Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: вторник, 03 май 2022 15:25

Екип

E-mail ЦИОП: crep@unwe.bg

Служебен телефон: 02/ 81 95 710


Гл. ас. д-р Юри Цветанов Ценков

Директор

Служебен E-mail: tsenkov@unwe.bg

Телефон: 0879 389 249

Кабинет: К103


Жанет Иванова Калчева

Главен експерт

Служебен E-mail: j_kalcheva@unwe.bg

Телефон: 0886 804 041

Кабинет: 2035


Д-р Ани Нораири Арутюнян

Главен експерт

Служебен E-mail: arutunyan.ani@unwe.bg

Кабинет: 2035


Д-р Александър Валентинов Владимиров

Главен експерт

Служебен E-mail: a.vladimirov@unwe.bg

Кабинет: 2035


Васил Павлов

Старши експерт

Служебен E-mail: vpavlov@unwe.bg

Кабинет: 2035