Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: понеделник, 12 февруари 2018 12:20

Сътрудничество

Център заправни изследвания си сътрудничи с Международен правен център (ILAC).

Международен правен център (ILAC) е обща инициатива между юридически експерти, която се фокусира върху научни разработки на юридически теми, както и социалното им  отражение, имплементация на регулации във връзка с интернет, защита на IP. МПЦ  e регистрирана неправителствена организация в България по ЗЮЛНЦ.

За повече информация посетете https://bg.ilac.eu