Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 27 юни 2019 11:43

Важни дати

 

Срок за подаване на онлайн заявка за участие с

резюме 15.07.2019 г. (ранна регистрация), 30.09.2019 г. (късна регистрация) на адрес:

www.unwe.bg/economics-conference_2019

   

Срок за отговор на заявката – 30.07.2019 г. за ранната регистрация и 04.09.2019 г. за късната регистрация;

   

Срок за изпращане на пълен доклад и заплащане

на такса участие – 30.09.2019 г.

Моля, изпращайте пълен доклад на адрес: economicsconference_2019@unwe.bg

   

Таксата за участие, в размер на 120 лв., покрива всички разходи по провеждане на конференцията, вкл. публикуване на доклада, материали за конференцията, две нощувки, два хранодни и кафе паузи.

Участници, които предвиждат участие в един от конферентните дни (11-ти октомври 2019 г.), заплащат такса в размер от 60 лв., която включва публикуване на доклада, материали за конференцията, един храноден и кафе паузи.

В заявката за участие (ел.форма), трябва да посочите вида на участието си (за трите конферентни дни или само за един конферентен ден).

Таксата трябва да бъде заплатена до 30.09.2019 г. по посочената банкова сметка:

Сметка за превеждане на таксата:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Основание за плащане: такса за участие в научна конференция и име на участника.