Център за изследователски и образователни проекти

Седма тръжна процедура за България по Плана за европейска кооперираща държава на Европейската космическа агенция

вторник, 25 май 2021 9:44 /
Начало:
сряда, 23 юни 2021
Край:
сряда, 04 август 2021
Място:
Подробности:

Седма тръжна процедура за България по Плана за европейска кооперираща държава на Европейската космическа агенция

Във връзка с изпълнението на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция на 9 юни 2021 г. от 11 часа (10:00 СЕТ) чрез електронна платформа (Skype for Business) ще се проведе информационна сесия за провеждането на Седмата тръжна процедура.

По време на събитието ще бъде представена информация и разяснения относно правилата за кандидатстване, допустимите дейности, критериите за оценка и финансиране на проекти, най-общо в следните области: летателен сегмент, научноизследователска и развойна дейност, космически приложения, подготвителни и образователни дейности. В Информационната сесия са поканени да участват български фирми, включително стартиращи компании, академични и изследователски организации.

Допълнителна информация за провеждане на индивидуални консултации ще бъде предоставена по време на информационната сесия. (В периода от 9 до 23 юни заявилите желание да участват в процедурата ще имат възможност да се консултират лично с експертите на ЕКА и да отправят технически въпроси към тях).

По седма тръжна процедура ще бъдат финансирани проекти в размер от 35 000 евро до 400 000 евро в зависимост от областта на изпълнение. Ще бъдат насърчавани сътрудничествата, водещи до висока степен на комерсиализация на крайния резултат.

Процедурата ще бъде отворена от 23 юни 2021 г. до 04 август 2021 г. 

Допълнителна информация за конкурсите ще откриете в прикачения файл.

Прикачени файлове:

application/pdf Седма тръжна процедура.pdf - 1022 KB