Център за правни изследвания към УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 12 февруари 2018 12:27

Контакти

1700 София, Студентски град „Христо Ботев“,

ул. „8-ми декември“, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО,

e-mail: clr@unwe.bg

Директор: доц. д-р Гергана Боянова