Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 11 юни 2019 10:35

Организационен комитет

Председател:

Доц. д-р Ив.Беев

 

членове:

Гл. ас. д-р Щ. Ножаров

Гл. ас. д-р Н.Величков

Гл. ас. д-р П. Пешев

Гл. ас. д-р Кр. Стефанова