Център за изследователски и образователни проекти

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА

вторник, 11 май 2021 9:45 /
Начало:
вторник, 11 май 2021
Край:
понеделник, 28 юни 2021
Място:
Подробности:

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА“.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения:

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1296

Прикачени файлове:

application/pdf 2021May10_Informacia_FNI_NovKonkursBulgaria-France.pdf - 65 KB