Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: четвъртък, 05 декември 2019 8:11

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE)

Центърът за правни изследвания към УНСС съвместно с "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" организира специализиран курс по "Основи на съответствието (Compliance)", който ще се проведе на 8 и 9 юни 2019 г. (събота и неделя) от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на УНСС. Обучението обхваща 20 учебни часа.

Постоянно нарастващото търсене на кадри, които да заемат множеството Compliance позиции в частния и публичния сектор, поражда необходимостта от придобиването на практически познания относно основните елементи на една ефективна и успешна Програма за съответствие (Compliance Program).

Фокус в обучението ще бъде Предложението за Директива за защита на лицата, подаващи сигнали относно нарушения на правото на Съюза (т.нар. Whistle blowing Directive). Предложените разпоредби ще създадат редица задължения за правните субекти в частния и публичния сектор относно сигнализирането, разследването и справянето с потенциални нередностите в съответните организации. Предложената Директива създава и задължение за определяне на лица, които да предприемат съответстващи действия за справяне с подадените сигнали за нередности.
В хода на обучението ще бъдат разгледани и други ключови елементи от националното и международното законодателство, които следва да бъдат съблюдавани при изграждането и управлението на една успешна Програма за съответствие. Сред тези актове е приетият от САЩ Foreign Corrupt Practices Act, който има критично значение за борбата с корупцията по целия свят. Ще бъдат щрихирани и основните положения в т.нар. UK Bribery Act, който също има транснационално приложение и преследва както подкупването на държавни служители, така и корупцията между търговски дружества.


ПРОГРАМА  НА КУРСА:
 • Същност на Съответствието
 • Оценка на риска в Съответствието (Compliance Risk Assessment)
 • Антикорупционна политика
 • Управление на риска от трети лица (3rd Party Risk Management)
 • Предотвратяване и управление на конфликта на интереси
 • Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Сигнализиране за нередности (Whistle blowing)
 • Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (Whistle blowing Directive)
 • Разследване на докладвани нередности и справяне с установените нередности
 • Система от вътрешнофирмени процеси (Governance)
 • Обучения и информираност на служителите
 • Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието.
Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури. Работил е в страната и чужбина като юрисконсулт, Мениджър  Етика и Съответствие и Директор Съответствие. Към настоящия момент заема позицията Head of Compliance и ръководи отдела по съответстие в най-големия телеком в Бангладеш с повече от 74 милиона клиенти.

 Иван Димитров има юридическо образование, както и магистратура по “Политически мениджмънт и публични политики”. Преминал е множество compliance обучения, между които:

 • Transparency International School on Integrity, Vilnius, Lithuania;
 • Compliance & Anti-corruption Forum, Amsterdam, Netherlands;
 • Training courses in anti-corruption and compliance, Oslo, Norway and Bangkok, Thailand.
Иван Димитров е и сертифициран вътрешен одитор по ISO 37001:2016 – Системи за управление на борбата с подкупването (ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System).

Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, вътрешни процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.

На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса.

Таксата за обучението е 400 (четиристотин) лева с ДДС. В цената са включени всички необходими учебни материали.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 31 май 2019 г. включително.

Отстъпки: 10 % - за ранно записване до 10 май 2019 г., включително - 360 лева с ДДС;

                      15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на обучението - 340 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в УНСС;

                      20 % - за студенти, докторанти и членове на "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" - 320 лева с ДДС.

Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки.

Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на Центъра за правни изследвания към УНСС: clr@unwe.bg.

Банкова сметка на УНСС в лева:

Българска Народна Банка /БНБ/                       

BIC на БНБ: BNBGBGSD

     IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Получател: Център за правни изследвания към УНСС

основание: за специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)"

Обучението ще се проведе на 8 и 9 юни 2019 г. в зала 2028А (2-ри етаж, над централния вход) от 9.00 ч. до 17.00 ч.