Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: четвъртък, 28 май 2015 10:15

Програмен съвет


Проф. д.ик.н. Стати Статев

Проф. д.ик.н. Румен Гечев

Проф. д-р Атанас Казаков

Проф. д-р Трайчо Спасов

Доц. д-р Стела Ралева