Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: четвъртък, 28 май 2015 10:16

Организационен комитет


Доц. д-р Мария Марикина

Доц. д-р Вера Пиримова

Доц. д-р Екатерина Сотирова

Гл. ас. д-р Ивайло Беев

Ас. д-р Петър Пешев

Ас. д-р Щерьо Ножаров

Миглена Пешева