Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: сряда, 03 ноември 2021 15:30

Екип

   

crep_c9331_2121_PICT4039.jpg

Проф.д-р Николай Христов Щерев 

Директор

Служебен E-mail: ind.business@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007


Д-р Росица Руенова Велинова

Главен експерт

Служебен E-mail: r_velinova@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007


Д-р Ани Нораири Арутюнян

Главен експерт

Служебен E-mail: arutunyan.ani@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007


Д-р Виолена Хубенова Ненчева

Старши експерт

Служебен E-mail: vnencheva@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007


Д-р Александър Валентинов Владимиров

Старши експерт

Служебен E-mail: a.vladimirov@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007


Жанет Иванова Калчева

Старши експерт

Служебен E-mail: j.kalcheva@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 734

Кабинет: 1007