Център за изследователски и образователни проекти

Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество

вторник, 25 май 2021 9:28 /
Начало:
четвъртък, 20 май 2021
Край:
сряда, 30 юни 2021
Място:
Подробности:

1. Програма ICT-AGRI-FOOD (https://ictagrifood.eu/node/44596 )
Със срок за подаване на проектни предложения 26 май 2021 г.

2. Програма M-ERA (https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021 )
Със срок за подаване на проектни предложения 15 юни 2021 г.

3. Програма CONCERT-Japan (https://concert-japan.eu/spip.php?article85 )
Със срок за подаване на проектни предложения 9 юли 2021 г.

4. „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ (https://www.fni.bg/?q=node/1296 )
Със срок за подаване на проектни предложения 28.06.2021 г.


Информация, насоки и документация за българските участници: https://www.fni.bg/?q=node/1296
Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila

Допълнителна информация за конкурсите ще откриете в прикачения файл.

Прикачени файлове:

application/pdf Текущи международни конкурси.pdf - 502 KB