Център за статистически изследвания на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 05 април 2012 13:34

Ръководство и екип

Директор
Георги Димитров Мишев

Проф. д-р Георги Димитров Мишев

Катедра "Статистика и иконометрия"

Факултет "Приложна информатика и статистика"

E-mail E-mail: gmishev@unwe.acad.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 408

Office Кабинет: 2078