Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: четвъртък, 11 април 2019 13:11

КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO)

Пето издание на Курса за Длъжностни лица по защита на данните, организиран съвместно от Алианса за защита на лични данни и Центъра за правни изследвания към УНСС.

 

 

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Курсът ще се проведе в събота и неделя (06-07.04.2019г.) от 9.00ч. до 17.00ч. в сградата на УНСС. По време на курса  ще получите акаунти за нашата онлайн платформа, от която ще имате достъп до материалите  за курса, както и до презентациите на лекторите, които ще бъдат качени там.

ЛЕКТОРИ:
Лектори и този път ще бъдат:

Др.ю.н.Невин Фети,  съветник по правни въпроси на Президента на Република България, доктор по право, по въпросите на защитата на класифицираната информация, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни;
съдия Любка Петрова, зам.председател на Административен съд София-град, председател на II-ро отд. на АССГ, разглеждащо актовете на КЗЛД като първа инстанция и като касационна техните наказателни постановления; адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право, външен affiliate преподавател към университета Харвард, Слави Танкеин – юрист, експерт по информационна сигурност и Диана Караиванова - Cerfitied Information Privacy Professional for Europe (CIPP/E). Специалист в защитата на личните данни и правната имплементация на нови регулации.

 

ПРОГРАМА:

Структурата на  курса остава същата, като в първата част на курса  ще засегнем освен задълженията и права на ДЛЗД и промените в българската уредба на личните данни, а именно измененията на ЗЗЛД, спецификите за защитата на личните данни на работни и служители, както и Синдиката на Длъжностните лица по защита на личните данни. През съботния ден ще започнем с презентацията на д-р Невин Фети, която ще разгледа юридически и практически въпроси на материята. В неделната сесия лектори  ще ни бъдат г-н Слави Танкеин и г-жа Диана Караиванова, които  ще покрият техническите  аспекти, както и адв. Гинка Христова, която ще  допълни практическите и юридически въпроси.Ще завършим с презентация на съдия Любка Петрова, която ще разгледа съдебната практика по актовете на КЗЛД.

ЦЕНА:

Цената на курсът е 1000 лв., като за всички бивши и настоящи възпитаници на  УНСС цената е 900лв. За записалите се до 15.03.2019г. - „Early bird registration“ или при записване на повече от един курсиста от една организация ще бъде 700лв.

При желание да се запишете, моля запознайте се с условията на курса, както и с програмата . При заплащане на таксата от Ваша страна, приемаме че сте се запознали и приемате условията на курса, които се намират на https://dpa.bg/about/ .

За да получите банковата сметка за превеждане на таксата за участие, моля свържете се с нас  на ел.поща: office@dpa.bg или на тел. +359 877772602

Напомням, че таксата е намалена - 700 лв. при заплащане до 15.03.2019г.!

Оставаме на разположение в случай че имате въпроси по повод организацията и провеждането на курса на office@dpa.bg или директно на адв. Гинка Христова на тел: +359 877772602 и g.hristova@ilac.eu

 


Data Protection Alliance team