Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 02 ноември 2019 14:29

Архив

2015 г.: Национална конференция на тема:

Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие /изтегли сборник/


2016 г. Международна научна конференция:

Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики /изтегли сборник/


2017 г. Международна научна конференция:

Икономичеки предизвикателства: към Индустрия 4.0 - технология или идеология /изтегли сборник/


2018 г. Юбилейна научна конференция:

Икономичеки предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция  /изтегли сборник/