Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: събота, 11 май 2019 13:05

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Центърът за правни изследвания към УНСС съвместно с Международен Правен център (International Legal Advice Center) организира въвеждащо специализирано обучение в областта на "Мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма". Обучението ще се проведе на 22 и 23 юни 2019 г. (събота и неделя) в УНСС.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ КУРС:
Как на практика да разпознаваме съмнителни операции, сделки и клиенти? Какви мерки следва да предприемаме?
Срокът за деклариране на действителния собственик наближава. Кои фирми трябва да подават декларации за действителен собственик? Какво значи „Действителен собственик“, "Банка фантом", "Електронни пари" или "Видна политическа личност"? Как се създават Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и как се осъществява Комплексна и опростена проверка на клиенти?
Отговорите на тези и много други въпроси ще научите по време на курса.

ЛЕКТОРИ:

 • прокурор Евгения Станкова, прокурор от Специализирана прокуратура
 • съдия Пламен Дацов, съдия в Софийски апелативен съд
 • Гл.ас. д-р Петя Митрева, преподавател по „Наказателно право“, ЮФ-УНСС
 • Гл. ас. д-р Илонка Горанова, преподавател по „Административно право и административен процес“ и „Правен режим на обществените поръчки“
 • г-н Димитър Колчаков - Ръководител отдел „Нормативно съответствие и контрол „Българо – американска кредитна банка“ АД .

Програма

 • Нормативна уредба и съдебна практика в областта на предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Анализ на основни понятия, като на пример:
 • Действителен собственик
 • Банка фантом
 • Електронни пари
 • Свързани операции и сделки
 • Видна политическа личност
 • Пране на пари и други
 • Съставяне на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, Мерки за предотвратяване използването на финансовата. Комплексна и опростена проверка на клиенти.
 • Разликата между наказателна и административна отговорност по ЗМИП

Курсът  ще бъде с продължителност 20 учебни часа.  След  завършване на курса, всички участници  ще имат  възможност да  преминат изпит под формата на тест. При успешното преминаване курсистите  ще получат Сертификат за преминато  обучение от Центъра за правни изследвания към УНСС  и Международен правен център – ILAC. Таксата  за участие в курса е 700 лв. без ДДС. Срокът за записване е до 20 юни 2019 г., включително.

При желание да се запишете, моля запознайте се с условията на курса, както и с програмата. При заплащане на таксата от Ваша страна, приемаме че сте се запознали и приемате условията на курса, които се намират на https://ilac.eu/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/?fbclid=IwAR0vl3eP9yJb_3gRSuYvj9by_6plb7FLrdR6Q_gTvaY--43n06hUeyZtmMQ

За контакти към Центъра за правни изследвания: доц. д-р Гергана Боянова, тел. 0888567937