Център за правни изследвания към УНСС

КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO)

неделя, 11 март 2018 15:50 /
Начало:
събота, 21 април 2018 9:00
Край:
неделя, 22 април 2018 17:00
Място:
УНСС
Подробности:

Центърът за правни изследвания към УНСС и Алианс за защита на личните данни организират съвместно ускорен, специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни (Data protection officers - DPO). Курсът е с продължителност 20 учебни часа (една събота и една неделя) и покрива цялата материя, която  е необходима, за да се изпълняват конкретните задачи от едно лице,  като бъдещо DPO. С  цел успешно преминаване на изпита, курсистите следва да положат усилия за самоподготовка за още 10 часа. Цената на курса е 1000 лв., като за всички бивши и настоящи възпитаници на  УНСС цената е 900 лв.

Курсът е подходящ за:
• Специалисти “Човешки ресурси”
• Лица със собствен бизнес,
• Юристи,
• Одитори,
• Студенти,
• Служители в държавната администрация,
• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни

 

Целта на курса няма да бъде да се разглеждат общите положения на GDPR, с които безспорно вече сте се запознали, a  да ви подготвим за нелеката задача да бъдете Длъжностни лица по защита на данните, да знаете какви отговорности  ще имате и как да ги изпълнявате. Курсът се организира от Центъра за правни изследвания към УНСС  и Алианса за защита на личните данни и ще се проведе на 21-ви и 22-ти април (събота и неделя) в сградата на УНСС.
 
Ще имаме  удоволствието лектори на курса да бъдат: 

  • Невин Фети, доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни;
  • съдия Любка Петрова, зам.председател на Административен съд София-град, председател на II-ро отд. на АССГ, разглеждащо актовете на КЗЛД като първа инстанция и като касационна техните наказателни постановления;
  • адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център - ILAC, специалист по дигитално право, външен affiliate преподавател към университета Харвард
  • Слави Танкеин - юрист, магистър по Сигурност на информацията

 

За записване и повече информация:
Е-поща:office@dpa.bg  
Тел.:       + 359 877772602

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА

ПРОГРАМА

За повече подробности посетете сайта на Алианса за защита на личните данни: https://dpa.bg