Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: понеделник, 18 април 2022 14:46

Проекти

 Списък с изпълнявани и текущи проекти на Университет за национално и световно стопанство към м. март 2022 г.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet UNWE projects info CREP.xlsx - 27 KB