27 юни 2019 11:43

За конференцията

Катедра „Икономикс“ на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в националната научна конференция на тема:


ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ


Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика и политика.

Конференцията се провежда паралелно с 22-рата Международна годишна конференция на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и включва съвместни научни сесии.